Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy kultury renesansu 3006-EKREN-FAK
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 5
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Peter Burke, Renesans, Kraków 2009

Eugenio Garin, Powrót filozofów starożytnych, Warszawa 1993

Janusz Gruchała, Iucunda familia librorum. Humaniści renesansowi w świecie książki, Kraków 2002, s. 57–137

Ponadto jedna pozycja bibliograficzna zaproponowana przez studenta (monografia zagadnienia lub postaci renesansu)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

- definiuje podstawowe pojęcia literackie związane z kulturą renesansu (K_W01/P7S_WG)

- charakteryzuje specyfikę recepcji literatury i kultury antycznej w okresie renesansu (K_W06/ P7S_WG);

- opisuje główne kierunki rozwoju i najważniejsze nowe osiągnięcia w obszarze studiów nad renesansem (K_W13/ P7S_WG);

- umieszcza w kontekście kulturowym wybrane teksty literackie XV-XVII wieku (K_U09/ P7S_UW);

- charakteryzuje wpływ osiągnięć kultury odrodzenia na kulturę czasów późniejszych (K_W17/ P7S_WG);

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy (K_K01/ P7S_KK)

- docenia tradycję i dziedzictwo kultury renesansu (K_K04/ P7S_KO)

- ma świadomość znaczenia nauk o kulturze renesansu w kulturze europejskiej (K_K04/ P7S_KO)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie końcowe ustne

Zakres tematów:

1. Geneza wielkiego renesansu europejskiego

2. Kultura renesansu a kultura średniowiecza

3. Narodziny i rozwój ruchu humanistycznego

4. Humanizm w kulturze włoskiej i europejskiej

5. „Humanizm obywatelski”

6. Renesans a świat starożytny – drogi i sposoby recepcji

7. Wynalazek druku i jego znaczenie dla kultury renesansu

8. Dyskusje nad językiem i łacina humanistyczna

9. Współczesne interpretacje renesansu

Metody dydaktyczne:

Wykład, wykorzystywany będzie materiał ikonograficzny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 103
Włodzimierz Olszaniec 5/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)