Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Media w polityce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-D3MEPO-SiP Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Media w polityce
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych
Grupy: Nauki Polityczne - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot media i polityka odnosi się do wzajemnych relacji między tymi dwiema sferami. Studenci poznają mechanizmy funkcjonowania mediów. Tematem zajęć jest problem instrumentalnego wykorzystywania mediów, przez polityków.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot media i polityka odnosi się do wzajemnych relacji między tymi dwiema sferami. Studenci poznają mechanizmy funkcjonowania mediów. Tematem zajęć jest problem instrumentalnego wykorzystywania mediów, przez polityków.

Pełny opis:

Zakres tematyczny wykładu obejmuje następujące grupy zagadnień:

1. Pojęcie i funkcje mediów.

2. Polityczne funkcje mediów

3. Media jako „czwarta władza”

4. Wpływ kultury popularnej na przedstawianie polityki w mediach

5. Typy wydarzeń medialnych: wydarzenia ważne, zainscenizowane, zmediatyzowane

6. Ekspozycja medialna polityków w kontekście agenda setting.

7. Ekspozycja medialna parlamentarnych partii politycznych w kontekście agenda setting.

8. Ekspozycja medialna pozaparlamentarnych partii politycznych w kontekście agenda setting

9. Problematyka polityczna w dziennikach opinii w Polsce

10. Problematyka polityczna w tygodnikach opinii w Polsce

11. Problematyka polityczna w tabloidach

12. Problematyka polityczna w prasie kobiecej

13. Wizje polityki w programach publicystycznych

14. Wizje polityki w programach telewizyjnych

15. Polityczna blogosfera

Literatura:

Literatura

1. B. Dobek-Ostrowska, Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001, s. 56-92.

Rozdz. III. Teoria „użytkowania i korzyści” – fazy rozwoju, podstawowe założenia (Bartłomiej Kołtun)

Rozdz. IV. Teoria agenda-setting i jej zastosowanie (Anna Pyzikowska)

Rozdz. V. Interakcjonizm w komunikologii – dramaturgiczna koncepcja życia społecznego Ervinga Goffmana (Marta Kiełdanowicz)

2. B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, wyd. Astrum, Wrocław 1999, s. 11-17.

Rozdz.I.1. Istota procesu komunikowania

3. B. Dobek-Ostrowska, R. Wiszniowski, Teoria komunikowania publicznego i politycznego, wyd. Astrum, Wrocław 2007, s. 105-112, 167-191.

Rozdz. IV.1.1. Podejścia teoretyczne do komunikowania politycznego

Rozdz. VI. Uczestnicy kampanii politycznej i wyborczej

3. J. Fras, Komunikacja polityczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 26-36, 51-59.

Rozdz. I.2. Definiowanie komunikacji politycznej

Rozdz. I.4. Uczestnicy, nadawcy i autorzy komunikacji politycznej

5. J. Garlicki, D. Mider, Wykorzystanie Internetu w komunikowaniu politycznym elit z wyborcami, [w:] E. Marciniak (red.), Studia Politologiczne vol. 25, wyd. Elipsa, Warszawa 2012, s. 177-209.

6. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999, s. 264-269.

Rozdz. XI.5.1. Rosnące dysproporcje poinformowania odbiorców

Rozdz. XI.5.2. Stymulacja nastrojów społecznych

Rozdz. XI.5.3. Hipoteza porządku dziennego

7. M. McCombs, Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. XI-XIX.

Przedmowa do wydania polskiego (Bogusława Dobek-Ostrowska)

8. S. Michalczyk, Komunikowanie polityczne, wyd. Śląsk, Katowice 2005, s. 16-80, 97-110, 123-166.

Rozdz. I. Teoretyczne podstawy komunikowania politycznego

Rozdz. II.1. Pojęcie aktorów politycznych

Rozdz. II.2. Między państwem a społeczeństwem: funkcje i struktura aktorów

Rozdz. II.4. Obywatele-publiczność

Rozdz. III.1. Funkcje mediów masowych

Rozdz. III.2. Rekonstrukcja rzeczywistości przez media

Rozdz. III.3. Kształtowanie opinii publicznej

9. M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001, s. 109-116, 384-389.

Rozdz. III.3. Funkcje komunikowania masowego

Rozdz. X.3.3. Efekty długotrwałe

10. K. Stasiuk-Krajewska, Media a demokracja. O postrzeganiu roli mediów w społeczeństwie demokratycznym, [w:] M. Sokołowski (red.), Media i społeczeństwo, Toruń 2008, s. 156-167.

11. P. Wesołowski, Analiza komunikacji politycznej w serwisach internetowych kandydatów na prezydenta Polski w trakcie kampanii wyborczej 2010 roku, [w:] J. Garlicki (red.), Studia Politologiczne vol. 21, wyd. Elipsa, Warszawa 2011, s. 89-130.

12. P. Winterhoff-Spurk, Psychologia mediów, wyd. WAM, Kraków 2007, s. 116-128.

Rozdz. IV.2. Iluzja wiedzy – oddziaływanie programów informacyjnych

Efekty uczenia się:

EK1. Ma wiedzę na temat relacji mediów i polityki (KW01, KW04)

EK2. Ma wiedzę na temat politycznych funkcji mediów (KW12)

EK3. Ma wiedzę na temat mechanizmu agenda setting ( KW12)

EK4. Zna i rozumie wpływ kultury popularnej na sferę polityki (KW07).

EK5. Potrafi dostrzegać i wyjaśniać różnice między różnorodnymi mediami w kontekście problematyki politycznej (KU01)

EK6. Potrafi przeanalizować specyfikę obecności medialnej partii i polityków (KU03)

EK7. Umie dokonywać oceny skutków ekspozycji polityków i partii w różnorodnych mediach (KU10)

EK8. Umie przygotować prezentację ilustrująca agenda setting ( KU11)

KOMPETENCJE

EK9. Jest przygotowany do aktywnego odbioru mediów poprzez ustosunkowywanie się do określonych treści medialnych ( KK01)

EK10. Potrafi w grupie monitorować media (KK03)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach, przygotowanie do zajęć i aktywność w dyskusji. Ponadto student przygotowuje i przedstawia pracę na temat ekspozycji medialnej polityka lub partii politycznej

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Marciniak
Prowadzący grup: Ewa Marciniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Marciniak
Prowadzący grup: Ewa Marciniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.