Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie i planowanie badań. Przygotowanie IPB, pozyskiwanie i zarządzanie grantami 1500-SDN-PIPB-H
Warsztaty (WAR) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

A[hmet] Yavuz Oruç, Handbook of Scientific Proposal Writing, CRC Press, Boca Raton, FL, 2012

Formularz wniosku grantowego NCN typu Preludium wraz z informacjami na temat tego programu grantowego

Efekty uczenia się:

Student:

- wie, jakie instytucje finansują projekty badawcze w Polsce,

- zna najważniejsze konkursy grantowe dla doktorantów,

- zna podstawowe zasady przygotowania formularza wniosku o sfinansowanie projektu badawczego;

- wie, jakie są podstawowe kryteria oceny wniosków grantowych

- zna ogólne zasady realizacji i rozliczania wniosków grantowych

- zna zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, w tym również w trybie otwartego dostępu (WG_04);

- potrafi zdefiniować cel i przedmiot badań w dziedzinie nauk humanistycznych, właściwie rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz oryginalnie je stosować; sformułować hipotezę badawczą oraz wnioskować na podstawie wyników badań naukowych (UW_01);

- potrafi planować i realizować indywidualne oraz zespołowe przedsięwzięcia badawcze w obrębie danej dyscypliny humanistycznej, także w środowisku międzynarodowym (UO_01);

- potrafi samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób (UU_01).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena będzie wynikać z przygotowania przez studenta projektu Indywidualnego Planu Badawczego, projektu aplikacji grantowej. Można bez usprawiedliwienia opuścić jedno spotkanie. Również zaliczenie poprawkowe będzie polegało na opracowaniu projektu Indywidualnego Planu Badawczego, draftu aplikacji grantowej.

Zakres tematów:

Wykładowca przedstawi najważniejsze konkursy grantowe dla doktorantów i udzieli podstawowych porad dla aplikujących. Spotkania w ramach kursu poświęcone będą przede wszystkim przygotowaniu przez studenta projektu Indywidualnego Planu Badawczego, draftu aplikacji grantowej. Zarysy takich projektów będą dyskutowane z udziałem wykładowcy przez członków grupy.

Metody dydaktyczne:

1. analiza tekstu

2. dyskusja

3. mini-wykład

4. pokaz power point

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 6
August Grabski 4/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Pomuzealny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)