Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia krajobrazu Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-EKUE-WF Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia krajobrazu Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty specjalności "Geografia fizyczna stosowana" opcjonalne
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wykład przeznaczony jest dla studentów mających podstawową wiedzę z zakresu geografii fizycznej (geomorfologia, gleboznawstwo, klimatologia, hydrologia, geoekologia), ekologii, ochrony przyrody i środowiska.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie struktury i funkcjonowania krajobrazu, typologii krajobrazu oraz formalnoprawnych uwarunkowań ochrony, kształtowania i planowania krajobrazu w Unii Europejskiej.

Pełny opis:

W trakcie wykładu przedstawiane są zagadnienia dotyczące struktury i funkcjonowania krajobrazu w poszczególnych strefach krajobrazowych na obszarze Unii Europejskiej, m.in. krajobrazy młodoglacjalne, staroglacjalne, wyżyn i niskich gór, gór średnich i wysokich, strefy śródziemnomorskiej. Treści są ilustrowane konkretnymi przykładami z wybranych regionów Unii Europejskiej. Omawiane są także wybrane metody typologii krajobrazu oraz główne kierunki działań na rzecz planowania krajobrazu i jego ochrony i kształtowania, wynikające z ustawodawstwa Unii Europejskiej (m.in. zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej).

Literatura:

• Degórski M., Formalnoprawne uwarunkowania ochrony, kształtowania i planowania krajobrazu w Unii Europejskiej ;w:] M. Kistowski (red.), Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego. Przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią Europejską, 2004, Gdańsk

• Inwentaryzacja i waloryzacja krajobrazów - wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, GDOŚ, 2013, Warszawa.

• Europejska Konwencja Krajobrazowa Dz.U. 2006 nr 14 poz. 98

• Majchrowska A. Doświadczenia innych krajów w identyfikowaniu typów krajobrazowych [w:] Inwentaryzacja i waloryzacja krajobrazów - wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, GDOŚ, 2013, Warszawa.

• Richling A., Solon J., Ekologia Krajobrazu, Wydawnictwo naukowe PWN, 2011, Warszawa

+ literatura podawana przez poszczególnych wykładowców

Efekty uczenia się:

WIEDZA

• zna zróżnicowanie struktury i funkcjonowania krajobrazu na obszarze Unii Europejskiej,

• zna wybrane metody typologii krajobrazu stosowane w krajach Unii Europejskiej,

• zna formalnoprawne uwarunkowania ochrony, kształtowania i planowania krajobrazu w Unii Europejskiej.

UMIEJĘTNOŚCI

• umie scharakteryzować i wyjaśnić zmienność wybranych cech środowiska w poszczególnych strefach krajobrazowych Unii Europejskiej,

• umie wyjaśnić związki pomiędzy komponentami środowiska przyrodniczego

• potrafi wskazać wybrane założenia typologii krajobrazu stosowanych w Unii Europejskiej i wskazać różnice miedzy nimi,

• umie interpretować zapisy Europejskiej Konwencji Krajobrazowej i innych aktów prawnych służących ochronie, kształtowaniu i planowaniu krajobrazu.

POSTAWY

• rozumie konieczność kompleksowego spojrzenia na środowisko przyrodnicze,

• docenia korzyści płynące z właściwego planowania krajobrazu.

Metody i kryteria oceniania:

Końcowe zaliczenie pisemne w postaci testu obejmującego wiadomości zdobyte przez studenta w ramach realizacji przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Lewandowski
Prowadzący grup: Wojciech Lewandowski, Andrzej Richling, Agnieszka Sosnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Lewandowski
Prowadzący grup: Wojciech Lewandowski, Andrzej Richling, Agnieszka Sosnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.