Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikropaleobotanika stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OMPBSW Kod Erasmus / ISCED: 07.304 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Mikropaleobotanika stosowana
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot sugerowany do wyboru na I semestrze II roku na stud. II st. GEP na spec. SSP
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład z mikropaleobotaniki stosowanej obejmuje problematykę związaną z mikroszczątkami roślinnymi spotykanymi w stanie kopalnym – ziarnami pyłku i sporami, fitolitami, okrzemkami, kokolitami, bruzdnicami, koncentrując się na ich potencjalnym użytkowym zastosowaniu na różnorodnych polach badań geologicznych – przede wszystkim jako instrument datujący skały oraz rekonstruujący paleośrodowisko. Część z tych mikroskamieniałości znajduje zastosowania poza sferą nauk geologicznych – np. w analizie opadu pyłkowego dla alergików, czy też analizie pyłkowej miodu.

Pełny opis:

Na wykładach omawiane są grupy mikroskamieniałości roślinnych reprezentowane w stanie kopalnym. Fitolity. Okrzemki, kokolity i silikoflagellaty: budowa szkieletów, znaczenie skałotwórcze, stratygraficzne i w rekonstrukcjach paleośrodowiska. Palinologia jako metoda paleobotaniczna. Budowa cyst bruzdnic i znaczenie stratygraficzne. Morfologia ziaren pyłku i spor. Klucze pyłkowe, kolekcje pyłkowe. Produkcja i rozprzestrzenianie się pyłku i spor – współczesny deszcz pyłkowy. Zachowanie ziarn pyłku i zarodników w różnych środowiskach sedymentacyjnych. Sposoby pozyskiwania materiału do badań palinologicznych. Procedury laboratoryjne. Przygotowanie preparatów. Metody zliczania ziarn pyłku. Spektrum pyłkowe. Diagram pyłkowy. Idea analizy pyłkowej jako metody statystycznej. Zastosowanie analizy pyłkowej w badaniach czwartorzędu i trzeciorzędu. Analiza pyłkowa osadów paleozoicznych i mezozoicznych. Inne zastosowania metody analizy pyłkowej – analizy opadu pyłkowego, analizy miodu.

Literatura:

Jansonius J., McGregor D.C 1996. Palynology: principles and applications.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu cyklu wykładów i ćwiczeń student potrafi zidentyfikować podstawowe mikroskamieniałości roślinne i wykonać analizę próbek jeziornych/torfowiskowych – rozpoczynająć ją maceracją w laboratorium, wykonanując następnie preparaty palinologiczne oraz zliczając i oznaczając ziarna pyłku. Następnie konstruuje spektra pyłkowe, budując z pozostałymi studentami prosty diagram pyłkowy, który następnie wspólnie interpretują.

Metody i kryteria oceniania:

Zdobycie co najmniej 60% punktów z egzaminacyjnej pracy pisemnej. Egzamin.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Bińka
Prowadzący grup: Krzysztof Bińka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.