Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy genetyki ogólnej i behawioralnej 3700-AZ-L1-9-PGOB
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin:
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Jonathan Slack. Geny. Krótkie wprowadzenie 6. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 2017

Adam Rutherford. Krótka historia wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek żyli. Opowieści zapisane w naszych genach. Prószyński Media. 2017

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna podstawy nauk o zwierzętach, w tym zoologii, fizjologii i psychofizjologii, teorii ewolucji, ekologii, etologii, genetyki, ochrony przyrody i środowiska.

Umiejętności:

Potrafi ustawicznie aktualizować i pogłębiać wiedzę oraz doskonalić umiejętności

Kompetencje społeczne:

Jest gotów do merytorycznego argumentowania w debatach naukowych i sporach ideologicznych z poszanowaniem odmiennych poglądów

Jest gotów do postępowania zgodnie z kodeksem zasad etycznych pracy naukowej i dobrych obyczajów, z poszanowaniem zdrowia własnego i innych oraz własności intelektualnej.

Jest gotów do wykorzystywania umiejętności myślenia dedukcyjnego w analizie zjawisk przyrodniczych i procesów kulturowych.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności (maksymalnie 3 nieobecności w semestrze).

Egzamin pisemny.

Zakres tematów:

Podstawowe pojęcia i zarys historii genetyki.

Genetyka klasyczna. Metoda badawcza genetyki i jej ograniczenia..

Cechy wieloczynnikowe i odziedziczalność.

Cechy wieloczynnikowe i asocjacje. Elementy genetyki zachowania.

Podstawy genetyki molekularnej.

Podstawy genetyki populacji. Genetyka populacji a eugenika i problemy hodowli zwierząt.

Paleogenetyka i paleogenomika.

Metody dydaktyczne:

wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 10:45 - 12:15, sala 2A
Paweł Golik 21/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Wydziału Biologii - Miecznikowa 1
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)