Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia nauki 3501-FN20-F
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

- Dwie lektury: K. Szaniawski, Kilka uwag o filozofii nauki, w: tenże, O nauce, rozumowaniu i wartościach, Warszawa 1994, s. 48-54 i H. Reichenbach, Trzy zadania epistemologii, „Studia Filozoficzne”, nr 7-8, 1989, s. 205-212.

- K. Popper, Logika odkrycia naukowego, rozdz. I Przegląd niektórych problemów podstawowych.

- A. Grobler, Metodologia nauk, Kraków 2006, rozdz. III Typy nauk i ich odmienności metodologiczne, § 1, 4.

- R. Carnap, Filozofia i składnia logiczna, cz. I Odrzucenie metafizyki, w: tenże, Filozofia jako analiza języka nauki, 1969, s. 6-25.

- R. Carnap, Język fizykalny jako uniwersalny język nauki, w: A. Koterski, Spór o zdania protokolarne, „Erkenntnis” i „Analysis” 1932-1940, 2000, s. 7-36.

- Dwie lektury: O. Neurath, Zdania protokolarne, w: A. Koterski, Spór o zdania protokolarne. „Erkenntnis” i „Analysis” 1932-1940, Warszawa 2000, s. 67-76. M. Schlick, Wprowadzenie oraz o „konstatacjach”, w: A. Koterski, Spór o zdania protokolarne. „Erkenntnis” i „Analysis” 1932-1940, Warszawa 2000, s. 185-193.

- K. Popper, Logika odkrycia naukowego, rozdz. V Problem bazy empirycznej.

- C.G. Hempel, Filozofia nauk przyrodniczych, rozdz. 2 Badanie naukowe: pomysł i test, rozdz. 3 Testowanie hipotezy: logika i moc uzasadniająca testu.

- C. Hempel, Filozofia nauk przyrodniczych, rozdz. 4. Kryteria konfirmacji i akceptowalności, s. 71-98.

- C. Hempel, Filozofia nauk przyrodniczych, rozdz. 5 Prawa i ich rola w wyjaśnianiu naukowym.

- K. Popper, Cel nauki, w: tenże, Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, Warszawa 1992, s. 249-264.

- P. Feyerabend, Wyjaśnianie, redukcja, empiryzm, w: tenże, Jak być dobrym empirystą?, Warszawa 1979, s. 62-151.

- R. Kazibut, Eksperymentalna praktyka badawcza nauki a zasada intersubiektywnej sprawdzalności, w: Nowy eksperymentalizm – teoretycyzm – reprezentacja, red. D. Sobczyńska, P. Zeidler, Poznań 1994, s. 189-211.

- J. Losee, The debate over Scientific Realism, w: A historical introduction to the philosophy of science Fourth edition, New York, 2001, s. 252-264.

- M. Pospiszyl, O trzech problemach realizmu naukowego [w:] Semina Scientarium nr 8 2009 s. 110-122.

- Dwie lektury: B. van Fraassen, Zachować zjawiska, „Literatura na świecie”, R. 21, nr 5, 1991, s. 88-99. A. Grobler, Między realizmem a instrumentalizmem. Empiryzm konstruktywny, „Colloquia Communia”, nr 1-3 (54-56), 1991, s. 5-16.

- H. Putnam, Czym jest realizm?, „Colloquia Communia”, nr 1-3 (54-56), 1991, s. 61-73.

- P. Zeidler, Homo experimentator a spór o realizm laboratoryjny, w: Nowy eksperymentalizm – teoretycyzm – reprezentacja, red. D. Sobczyńska, P. Zeidler, Poznań 1994, s.105-139.

- I. Hacking, Eksperymentowanie a realizm naukowy, w: Nowy eksperymentalizm – teoretycyzm – reprezentacja, red. D. Sobczyńska, P. Zeidler, Poznań 1994, s. 9-30.

- Dwie lektury: I. Hacking, Czy widzimy przez mikroskop?, tamże, s. 31-55. P. Zeidler, Czy można zaobserwować orbitale? O problemie obserwowalności i realności przedmiotów teoretycznych, w: Filozofia Nauki, nr 4, s. 5-22.

- Fleck, L. O obserwacji naukowej i postrzeganiu w ogóle, Przegląd Filozoficzny, 1935, nr.38 z.1-2 s.58-76.

- K. Popper, Prawda, racjonalność i rozwój wiedzy naukowej, w: tenże, Droga do wiedzy. Domysły i refutacje, Warszawa 1999, s. 363-421.

- I. Lakatos, Falsyfikacja a metodologia naukowych programów badawczych, §1-3(b), w: tenże, Pisma z filozofii nauk empirycznych, Warszawa 1995, s. 3-81.

- T. Kuhn, Obiektywność sądy wartościujące i wybór teorii, w tenże, Dwa bieguny, Warszawa 1985, s.440-466.

- C. Hempel, Wartościowania i obiektywność w nauce, w: Zagadnienia Naukoznawstwa nr 2, 1988.

- P. Feyerabend, Przeciw metodzie, Wstęp i rozdz. 1-5.

- W. Krajewski, Rola czynników wewnętrznych i zewnętrznych w rozwoju nauki, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, nr 3-4, 1988, s. 439-449.

- D. Bloor, Mocny program socjologii wiedzy, „Literatura na świecie”, nr 5, 1991, s. 176-198.

- I. Lakatos, Historia nauki i jej racjonalne rekonstrukcje, w: tenże, Pisma z filozofii nauk empirycznych, Warszawa 1995, s. 170-234.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się punkty uzyskane za:

(i) Cztery testy zaliczeniowe (po dwa testy na każdy semestr)

(ii) Kartkówki kontrolne

(iii) Aktywność podczas zajęć

Liczba dopuszczanych nieobecności podlegających usprawiedliwieniu (w semestrze): 2.

Zakres tematów:

Zakres zagadnień omawianych na ćwiczeniach:

- Źródła i przedmiot filozofii nauki

- Znaczenie filozofii nauki dla filozofii oraz dla nauki

- Struktura teorii naukowej

- Spór o kryterium demarkacji

- Procedury naukotwórcze

- Metodologia nauk szczegółowych

- Spór o realizm w filozofii nauki

- Status przedmiotów teoretycznych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 109
Maciej Sendłak 14/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.