Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zmiany systemowe we współczesnym świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-M-D3ZSWS Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Zmiany systemowe we współczesnym świecie
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - DZIENNE II STOPNIA - 3 semestr 2 rok -przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć opanowane podstawy z zakresu nauki o państwie i polityce, współczesnych systemów politycznych i systemu politycznego Rzeczypospolitej Polskiej

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest rodzajom i znaczeniu zmian zachodzących w systemach politycznych współczesnych państw. Prześledzone zostają procesy ciągłości a także modernizacji, transformacji i rewolucji, z odwołaniem do kręgu różnorodnych przykładów.

Pełny opis:

Program przedmiotu obejmuje następujące zagadnienia:

1. Ciągłość i zmiana w systemach politycznych: istota, czynniki, elementy.

2. Procesy modernizacji systemu politycznego.

3. Procesy transformacji systemu politycznego.

4. Transformacja w Europie Środkowo-Wschodniej: proces ukończony, czy stale ukazujący nowe odsłony?

5. Procesy rewolucyjne w systemach politycznych.

6. Koncepcja rewolucji liberalnej i jej empiryczna weryfikacja.

7. Procesy zmiany a system polityczny Unii Europejskiej: przypadek szczególny.

8. Systemy demokratyczne: kryzys, czy naturalne przemodelowanie? Demokracja liberalna, demokracja nieliberalna, demokracja totalitarna.

Literatura:

W. Sokół, Transformacja ustrojowa państw Europy Środkowej i Wschodniej – próba bilansu, [w:] W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 2005

B. Ackerman, Przyszłość rewolucji liberalnej, Warszawa 1996.

J. Wojnicki, Trudna droga do demokracji. Europa Środkowo-Wschodnia po 1989 roku, Warszawa 2002.

A. Graczow, Gorbaczow, Warszawa 2003

M. Hartliński (red.), Przywódcy polityczni wobec współczesnych zagrożeń i kryzysów, Olsztyn 2017.

F. Zakaria, Przyszłość wolności. Nieliberalna demokracja w Stanach Zjednoczonych i na świecie, Warszawa 2018.

A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnej Europy, Warszawa 2006.

F. Gros, Nieposłuszeństwo, Warszawa 2019.

M. Strzelecki, Między akceptacją a negacją. Demokracja w interpretacjach polskiej myśli politycznej XX i XXI wieku, Toruń 2020.

J.L. Talmon, Źródła demokracji totalitarnej, Kraków 2015.

J. Jancz, A. Jaskulski, Unia Europejska - Quo vadis?, [w:] J. Nadolska, T. Wallas, K.A. Wojtaszczyk (red.), Z kim, którędy i dokąd? Dylematy integracyjne Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2018.

A. Antoszewski, Współczesne teorie demokracji, Warszawa 2016.

D. Runciman, Jak kończy się demokracja, Warszawa 2019.

J. Harper (red.), Nieliberalna rewolucja w Polsce, Warszawa 2020.

T. Słomka, Między dwiema konstytucjami: kilka uwag o specyfice polskiej ciągłości i zmiany systemowej, [w:] A. Materska-Sosnowska, T. Słomka (red.), Konstytucje polskie z 1952 i 1997 roku: tradycja, instytucje, praktyka ustrojowa, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student zna i rozumie istotę procesów zmiany systemowej zachodzącej we współczesnych państwach.

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi sklasyfikować różnorodność zmian systemowych i opisywać je na wybranych przykładach współczesnych państw.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (opisowy) na podstawie wcześniej przedstawionych zagadnień.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Słomka
Prowadzący grup: Tomasz Słomka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest rodzajom i znaczeniu zmian zachodzących w systemach politycznych współczesnych państw. Prześledzone zostają procesy ciągłości a także modernizacji, transformacji i rewolucji, z odwołaniem do kręgu różnorodnych przykładów.

Pełny opis:

Program przedmiotu obejmuje następujące zagadnienia:

1. Ciągłość i zmiana w systemach politycznych: istota, czynniki, elementy.

2. Procesy modernizacji systemu politycznego.

3. Procesy transformacji systemu politycznego.

4. Transformacja w Europie Środkowo-Wschodniej: proces ukończony, czy stale ukazujący nowe odsłony?

5. Procesy rewolucyjne w systemach politycznych.

6. Koncepcja rewolucji liberalnej i jej empiryczna weryfikacja.

7. Procesy zmiany a system polityczny Unii Europejskiej: przypadek szczególny.

8. Systemy demokratyczne: kryzys, czy naturalne przemodelowanie? Demokracja liberalna, demokracja nieliberalna, demokracja totalitarna.

Literatura:

W. Sokół, Transformacja ustrojowa państw Europy Środkowej i Wschodniej – próba bilansu, [w:] W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 2005

B. Ackerman, Przyszłość rewolucji liberalnej, Warszawa 1996.

J. Wojnicki, Trudna droga do demokracji. Europa Środkowo-Wschodnia po 1989 roku, Warszawa 2002.

A. Graczow, Gorbaczow, Warszawa 2003

M. Hartliński (red.), Przywódcy polityczni wobec współczesnych zagrożeń i kryzysów, Olsztyn 2017.

F. Zakaria, Przyszłość wolności. Nieliberalna demokracja w Stanach Zjednoczonych i na świecie, Warszawa 2018.

A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnej Europy, Warszawa 2006.

F. Gros, Nieposłuszeństwo, Warszawa 2019.

M. Strzelecki, Między akceptacją a negacją. Demokracja w interpretacjach polskiej myśli politycznej XX i XXI wieku, Toruń 2020.

J.L. Talmon, Źródła demokracji totalitarnej, Kraków 2015.

J. Jancz, A. Jaskulski, Unia Europejska - Quo vadis?, [w:] J. Nadolska, T. Wallas, K.A. Wojtaszczyk (red.), Z kim, którędy i dokąd? Dylematy integracyjne Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2018.

A. Antoszewski, Współczesne teorie demokracji, Warszawa 2016.

D. Runciman, Jak kończy się demokracja, Warszawa 2019.

J. Harper (red.), Nieliberalna rewolucja w Polsce, Warszawa 2020.

T. Słomka, Między dwiema konstytucjami: kilka uwag o specyfice polskiej ciągłości i zmiany systemowej, [w:] A. Materska-Sosnowska, T. Słomka (red.), Konstytucje polskie z 1952 i 1997 roku: tradycja, instytucje, praktyka ustrojowa, Warszawa 2015.

Uwagi:

Egzamin w postaci pracy pisemnej, przygotowanej na podstawie przedstawionych najpóźniej 15 grudnia pięciu tematów. Praca o objętości 6-8 stron, z wykorzystaniem przypisów i bibliografią.

Dyżur dydaktyczny: poniedziałek 9.45 - 11.15, za pomocą Google Meet, link: https://meet.google.com/bvt-aaid-fbu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.