Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia jądrowa i radiacyjna - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1ENCHJRL5 Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia jądrowa i radiacyjna - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Energetyka i chemia jądrowa - przedmioty dla 5 semestru
Strona przedmiotu: http://www.chem.uw.edu.pl/people/MGrden/laboratorium.html
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakłada się, że student ma podstawową wiedzę z:

- chemii ogólnej;

- chemii fizycznej;

- chemii analitycznej;

- fizyki jądrowej;

- dozymetrii;

- jest zaznajomiony z podstawowymi technikami laboratoryjnymi stosowanymi w chemii


Student musi odbyć oraz mieć zaliczone następujące zajęcia:

- Dozymetria i ochrona radiologiczna

- Podstawy fizyki subatomowej


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W skład laboratorium wchodzi 10 ćwiczeń związanych z różnymi aspektami chemii jądrowej obrazującymi wykorzystanie i właściwości izotopów promieniotwórczych i trwałych oraz metody pomiaru promieniowania. Część ćwiczeń będzie do wyboru.

Pełny opis:

Ćwiczenia przewidziane w ramach pracowni będą obejmowały następujące tematykę:

Wymiana izotopowa; wpływ podstawienia izotopowego na właściwości materii; wykorzystanie izotopów promieniotwórczych do badania mechanizmu i przebiegu procesów chemicznych oraz wyznaczania stałych fizykochemicznych, takich jak np. stała podziału, iloczyn rozpuszczalności czy stała równowagi; wykorzystanie izotopów promieniotwórczych do określania struktury związków chemicznych; synteza związków chemicznych zawierających izotopy promieniotwórcze i ich zastosowanie; zastosowanie metod ekstrakcyjnych do rozdzielania izotopów ważnych w energetyce jądrowej; analiza jakościowa i ilościowa próbek sztucznych i naturalnych z wykorzystaniem izotopów promieniotwórczych, spektrometria Mössbauera, analiza aktywacyjna,zastosowanie izotopów promieniotwórczych w medycynie.

Literatura:

Literatura ogólna:

W. Szymański, Chemia Jądrowa, PWN, Warszawa 1991

A. Czerwiński, Energia Jądrowa i Promieniotwórczość, Oficyna Edukacyjna K. Pazdro, Warszawa 2005

J. Sobkowski, M. Jelińska-Kazimierczuk, Chemia Jądrowa, Adamantan, Warszawa 2006

J. Sobkowski, Chemia radiacyjna i ochrona radiologiczna, Adamantan, Warszawa 2009

Do każdego z ćwiczeń przygotowane zostały materiały zawierające m.in. spis literatury szczegółowej.

Efekty uczenia się:

Znajomość podstaw pracy w chemicznym laboratorium izotopowym, w tym:

- technik izotopowych, umiejętność oceny ich przydatności w rozwiązaniu konkretnego problemu, podstawy planowania wykorzystania izotopów promieniotwórczych i trwałych w praktyce;

- metodyka analizy i interpretacji wyników uzyskanych z pomiarów z wykorzystaniem izotopów trwałych i promieniotwórczych;

- analiza jakościowa i ilościowa z wykorzystaniem promieniowania jonizującego;

- sposoby detekcji promieniowania, metody ich doboru;

- zasady bezpiecznej pracy z izotopami promieniotwórczymi, źródłami promieniotwórczymi otwartymi i zamkniętymi.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie średniej oceny uzyskanej z 10 ćwiczeń, każde ćwiczenie jest oceniane na podstawie opisu i kolokwium wejściowego. Każde z ćwiczeń musi zostać zaliczone.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Grdeń
Prowadzący grup: Maciej Chotkowski, Michał Grdeń, Anna Makowska, Katarzyna Pałka, Marek Pruszyński, Zbigniew Rogulski, Elżbieta Winnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Grdeń
Prowadzący grup: Maciej Chotkowski, Michał Grdeń, Anna Makowska, Katarzyna Pałka, Zbigniew Rogulski, Elżbieta Winnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.