Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy ekonomii 2500-PL-PS-SP311-23
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

"Ocena końcowa składa się z trzech elementów:

% 20 quizy odbywające się podczas zajęć

% 80 kolokwium

Dodatkowe punkty można otrzymać za aktywność na zajęciach

Na zajęciach można mieć maksymalnie dwie nieobecności."

Zakres tematów:

1. Czym zajmuje się ekonomia? kluczowe zagadnienia ekonomii, dobra ekonomiczne, koszty alternatywne, ograniczoność zasobów, problemy wyboru ekonomicznego, metody badań ekonomicznych

2. Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich - Homo oeconomicus racjonalność ekonomiczna. Role społeczne konsumenta, sprzedającego i producenta.

3. Rynek – popyt i podaż popyt, podaż i ich determinanty, prawo popytu i podaży, analiza graficzna; równowaga rynkowa, analiza statyczna i dynamiczna; cena równowagi rynkowej, cena minimalna i cena maksymalna

4. Podstawy teorii zachowania konsumenta koncepcja użyteczności, krzywe obojętności, ograniczenie budżetowe, równowaga konsumenta

5. Produkcja i koszty w przedsiębiorstwie izokwanta, izokoszta, produkt całkowity, produkt przeciętny, produkt krańcowy koszty stałe, koszty zmienne, koszty całkowite, koszty przeciętne i koszt krańcowy

6.Konkurencja doskonała założenia rynku konkurencji doskonałej; cena, utarg przeciętny i krańcowy; maksymalizacja zysku i minimalizacja strat; zmiana popytu rynkowego a sytuacja przedsiębiorstwa

7. Monopol założenia rynku monopolu pełnego; utarg całkowity, utarg przeciętny, utarg krańcowy w monopolu;

8. Rola państwa w gospodarce dobra publiczne, efekty zewnętrzne, asymetria informacji

9. Główne pojęcia makroekonomii problem agregacji, metody obliczania PKB, PNB i dochód narodowy

10. Pieniądz i jego funkcje początki systemu bankowego, współczesny system bankowy, banki komercyjne a podaż pieniądza, baza monetarna i mnożnik kreacji pieniądza

11. Inflacja pojęcie, sposoby pomiaru i rodzaje inflacji, skutki inflacji i deflacji

12. Bezrobocie bezrobocie/ struktura bezrobocia, rodzaje bezrobocia, naturalna stopa bezrobocia, prywatny i społeczny koszt bezrobocia.

13. Podatki – polityka fiskalna wydatki publiczne, podatki w Polsce, deficyt budżetowy i dług publiczny

Metody dydaktyczne:

Wykłady, dyskusje, rozwiązywanie zadań, studia przypadków

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 17:45 - 21:00, sala 421
Agata Trzcińska 29/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.