Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Introduction to functionality and applications of Geographic Information Systems (ERASMUS)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-ERASMUS-GIS Kod Erasmus / ISCED: 11.3 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Introduction to functionality and applications of Geographic Information Systems (ERASMUS)
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty dla studentów ERASMUSA
Przedmioty dla studentów programu ERASMUS, sem. letni
Przedmioty dla studentów programu ERASMUS, sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 9.00
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia
informatyka

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Uczestnicy powinni posiadać umiejętność obsługi komputera w systemie operacyjnym Windows (praca z programami, zbieranie i zarzadzanie danymi, praca z kilkoma aplikacjami).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs składa się z serii ćwiczeń umożliwiających opanowanie podstawowych, a jednocześnie najważniejszych umiejętności w posługiwaniu się oprogramowaniem GIS. Dotyczy to pozyskiwania danych przestrzennych, zarzadzania danymi oraz ich analizy i prezentacji. Studenci pozyskają wiedzę na temat zasobów danych przestrzennych, modeli danych, formatów plików i narzędzi wykorzystywanych w GIS.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu wykorzystania narzędzi GIS do analizy zjawisk przestrzennych. Zaznajomienie z zasadami i metodami tworzenia projektów GIS, w tym z analizą danych przyrodniczych, gospodarczych i społecznych oraz informacjami czasoprzestrzennymi. Przekazanie podstawowych umiejętności prezentacji i danych.

Zakres tematyczny zajęć:

1. Wprowadzenie do środowiska pracy GIS, organizacja i zarządzanie danymi przestrzennymi, interfejs pakietu ArcGIS Desktop, funkcjonalność podstawowych narzędzi,

2. Projekt GIS i organizacja danych przestrzennych w ramach geobazy,

3. Systemy odniesień przestrzennych,

4. Metody prezentacji danych przestrzennych,

5. Kompozycja mapy cyfrowej,

6. Przetwarzanie danych wektorowych,

7. Przetwarzanie danych rastrowych,

8. Rozszerzenia do pakietu ArcGIS Desktop: 3D Analyst i Spatial Analyst,

9. Podstawy geoprzetwarzania danych,

10. Przykłady zastosowania GIS w praktyce.

Poszczególne zagadnienia mogą być realizowane na więcej niż jednych zajęciach.

Literatura:

ArcGIS online help (http://resources.arcgis.com/content/web-based-help)

Longley P.A., Goodchild M., Maguire D.J., Rhind D.W., 2010, Geographic Information Systems and Science 3e, Wiley

Wing M.G., Bettinger P., 2008, Geographic Information Systems. Applications in Natural Resource Management (2 ed), Oxford University Press

Efekty uczenia się:

WIEDZA: student zna ideę Systemów Informacji Przestrzennej, podstawowe metody prezentacji kartograficznej oraz najważniejsze zastosowania programu ArcGIS – ArcCatalog, ArcMap

UMIEJĘTNOŚCI: student potrafi samodzielnie wykonywać umiarkowanie skomplikowane czynności z zakresu pozyskania i przetwarzania danych przestrzennych. Potrafi edytować dane wektorowe i rastrowe, zarządzać danymi, wykonywać podstawowe analizy statystyczne i przestrzenne z użyciem ArcGIS. Umie przygotować mapy do wydruku i publikacji.

POSTAWY: student wybiera najkorzystniejsze metody pracy z oprogramowaniem. Dobiera odpowiednie narzędzia do rozwiązania problemów analitycznych. Krytycznie ocenia wyniki własnej pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe – postępy w pracy podczas zajęć, wykonanie ćwiczeń wg instrukcji. Przygotowanie prostego projektu GIS na zaliczenie. Składowe oceny końcowej: bieżąca ocena na zajęciach - 50 %, projekt zaliczeniowy - 50 %.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Lenartowicz
Prowadzący grup: Izabela Karsznia, Jerzy Lechnio, Maciej Lenartowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia
informatyka

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Patrz podstawowe informacje o przedmiocie.

Pełny opis:

Patrz podstawowe informacje o przedmiocie.

Literatura:

Patrz podstawowe informacje o przedmiocie.

Uwagi:

Zajęcia będą prowadzone synchronicznie w trybie zdalnym z wykorzystaniem GoogleMeet lub podobnej aplikacji. Synchronicznie, tzn. w terminach przewidzianych w planie zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021. W celu uczestnictwa w zajęciach od studentów wymaga się posiadania komputera osobistego z zainstalowanym i działającym oprogramowaniem ArcGIS Desktop (wersja 10.3 lub wyższa). Bezpłatna studencka, roczna licencja oprogramowania ArcGIS, dane do ćwiczeń i instrukcje zostaną zapewnione przez Uniwersytet Warszawski.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Lenartowicz
Prowadzący grup: Izabela Gołębiowska, Jerzy Lechnio, Maciej Lenartowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Lenartowicz
Prowadzący grup: Izabela Karsznia, Jerzy Lechnio, Maciej Lenartowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia
informatyka

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Patrz podstawowe informacje o przedmiocie.

Pełny opis:

Patrz podstawowe informacje o przedmiocie.

Literatura:

Patrz podstawowe informacje o przedmiocie.

Uwagi:

Zajęcia będą prowadzone synchronicznie w trybie zdalnym z wykorzystaniem GoogleMeet lub podobnej aplikacji. Synchronicznie, tzn. w terminach przewidzianych w planie zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021. W celu uczestnictwa w zajęciach od studentów wymaga się posiadania komputera osobistego z zainstalowanym i działającym oprogramowaniem ArcGIS Desktop (wersja 10.3 lub wyższa). Bezpłatna studencka, roczna licencja oprogramowania ArcGIS, dane do ćwiczeń i instrukcje zostaną zapewnione przez Uniwersytet Warszawski.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Lenartowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.