Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Media w polityce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-Z3-MEPO Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Media w polityce
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot media i polityka odnosi się do wzajemnych relacji między tymi dwiema sferami. Studenci poznają mechanizmy funkcjonowania mediów. Tematem zajęć jest problem instrumentalnego wykorzystywania mediów, przez polityków.

Pełny opis:

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje następujące grupy zagadnień:

1. Pojęcie i funkcje mediów.

2. Polityczne funkcje mediów

3. Media jako „czwarta władza”

4. Wpływ kultury popularnej na przedstawianie polityki w mediach

5. Typy wydarzeń medialnych: wydarzenia ważne, zainscenizowane, zmediatyzowane

6. Ekspozycja medialna polityków w kontekście agenda setting.

7. Ekspozycja medialna parlamentarnych partii politycznych w kontekście agenda setting.

8. Ekspozycja medialna pozaparlamentarnych partii politycznych w kontekście agenda setting

9. Problematyka polityczna w dziennikach opinii w Polsce

10. Problematyka polityczna w tygodnikach opinii w Polsce

11. Problematyka polityczna w tabloidach

12. Problematyka polityczna w prasie kobiecej

13. Wizje polityki w programach publicystycznych

14. Wizje polityki w programach telewizyjnych

15. Polityczna blogosfera

Literatura:

B. Dobek-Ostrowska, Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001, s. 56-92.

B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, wyd. Astrum, Wrocław 1999, s. 11-17.

B. Dobek-Ostrowska, R. Wiszniowski, Teoria komunikowania publicznego i politycznego, wyd. Astrum, Wrocław 2007, s. 105-112, 167-191.

J. Fras, Komunikacja polityczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 26-36, 51-59.

J. Garlicki, D. Mider, Wykorzystanie Internetu w komunikowaniu politycznym elit z wyborcami, [w:] E. Marciniak (red.), Studia Politologiczne vol. 25, wyd. Elipsa, Warszawa 2012, s. 177-209.

T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999, s. 264-269.

M. McCombs, Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. XI-XIX (przedmowa).

S. Michalczyk, Komunikowanie polityczne, wyd. Śląsk, Katowice 2005, s. 16-80, 97-110, 123-166.

M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001, s. 109-116, 384-389.

K. Stasiuk-Krajewska, Media a demokracja. O postrzeganiu roli mediów w społeczeństwie demokratycznym, [w:] M. Sokołowski (red.), Media i społeczeństwo, Toruń 2008, s. 156-167.

P. Wesołowski, Analiza komunikacji politycznej w serwisach internetowych kandydatów na prezydenta Polski w trakcie kampanii wyborczej 2010 roku, [w:] J. Garlicki (red.), Studia Politologiczne vol. 21, wyd. Elipsa, Warszawa 2011, s. 89-130.

P. Winterhoff-Spurk, Psychologia mediów, wyd. WAM, Kraków 2007, s. 116-128.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Ma wiedzę na temat relacji mediów i polityki.

Ma wiedzę na temat relacji mediów i polityki.

Zna i rozumie wpływ kultury popularnej na sferę polityki.

Ma wiedzę na temat politycznych funkcji mediów; Ma wiedzę na temat mechanizmu agenda setting.

Umiejętności:

Potrafi dostrzegać i wyjaśniać różnice między różnorodnymi mediami w kontekście problematyki politycznej.

Potrafi przeanalizować specyfikę obecności medialnej partii i polityków.

Umie dokonywać oceny skutków ekspozycji polityków i partii w różnorodnych mediach.

Umie przygotować prezentację ilustrującą agenda setting.

Kompetencje:

Jest przygotowany do aktywnego odbioru mediów poprzez ustosunkowanie się do określonych treści medialnych.

Potrafi w grupie monitorować media.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) - 30%

Końcowe zaliczenie pisemne - 30%

Analiza medialna - 40%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.