Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Research Ethics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0000-SZD-ET-W-EN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Research Ethics
Jednostka: Uniwersytet Warszawski
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

4 hours online lecture with active student participation (Zoom)

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The lecture is intended for all doctoral students of the Doctoral Schools. Its aim is to acquaint students with the key questions of research ethics and research integrity. The main topics include: philosophical ethics and its significance for the social practice of science, the social value of scientific research, the scientist’s ethos, the scientist’s social role, the scientist’s social responsibility, the evolution of the practice of scientific research, research integrity, the main standards of publication ethics and protection of intellectual property rights, the role and process of ethics review of research proposals, conflict of interests.

The lecture is the basis for workshops. Doctoral students are required to choose at least two workshops, 2 hours each, out of 9 workshops offered.

Literatura: (tylko po angielsku)

Shamoo, Adil E., i Resnik, David B. 2009. Responsible conduct of research. 2nd wyd. Oxford ; New York: Oxford University Press

The European Charter for Researchers and Code of Conduct for the Recruitment of Researchers – the European Commission, 2006

The European Code of Conduct for Research Integrity - All European Academies (ALLEA), 2017

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

 knows and understands the main developments in the scientific or artistic disciplines of study

 can fulfill the social responsibilities of researchers and artists

 can initiate activities in the public interest

 can maintain and develop the ethos of scientists and artists, including:

o conduct of independent research activities;

o respect for the principle of the public ownership of the results of scientific activity and protection of intellectual property rights

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Requirements

no additional requirements; attendance is required; the lecture is complemented by workshops (4 hours total): each doctoral student is required to choose at least two workshops, 2 hours each, out of 9 workshops offered.

Credits

credits are given on the basis of the final test covering the contents of the lecture (“Research Ethics – lecture”) and readings; only those doctoral students who attended two workshops (2 hours each) will be allowed to attend the test and earn credits for the lecture (and subject); the retake test is analogous to the final test

test

final test covering the contents of the lecture “Research Ethics – lecture”

knowledge of the material form the lecture and in the reading materials

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)