Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktikum - geologia za oknem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OPGZO1P Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktikum - geologia za oknem
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiazkowe na I sem. I r. studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia poszukiwawcza
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada wiedzę przyrodniczą po zakończeniu szkoły podstawowej i średniej. Przedmiot jest z założenia wstępem do edukacji geologicznej.

Skrócony opis:

Cotygodniowe, całodzienne, plenerowe zajęcia z podstaw geologii odbywające się w okolicy Warszawy oraz w warszawskich muzeach i/lub instytucjach naukowych. Zajęcia mają na celu rozbudzenie zainteresowania geologią oraz wstępnym sprofilowaniem zainteresowań studenta. W tym celu w obrębie przedmiotu odbywają się zajęcia z różnych działów nauk geologicznych od paleontologii po geologię techniczną.

Pełny opis:

Zajęcia terenowe odbywają się w grupach na terenie miasta Warszawy oraz w jej otoczeniu. Każdy dzień obejmuje inną tematykę. Procesy erozji i sedymentacji oraz ich aktualistyczny zapis przedstawiany jest na przykładzie rzek Wisły lub Świdra lub Liwca (w zależności od warunków hydrologicznych). Elementy geomorfologii rozwinięte na utworach czwartorzędowych prezentowane są na obszarze skarpy doliny Wisły (w okolicy Powsina). Warszawskie metro oraz elewacje wybranych budynków są prezentowane w kontekście przeglądu skał używanych w budownictwie. Jeden dzień zajęć jest poświecony na lekcję muzealną w Muzeum Ewolucji PAN w czasie której studenci zapoznają się z wieloma aspektami paleontologii i ewolucjonizmu. Zajęcia obejmują również aspekty procesów glebotwórczych, ochrony przyrody oraz podstaw hydrogeologii.

Literatura:

Allen P.A. Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi. PWN - 2000.

Jaroszewski W., Marks L., Radomski A. Słownik Geologii dynamicznej. Wydawnictwa Geologiczne – 1985

Nowak J., Śmierzchalska I. Okolice Warszawy: przewodnik geologiczny. Wydawnictwa Geologiczne - 1972

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student potrafi opisać budowę geologiczną najbliższych okolic Warszawy oraz przedstawić budowę wgłębną podłoża miasta. Jest w stanie opisać podstawowe problemy hydrogeologiczne i inżynierskie stolicy, a także geomorfologiczne aspekty jej położenia. Student potrafi zidentyfikować współczesne procesy sedymentacji i erozji kształtujące na bieżąco powierzchnię terenu w mieście i jego okolicach. Student identyfikuje podstawowe skały występujące w architekturze miasta oraz jako głazy narzutowe.

Metody i kryteria oceniania:

6 krótkich sprawdzianów terenowych na koniec poszczególnych zajęć składających się na sumaryczną ocenę końcową.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktikum, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kozłowski
Prowadzący grup: Grzegorz Barczyk, Jan Dzierżek, Michał Ginter, Robert Janiszewski, Wojciech Kozłowski, Maciej Łoziński, Agnieszka Marcinowska, Katarzyna Sawicka, Marzena Szostakiewicz-Hołownia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktikum - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktikum, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kozłowski
Prowadzący grup: Grzegorz Barczyk, Jan Dzierżek, Michał Ginter, Robert Janiszewski, Wojciech Kozłowski, Maciej Łoziński, Agnieszka Marcinowska, Katarzyna Sawicka, Marzena Szostakiewicz-Hołownia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktikum - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.