Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium licencjackie (Geografia fizyczna stosowana)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-PSEM-F Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium licencjackie (Geografia fizyczna stosowana)
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (spec. Geografia fizyczna stosowana) - sem. 5
Seminaria licencjackie do wyboru na studiach I stopnia na kierunku MSOŚ
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Proseminarium ma na celu zapoznanie studentów z problematyką podejmowaną w pracach licencjackich oraz z merytorycznymi i formalnymi wymogami stawianymi pracom licencjackim z zakresu klimatologii. Poruszane są zagadnienia formułowania problemu badawczego (hipotezy badawczej), posługiwania się poprawną polszczyzną i klimatologiczną terminologią. Studenci zostaną zapoznani z ogólną bibliografią prac klimatologicznych jak i źródłami pozyskiwania danych z zakresu meteorologii/klimatologii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

1. Zakres tematyczny prac licencjackich i prezentacja prac przykładowych. Posługiwanie się właściwą terminologią.

2. Merytoryczne i formalne wymogi stawiane pracom licencjackim.

3. Jak pisać pracę licencjacką - źródła materiałów, odpowiedni dobór metod (statystycznych i graficznych), dobór literatury, sporządzanie notek bibliograficznych, krótki kurs poprawnej polszczyzny w pracach licencjackich (właściwe definiowanie zjawisk, procesów, myśli...).

Pełny opis:

1. Zakres tematyczny prac licencjackich i prezentacja prac przykładowych. Posługiwanie się właściwą terminologią.

2. Merytoryczne i formalne wymogi stawiane pracom licencjackim.

3. Jak pisać pracę licencjacką - źródła materiałów, odpowiedni dobór metod (statystycznych i graficznych), dobór literatury, sporządzanie notek bibliograficznych, krótki kurs poprawnej polszczyzny w pracach licencjackich (właściwe definiowanie zjawisk, procesów, myśli...).

Literatura:

Plit F., 2007, Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii, Wyd. UW.

Literatura dobrana odpowiednio do zagadnienia badawczego podjętego w ramach pracy licencjackiej.

Efekty uczenia się:

Student po kursie proseminarium:

- wie jakie wymogi są stawiane przed pracą licencjacką,

- zna zasady edytorskie pracy dyplomowej,

- formułuje zagadnienie badawcze, które chce podjąć w ramach pracy licencjackiej,

- definiuje źródła, z których może korzystać,

- korzysta z literatury przedmiotu, dotyczącej podjętego problemu badawczego.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania związane z uczestnictwem w zajęciach:

- dwukrotna prezentacja, w tym jedna dotycząca zamysłu pracy licencjackiej (sformułowanie zagadnienia badawczego, określenie materiałów źródłowych, metod badawczych, osadzenie w literaturze przedmiotu), druga polegająca na recenzji wybranej pracy naukowej,

- napisanie protokołu z zajęć,

- dopuszczalna liczba nieobecności podlegająca usprawiedliwieniu - 2

W sytuacji nieobecności na zajęciach, na których było zaplanowane wystąpienie należy ustalić z prowadzącym w ciągu najbliższego tygodnia nowy termin wystąpienia.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega poziom merytoryczny wystąpień, wskazujących na postępy w pisaniu pracy dyplomowej oraz aktywność na zajęciach (udział w dyskusji). Referowanie poszczególnych części pracy licencjackiej powinno być poprzedzone omówieniem ich z opiekunem pracy.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elwira Żmudzka
Prowadzący grup: Iwona Szumacher, Irena Tsermegas, Dariusz Woronko, Elwira Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elwira Żmudzka
Prowadzący grup: Iwona Szumacher, Irena Tsermegas, Dariusz Woronko, Elwira Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.