Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikropaleobotanika stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OMPBSC Kod Erasmus / ISCED: 07.304 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Mikropaleobotanika stosowana
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot sugerowany do wyboru na I semestrze II roku na stud. II st. GEP na spec. SSP
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład z mikropaleobotaniki stosowanej obejmuje problematykę związaną z mikroszczątkami roślinnymi spotykanymi w stanie kopalnym – ziarnami pyłku i sporami, fitolitami, okrzemkami, kokolitami, bruzdnicami, koncentrując się na ich potencjalnym użytkowym zastosowaniu na różnorodnych polach badań geologicznych – przede wszystkim jako instrument datujący skały oraz rekonstruujący paleośrodowisko. Część z tych mikroskamieniałości znajduje zastosowania poza sferą nauk geologicznych – np. w analizie opadu pyłkowego dla alergików, czy też analizie pyłkowej miodu.

Pełny opis:

Na ćwiczeniach studenci zapoznają się z praktycznym oznaczaniem sporomorf różnego wieku, wykonują analizę pyłkową jednej próbki z osadów czwartorzędowych, zestawiają i interpretują interglacjalny diagram pyłkowy, oznaczają miospory i megaspory z osadów starszych od trzeciorzędowych. Uczą się rozpoznawać inne mikroskamieniałości roślinne.

Literatura:

Jansonius J., McGregor D.C 1996. Palynology: principles and applications.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu cyklu wykładów i ćwiczeń student potrafi zidentyfikować podstawowe mikroskamieniałości roślinne i wykonać analizę próbek jeziornych/torfowiskowych – rozpoczynająć ją maceracją w laboratorium, wykonanując następnie preparaty palinologiczne oraz zliczając i oznaczając ziarna pyłku. Następnie konstruuje spektra pyłkowe, budując z pozostałymi studentami prosty diagram pyłkowy, który następnie wspólnie interpretują.

Metody i kryteria oceniania:

Semestralny test kontrolny.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Bińka
Prowadzący grup: Krzysztof Bińka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.