Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia fizjologii człowieka i zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-236WZFCZ
Kod Erasmus / ISCED: 13.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia fizjologii człowieka i zwierząt
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne
nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Sugerowane przygotowanie do przedmiotu - odbycie podstawowego kursu fizjologii zwierząt (np. Fizjologia zwierząt i człowieka (1400-114FZ))


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas wykładu omówione zostaną wybrane zagadnienia dotyczące regulacji procesów fizjologicznych oraz anatomii funkcjonalnej człowieka i zwierząt.

Pełny opis:

Cykl wykładów prowadzonych przez zespół wykładowców. Przedmiotem wykładu są zagadnienia fizjologii zwierząt w tym człowieka, które wykraczają poza zakres podstawowego kursu fizjologii. Zakres zagadnień jest bardzo szeroki i co roku ustalany na nowo uwzględniając najnowsze "gorące" tematy. Wśród najczęściej omawianych zagadnień znajdują się m. in. te, które pokazują fizjologiczne adaptacje do skrajanych warunków środowiska, wskazują różnorodność zmysłów, omawiają procesy adaptacyjne w sytuacjach prawidłowych i patologicznych, ukazują możliwości wykorzystania wiedzy podstawowej uzyskanej w badaniach na zwierzętach do rozwiązań biomedycznych.

wygłoszone zostaną wykłady z następujących tematów:

Elementy patofizjologii człowieka;

HIV i inne wirusy przenoszone drogą parenteralną;

Stres i nie tylko: funkcje układu endogennych opioidów;

Nie łam się! - dlaczego powstaje osteoporoza?;

Biomineralizacja u wybranych grup zwierząt;

O zjawiskach kwantowych w fizjologii zwierząt i człowieka;

Widzieć nie znaczy patrzeć - o wzroku słuchu i ...lokacji;

Patrzeć nie znaczy widzieć - o ludziach i o świadomości widzenia;

Chcę się schować, chcę się pokazać – rzecz o bioluminescencji;

Ćwierkać, świstać, kwilić, pitpilitać i pimpilić – rzecz o ptasim śpiewie

Fizjologiczne podstawy migracji sezonowych u bezkręgowców;

Zamarznąć, aby przeżyć – fizjologiczne przystosowania do tolerancji zamarzania u płazów;

Literatura:

Ananthaswamy, A. (2018) The Human Eye Could Help Test Quantum Mechanics. Scientific American. https://www.scientificamerican.com/article/the-human-eye-could-help-test-quantum-mechanics/

Baggaley RF, Boily M-C, White RG, Alary M (2006) Risk of HIV-1 transmission for parenteral exposure and blood transfusion: a systematic review and meta-analysis. AIDS. 20:805-812

Bębas P (2010) O złożoności zegara biologicznego owadów, czyli jak narządy odmierzają czas. Kosmos. 59:497-511

Gomez, C., Hope, T. J. (2005) The ins and outs of HIV replication. Cellular Microbiology. 7(5):621-626

Majewski, P.M. (2017). Osteoimmunologia, czyli o wzajemnych oddziaływaniach komórek układów kostnego i odpornościowego. Kosmos. 66:665-675

Meronka, R. (2001). Zamarznąć aby przeżyć. Strategia przeżywania zimy u niektórych płazów. Kosmos. 50: 125-133

Pfenning AR, Hara E, Whitney O, Rivas MV, Wang R, Roulhac PL, Howard JT, Wirthlin M, Lovell PV, Ganapathy G, Mouncastle J, Moseley MA, Thompson JW, Soderblom EJ, Iriki A, Kato M, Gilbert MT, Zhang G, Bakken T, Bongaarts A, Bernard A, Lein E, Mello CV, Hartemink AJ, Jarvis ED (2014) Convergent transcriptional specializations in the brains of humans and song-learning birds. Science. 346:1256846

Reddy DS (2010) Neurosteroids: endogenous role in the human brain and therapeutic potentials. Progress in brain research. 186:113-137

Roy, P., Goswami, P. (2019). Freeze tolerance in wood frogs. Journal of Investigative Genomics. 6(1):1-4.

Thoits, P. A. (2010). Stress and Health: Major Findings and Policy Implications. Journal of Health and Social Behavior. 51(1_suppl):S41-S53.

Westbroek P, Marin F (1998) A marriage of bone and nacre. Nature. 392:861-862

Whitney O, Pfenning AR, Howard JT, Blatti CA, Liu F, Ward JM, Wang R, Audet JN, Kellis M, Mukherjee S, Sinha S, Hartemink AJ, West AE, Jarvis ED (2014) Core and region-enriched networks of behaviorally regulated genes and the singing genome. Science 346:1256780

Widder EA (2010) Bioluminescence in the Ocean: Origins of Biological, Chemical, and Ecological Diversity. Science. 328:704-708

"Fizjologia zwierząt - zagadnienia wybrane", praca zespołowa pod redakcją Jolanty Sotowskiej-Brochockiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2001

Efekty uczenia się:

Po opanowaniu materiału objętego wykładem student:

WIEDZA

- Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie fizjologii różnych grup zwierząt, zarówno kręgowców jak i bezkręgowców

- Zna aktualny stan wiedzy dotyczącej fizjologii i biologii omawianych grup zwierząt w zakresie m. in. neurofizjologii, endokrynologii, fizjologii i anatomii narządów zmysłów, neuroimmunologii, fizjologii termoregulacji, biomineralizacji, a także najnowszych badań, odkryć i zastosowań tej wiedzy

UMIEJĘTNOŚCI

- Poprawnie wnioskuje i dyskutuje problemy fizjologii zwierząt kręgowych i bezkręgowych w zakresie tematów poruszanych na wykładzie

- Wykazuje umiejętność posługiwania się językiem polskim lub j. angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie ze źródeł elektronicznych i literatury naukowej poświęconej problemom fizjologii zwierząt kręgowych i bezkręgowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Wykazuje zrozumienie fizjologii własnego organizmu a także organizmów zwierząt kręgowych i bezkręgowych w otoczeniu podczas codziennego funkcjonowania

- Wykazuje ostrożność i krytycyzm podczas zdobywania i interpretowania wiedzy z zakresu szeroko rozumianej fizjologii zwierząt i jej zastosowania praktycznego.

- Rozumie potrzebę przekazywania informacji o nowych osiągnięciach w dziedzinie fizjologii zwierząt i przekazuje tę wiedzę w sposób zwięzły

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy w postaci testu jednokrotnego wyboru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Fuszara, Aleksandra Skawina
Prowadzący grup: Piotr Bernatowicz, Elżbieta Fuszara, Jan Jabłonka, Paweł Majewski, Marta Maleszewska-Bobińska, Magdalena Markowska, Robert Meronka, Marta Polańska, Aleksandra Skawina, Patrycja Ściślewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)