Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Globalizacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-M-D3GLOB Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Globalizacja
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - DZIENNE II STOPNIA - 3 semestr 2 rok -przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot prowadzony jest w formie warsztatowej jako ćwiczenie krytycznego myślenia i uczenia się, który jest oparty aktywnym zdobywaniu informacji i poznawaniu treści oraz na doświadczeniach studentów, umożliwia studentowi przejąć kontrolę nad swoją nauką.

Cele: ZROZUMIENIE SIEBIE, ĆWICZENIE EMPATI, POSZUKIWANIE, ŻYCZLIWOŚĆ, ROZWIĄZANIA

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot prowadzony jest w formie warsztatowej jako ćwiczenie myślenia krytycznego, i uczenia się poprzez zrozumienie, wizualizację i empatię, który jest oparty aktywnym zdobywaniu informacji i poznawaniu treści oraz na doświadczeniach studentów. Warsztat ze względu na tematykę zaprojektowany jest tak by umożliwić i otworzyć studenta/studentkę na holistyczne/całościowe rozumienie zjawisk, ich wzajemna współzależność. Obejmuje wczuwanie się oraz dzielenie się obserwacjami, uczuciami, poglądami w sposób życzliwy, otwarty, możliwie interaktywny i współtwórczy. Przedmiot inspirowany jest odkryciami neurobiologii, dawnymi praktykami nauczania oraz klasycznymi standardami nauczania, daje zatem studentom/studentkom okazję do wyjścia poza bazę poznawczą.

Pełny opis:

Globalizacja jako temat zajęć studiowania wymaga holistycznego/całościowego podejścia, Przedmiot jego treść i formy nauczania zostały zaprojektowane tak by to umożliwić. Proponowana jest nie tylko praca nad tekstami teoretycznymi dotyczącymi zagadnienia, ale także formy wizualizacyjne, które pozwalają na wczuwanie się w sytuację, rozumienie kontekstowe, współzależność zjawisk, różnorodność i odmienność. Globalizacja jest procesem ciągłym wobec tego istotne jest dzielenie się naszym wspólnym doświadczaniem, rozumieniem - sposobem nauczania i uczenie jest dialog/ rozmowa, stawianie pytań i wspólne działania. Warsztat stanowi zatem lustrzane odbicie przedmiotu nauczania, tak by zapewnić maksymalny wgląd w problemy, kwestie i wyzwania związane z procesami globalizacji oraz poznają globalnych aktorów i wyłaniające się struktury władzy. Studenci uczą się aktywnie pozyskiwać informacje i dokonywać syntezy potrzebnego materiału. Tworzą także zespołowe projekty postrzegania i kreowania ładu polityczno-społecznego. Kompetencje miękkie są tworzone w sytuacji gry i symulacji.

Literatura:

Źródła internetowe potrzebne do zajęć i końcowego projektu

Także:

Artus P., Girard M-P., Wielki kryzys globalizacji, Warszawa, 2008

Barber B.R., Imperium strachu: wojna, terroryzm i demokracja, Warszawa, 2005

Bauman Z. Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Warszawa, 2000

Beck U. Społeczeństwo ryzyka w drodze do innej nowoczesności, Warszawa, 2004

Beck U. Władza i przeciwwładza w epoce globalnej: nowa ekonomia polityki światowej, Warszawa, 2005

Castells M. Społeczeństwo sieci, Warszawa, 2007

Friedman T. Świat jest płaski, Warszawa, 2006

Giddens A., Europa w epoce globalnej, Warszawa, 2009

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość: „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa, 2002

Mandle J. Globalna sprawiedliwość, Warszawa, 2009

Rothert A. Emergencja rządzenia sieciowego, Warszawa, 2008

Rothert A. Dezagregacja polityki, Warszawa, 2010

Scott J. Władza, Warszawa, 2006

Wnuk-Lipiński E. Świat międzyepoki: Globalizacja, Demokracja, Państwo narodowe, Kraków, 2004

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student powinien:

EK1. objaśniać zjawisko i problematykę globalizacji w różnych aspektach i wymiarach: społecznym, ekonomicznym, politycznym (K_W02);

EK2. scharakteryzować zachowania i aktywność społeczną i polityczną

(K_W 04);

EK3. wytłumaczyć mechanizmy tworzenia się i działania struktur politycznych i społecznych (K_W 05).

