Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Protokół i kultura komunikacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-Z1PIKK Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Protokół i kultura komunikacji
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Rok akad. 2017/2018

Realizację przedmiotu ułatwia posiadanie przez Studenta podstawowej wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych i pozytywne nastawienie do znaczenia dobrych manier oraz ich stosowania w dziedzinie aktywności publicznej - w życiu politycznym i zawodowym, a także na niwie towarzyskiej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu Protokół i kultura komunikacji student poznaje zagadnienia z zakresu protokołu dyplomatycznego oraz komunikacji formalnej w działalności politycznej. Studenci zostają zaznajomieni z wymaganiami protokołu dyplomatycznego oraz niespisanych dobrych obyczajów, które powinny cechować zarówno uczestnika jak i obserwatora wydarzeń politycznych we współczesnym świecie.

Pełny opis:

Przedmiot Protokół i kultura komunikacji obejmuje zagadnienia z zakresu protokołu dyplomatycznego oraz komunikacji formalnej w działalności politycznej. Studenci poznają wymagania protokołu dyplomatycznego oraz niespisanych dobrych obyczajów, które powinny cechować zarówno uczestnika jak i obserwatora wydarzeń politycznych i społecznych. Wśród zagadnień omawianych znajdują się: Państwo w środowisku międzynarodowym; Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu; Protokół dyplomatyczny; Savoir-vivre i ceremoniał; Wizyty i rewizyty; Przedstawicielstwa dyplomatyczne; Precedencja; Korespondencja i negocjacje; Ceremoniał; Przyjęcia; Zasady obowiązujące przy stole; Strój w dyplomacji; Formy kontaktów dyplomatycznych; Ordery i odznaczenia; Polski protokół dyplomatyczny.

Literatura:

T. Orłowski, Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał & etykieta, Warszawa 2010.

M. Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2007

Grzeczność na krańcach świata, red. M. Marcjanik, Warszawa 2007

M. Marcjanik, Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego savoir-vivre'u, Warszawa 2012

N. Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, Warszawa 1969 i 2011

A. W. Bortnowski, Współczesny protokół dyplomatyczny, savoir-vivre i ceremoniał, Toruń 2010

C. Ikanowicz, J.W. Piekarski, Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, Warszawa 2009

A. Chwalba, Obyczaje w Polsce, Warszawa2006.

Jan Barcz, Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym. Wybrane aspekty pragmatyki zawodowej, Warszawa 2002

E. Pietkiewicz, Protokół dyplomatyczny, Warszawa 1998.

J. Sutor, Leksykon dyplomatyczny, Warszawa 2005

Dz.U. 1965 nr 37 poz. 232, Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych, sporządzona w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.

Marek Grela, Kultura dyplomatyczna w Brukseli unijnej, [w:] Współczesna kultura dyplomatyczna. red. Ryszard Stemplowski, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

WIEDZA

EK.1 – Posiada wiedzę o normach i regułach zachowania się i przestrzegania protokołu dyplomatycznego w sferze publicznej (K_W04)

UMIEJĘTNOŚCI

EK. 2 - Potrafi dostrzegać i wyjaśniać różnice między poszczególnymi rodzajami spotkań, hierarchią grup objętych protokołem dyplomatycznym (K_U01)

KOMPETENCJE

EK. 5 - Potrafi zachowywać się w sposób profesjonalny i etyczny, zgodnie z zasadami obyczaju i protokołu obowiązującego w dyplomacji (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Udział w zajęciach wykładowych i zaliczenie końcowe

Praktyki zawodowe:

Nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Nowakowski
Prowadzący grup: Jerzy Nowakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu Protokół i kultura komunikacji student poznaje zagadnienia z zakresu protokołu dyplomatycznego oraz komunikacji formalnej w działalności politycznej. Studenci zostają zaznajomieni z wymaganiami protokołu dyplomatycznego oraz niespisanych dobrych obyczajów, które powinny cechować zarówno uczestnika jak i obserwatora wydarzeń politycznych we współczesnym świecie.

