Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjne i komunikacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1ENTIK1 Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne i komunikacyjne
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Energetyka i chemia jądrowa - przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien znać podstawowe zagadnienia związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi użytecznymi w pracy chemika (studenta, absolwenta, naukowca).

Pełny opis:

Zagadnienia:

1.1. Bazy naukowe – jak zdefiniować, w czym są pomocne.

1.2. Omówienie wybranych baz naukowych istniejących na rynku, ich specjalizacja.

1.3. Prezentacja przykładowej analizy problemu – wyszukiwanie prac autora, słowa kluczowego.

1.4. Bazy patentowe.

2.1 Zaprezentowanie (na papierze) struktury raportu i niezbędnych elementów sprawozdania z przeprowadzonych badań.

2.2 Zaprezentowanie technicznej strony raportu: paragrafy/akapity, style, nagłówki i ich poziomy, przypisy, spis treści, figury i tabele, równania.

2.3. Edytory tekstu, procesory tekstu, skład tekstu WYSIWYG i WYSIWYM.

2.4. Znaczenie tradycji w piśmiennictwie naukowym.

2.5. Realizacja elementów 2.1-2.4 za pomocą trzech narzędzi: Microsoft Office, LibreOffice, LaTeX (przez platformę online Overleaf).

3.1. Podstawy obsługi oprogramowania do zarządzania biblioteką dokumentów, na przykładzie oprogramowania Zotero oraz Mendeley.

3.2. Dodawanie plików do biblioteki, katalogowanie, dodawanie notatek i komentarzy oraz wyszukiwanie potrzebnych informacji.

3.3. Tworzenie grup oraz dzielenie się dokumentami pomiędzy członkami grupy.

3.4. Sporządzanie bibliografii załącznikowej w programach do edycji tekstu MS Word oraz cytowań. Edycja stylu cytowań i bibliografii.

4.1. Wiarygodność w sieci.

4.2. Społecznościowe narzędzia prezentacji projektów badawczych.

4.3. Zjawiska "fake news" i "predatory joiurnals".

4.4. Wizytówka naukowca - ORCID, PBN, POL-index.

5.1. Programy komputerowe wspomagające pracę chemika – przedstawienie, podobieństwa i różnice.

5.2. Przykładowe obliczenia – porównanie między programami.

5.3. Graficzna prezentacja wyników obliczeń.

5.4. Jak zamieszczać obliczenia w pracy/publikacji - przykład.

6.1. Przegląd najpopularniejszych programów do rysowania wzorów strukturalnych.

6.2. Rysowanie wzorów strukturalnych w 2D.

6.3. Modelowanie 3D.

6.4. Wyznaczanie wzorów cząsteczkowych, określanie składu chemicznego,obliczanie parametrów molekularnych ze wzorów strukturalnych.

6.5. Przewidywanie widm NMR ze wzorów strukturalnych.

6.6. Wykorzystanie baz gotowych struktur oraz biblioteki grafik szkła laboratoryjnego  do tworzenia zaawansowanych rycin.

7.1. Czym jest Reaxys i na co pozwala chemikowi – wprowadzenie.

7.2. Wyszukiwanie danych literaturowych na podstawie struktury chemicznej.

7.3. Konstruowanie kwerend za pomocą wbudowanych interfejsów.

7.4. Planowanie syntezy chemicznej oraz zakupu związków chemicznych za pomocą Reaxys.

7.5. Zastosowanie bazy Reaxys do rozwiązywania przykładowych problemów badawczych.

Literatura:

Materiały udostępnione na platformie Kampus

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student:

- zna podstawy teoretyczne i możliwości zastosowań wybranych technik informacyjno-komunikacyjnych użytecznych w pracy chemika (studenta, absolwenta, naukowca).

- potrafi wskazać główne obszary zastosowań poznanych technik.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę z przedmiotu składają się: ocena wyników pracy na zajęciach laboratoryjnych, ocena z quizów udostępnionych na platformie Kampus oraz ocena zadań wykonywanych samodzielnie, po zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Praktyki zawodowe nie są niezbędne do pełnej realizacji przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Tymecki
Prowadzący grup: Janusz Cukras, Marta Fiedoruk-Pogrebniak, Michał Krajewski, Agnieszka Krogul-Sobczak, Agata Królikowska, Michał Michalec, Piotr Piotrowski, Marcin Strawski, Łukasz Tymecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Tymecki
Prowadzący grup: Łukasz Tymecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.