UMIEJĘTNOŚCI

Student powinien umieć:

EK4. krytycznie analizować koncepcje i pojęcia dotyczące procesów globalizacyjnych (K_U01);

EK5. opracowywać zagadnienia, zjawiska i zachowania społeczne i polityczne o charakterze globalnym w sposób syntetyczny (K_U02)

EK6. wykorzystać pojęcia i kategorie teoretyczne do konstruowania własnych analiz i opracowań (K_U06).

KOMPETENCJE

Studenta cechuje:

EK7. aktywna postawa w/do pracy samodzielnej i zespołowej (K_K 02) oraz

postrzeganie relacji społecznych oraz samodzielne wyrażanie ocen (K_K 01)

EK8. kreatywność i otwartość intelektualna (K_K 06).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena jest wypadkową całościowej aktywności studenta/studentki:

1. Aktywne uczestnictwo w dyskusjach na zajęciach 50%

2. Praca zespołowa 50%

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Rothert
Prowadzący grup: Agnieszka Rothert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot prowadzony jest w formie warsztatowej jako ćwiczenie myślenia krytycznego, i uczenia się poprzez zrozumienie, wizualizację i empatię, który jest oparty aktywnym zdobywaniu informacji i poznawaniu treści oraz na doświadczeniach studentów. Warsztat ze względu na tematykę zaprojektowany jest tak by umożliwić i otworzyć studenta/studentkę na holistyczne/całościowe rozumienie zjawisk, ich wzajemna współzależność. Obejmuje wczuwanie się oraz dzielenie się obserwacjami, uczuciami, poglądami w sposób życzliwy, otwarty, możliwie interaktywny i współtwórczy. Przedmiot inspirowany jest odkryciami neurobiologii, dawnymi praktykami nauczania oraz klasycznymi standardami nauczania, daje zatem studentom/studentkom okazję do wyjścia poza bazę poznawczą.

Pełny opis:

Globalizacja jako temat zajęć studiowania wymaga holistycznego/całościowego podejścia, Przedmiot jego treść i formy nauczania zostały zaprojektowane tak by to umożliwić. Proponowana jest nie tylko praca nad tekstami teoretycznymi dotyczącymi zagadnienia, ale także formy wizualizacyjne, które pozwalają na wczuwanie się w sytuację, rozumienie kontekstowe, współzależność zjawisk, różnorodność i odmienność. Globalizacja jest procesem ciągłym wobec tego istotne jest dzielenie się naszym wspólnym doświadczaniem, rozumieniem - sposobem nauczania i uczenie jest dialog/ rozmowa, stawianie pytań i wspólne działania. Warsztat stanowi zatem lustrzane odbicie przedmiotu nauczania, tak by zapewnić maksymalny wgląd w problemy, kwestie i wyzwania związane z procesami globalizacji oraz poznają globalnych aktorów i wyłaniające się struktury władzy. Studenci uczą się aktywnie pozyskiwać informacje i dokonywać syntezy potrzebnego materiału. Tworzą także zespołowe projekty postrzegania i kreowania ładu polityczno-społecznego. Kompetencje miękkie są tworzone w sytuacji gry i symulacji.

Literatura:

Źródła internetowe potrzebne do zajęć i końcowego projektu

Także:

Artus P., Girard M-P., Wielki kryzys globalizacji, Warszawa, 2008

Barber B.R., Imperium strachu: wojna, terroryzm i demokracja, Warszawa, 2005

Bauman Z. Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Warszawa, 2000

Beck U. Społeczeństwo ryzyka w drodze do innej nowoczesności, Warszawa, 2004

Beck U. Władza i przeciwwładza w epoce globalnej: nowa ekonomia polityki światowej, Warszawa, 2005

Castells M. Społeczeństwo sieci, Warszawa, 2007

Friedman T. Świat jest płaski, Warszawa, 2006

Giddens A., Europa w epoce globalnej, Warszawa, 2009

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość: „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa, 2002

Mandle J. Globalna sprawiedliwość, Warszawa, 2009

Rothert A. Emergencja rządzenia sieciowego, Warszawa, 2008

Rothert A. Dezagregacja polityki, Warszawa, 2010

Scott J. Władza, Warszawa, 2006

Wnuk-Lipiński E. Świat międzyepoki: Globalizacja, Demokracja, Państwo narodowe, Kraków, 2004

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.