Pełny opis:

Przedmiot Protokół i kultura komunikacji obejmuje zagadnienia z zakresu protokołu dyplomatycznego oraz komunikacji formalnej w działalności politycznej. Studenci poznają wymagania protokołu dyplomatycznego oraz niespisanych dobrych obyczajów, które powinny cechować zarówno uczestnika jak i obserwatora wydarzeń politycznych i społecznych. Wśród zagadnień omawianych znajdują się: Państwo w środowisku międzynarodowym; Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu; Protokół dyplomatyczny; Savoir-vivre i ceremoniał; Wizyty i rewizyty; Przedstawicielstwa dyplomatyczne; Precedencja; Korespondencja i negocjacje; Ceremoniał; Przyjęcia; Zasady obowiązujące przy stole; Strój w dyplomacji; Formy kontaktów dyplomatycznych; Ordery i odznaczenia; Polski protokół dyplomatyczny.

Literatura:

T. Orłowski, Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał & etykieta, Warszawa 2010.

M. Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2007

Grzeczność na krańcach świata, red. M. Marcjanik, Warszawa 2007

M. Marcjanik, Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego savoir-vivre'u, Warszawa 2012

N. Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, Warszawa 1969 i 2011

A. W. Bortnowski, Współczesny protokół dyplomatyczny, savoir-vivre i ceremoniał, Toruń 2010

C. Ikanowicz, J.W. Piekarski, Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, Warszawa 2009

A. Chwalba, Obyczaje w Polsce, Warszawa2006.

Jan Barcz, Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym. Wybrane aspekty pragmatyki zawodowej, Warszawa 2002

E. Pietkiewicz, Protokół dyplomatyczny, Warszawa 1998.

J. Sutor, Leksykon dyplomatyczny, Warszawa 2005

Dz.U. 1965 nr 37 poz. 232, Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych, sporządzona w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.

Marek Grela, Kultura dyplomatyczna w Brukseli unijnej, [w:] Współczesna kultura dyplomatyczna. red. Ryszard Stemplowski, Warszawa 2017

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Orłowski
Prowadzący grup: Tomasz Orłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu Protokół i kultura komunikacji student poznaje zagadnienia z zakresu protokołu dyplomatycznego oraz komunikacji formalnej w działalności politycznej. Studenci zostają zaznajomieni z wymaganiami protokołu dyplomatycznego oraz niespisanych dobrych obyczajów, które powinny cechować zarówno uczestnika jak i obserwatora wydarzeń politycznych we współczesnym świecie.

Pełny opis:

Przedmiot Protokół i kultura komunikacji obejmuje zagadnienia z zakresu protokołu dyplomatycznego oraz komunikacji formalnej w działalności politycznej. Studenci poznają wymagania protokołu dyplomatycznego oraz niespisanych dobrych obyczajów, które powinny cechować zarówno uczestnika jak i obserwatora wydarzeń politycznych i społecznych. Wśród zagadnień omawianych znajdują się: Państwo w środowisku międzynarodowym; Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu; Protokół dyplomatyczny; Savoir-vivre i ceremoniał; Wizyty i rewizyty; Przedstawicielstwa dyplomatyczne; Precedencja; Korespondencja i negocjacje; Ceremoniał; Przyjęcia; Zasady obowiązujące przy stole; Strój w dyplomacji; Formy kontaktów dyplomatycznych; Ordery i odznaczenia; Polski protokół dyplomatyczny.

Literatura:

T. Orłowski, Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał & etykieta, Warszawa 2010.

M. Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2007

Grzeczność na krańcach świata, red. M. Marcjanik, Warszawa 2007

M. Marcjanik, Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego savoir-vivre'u, Warszawa 2012

N. Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, Warszawa 1969 i 2011

A. W. Bortnowski, Współczesny protokół dyplomatyczny, savoir-vivre i ceremoniał, Toruń 2010

C. Ikanowicz, J.W. Piekarski, Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, Warszawa 2009

A. Chwalba, Obyczaje w Polsce, Warszawa2006.

Jan Barcz, Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym. Wybrane aspekty pragmatyki zawodowej, Warszawa 2002

E. Pietkiewicz, Protokół dyplomatyczny, Warszawa 1998.

J. Sutor, Leksykon dyplomatyczny, Warszawa 2005

Dz.U. 1965 nr 37 poz. 232, Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych, sporządzona w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.

Marek Grela, Kultura dyplomatyczna w Brukseli unijnej, [w:] Współczesna kultura dyplomatyczna. red. Ryszard Stemplowski, Warszawa 2017

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.