Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dzieje regionu - Bałkany 3005-KL1DBAZ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Do egzaminu ustnego obowiązuje znajomość literatury podanej w części głównej przedmiotu. Student/ka musi się zapoznać nie tylko z syntetycznymi przeglądami historii poszczególnych państw i regionu, lecz również przeczytać co najmniej jedną pracę dotyczącą kulturowych aspektów przeszłości poszczególnych krajów (np. Mazower, Szwat-Gyłybowa, Sujecka, Falski, Jezernik. Taczyńska).

Metody i kryteria oceniania:

Test semestralny ocenia wiedzę wyniesioną z wykładów.

Na egzaminie ustnym zostanie sprawdzona umiejętność interpretacji, dostrzegania procesów oraz zdolności wyszukania powiązań między zdarzeniami w całym regionie.

Student/ka otrzymuje jedno pytanie z wiedzy ogólnej, dotyczące kategorii kulturowo-społecznych, pytanie z wiedzy o historii do XIX wieku oraz pytanie o historię najnowszą.

Metody dydaktyczne:

Wykład połączony z prezentacją, dyskutowaniem materiałów źródłowych (tekstowych i audiowizualnych) oraz otwarty na dyskusję.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 11a
Sylwia Siedlecka 14/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)