Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia polityki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-M-Z1-PSPO Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Psychologia polityki
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych
Grupy: Nauki Polityczne -ZAOCZNE II STOPNIA - 1 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają pomóc studentom w rozumieniu wpływu czynników psychologicznych na zjawiska i procesy polityczne oraz nabyciu umiejętności stosowania tej wiedzy w diagnozowaniu i prognozowaniu zachowań jednostek i grup społecznych w wielorakich wymiarach życia politycznego. Przedmiot ma kreować umiejętność analitycznego myślenia o procesach politycznych, z uwzględnieniem ich uwarunkowań psychologicznych. Studenci powinni także nabyć umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem z obszaru psychologii polityki, niezbędnym do wykonywania zawodu.

Pełny opis:

Przedmiot ma pomóc studentom w rozumieniu wpływu kwestii psychologicznych i psychokulturowych na postawy i zachowania polityczne, dać możliwość wykorzystania nabytej wiedzy do analizowania i rozumienia procesów psychopolitycznych. Mentalność, osobowość, wzór kulturowy są bowiem często praprzyczynami określonych postaw i zachowań politycznych. Przedmiot ma pomóc kreować umiejętność analitycznego myślenia o procesach politycznych, z uwzględnieniem ich przyczyn psychologicznych i psychokulturowych Studenci powinni także nabyć umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem niezbędnym do wykonywania zawodu. W programie konwersatorium przewidziano problematykę: krystalizacji i problemów badawczych psychologii polityki; mentalności, osobowości, orientacji i wzoru kulturowego oraz podziałów „swoi-obcy” i stereotypów; świadomości politycznej, myślenia politycznego i socjalizacji politycznej; przywództwa politycznego, psychologii tłumu oraz ekstremizmu, agresji i konfliktów politycznych; postaw społeczno-politycznych i zachowań politycznych, szczególnie społeczeństwa polskiego.

Literatura:

Podstawowa literatura do konwersatorium:

1. T. Bodio, Między romantyzmem i pragmatyzmem. Psychopolityczne aspekty transformacji w Polsce, Warszawa 1999.

2. T. Bodio (red.), Przywództwo polityczne, „Studia Politologiczne”, Vol. 5, Warszawa 2001.

3. P. Boski, Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, Warszawa 2009.

4. R.J. Dalton, H.-D. Klingeman (red.), Zachowania polityczne, Warszawa 2010.

5. J. Garlicki, Demokracja i integracja europejska. Studium osobistych i politycznych orientacji dwóch pokoleń Polaków, Toruń 2005.

6. W. Jakubowski, E.M. Marciniak, P. Załęski (red.), Socjalizacja polityczna młodego pokolenia Polaków. Raport z badań kompetencji politycznych, mentalności i postaw politycznych warszawskich licealistów, Warszawa 2008.

7. A. Jasińska-Kania, M. Marody (red.), Polacy wśród Europejczyków. Wartości społeczeństwa polskiego na tle innych krajów europejskich, Warszawa 2002.

8. J. Koralewicz, M. Ziółkowski, Mentalność Polaków. Sposoby myślenia o polityce, gospodarce i życiu społecznym 1988–2000, Warszawa 2003.

9. M. Maffesoli, Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, Warszawa 2008.

10. M. Marody (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku; wydanie nowe, Warszawa 2007.

11. D.O. Sears, L. Huddy, R. Jervis (red.), Psychologia polityczna, Kraków 2008.

12. K. Skarżyńska, Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Warszawa 2005.

13. K. Skarżyńska (red.), Podstawy psychologii politycznej, Poznań 2002.

14. K. Szafraniec (red.), Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi. Ludność – społeczność lokalna – edukacja, Warszawa 2006.

15. K. Zagórski, M. Strzeszewski (red.), Polska–Europa–Świat. Opinia publiczna w okresie integracji, Warszawa 2005.

16. P. Załęski, Wspólnota wiejska wobec rzeczywistości społeczno-politycznej (perspektywa antropologiczno-psychopolityczna), Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Kompetencje ogólne: poszerzenie wiedzy politologicznej i psychologicznej, świadomość wymiaru psychologicznego i psychokulturowego zjawisk politycznych; zastosowanie zdobytej wiedzy do wyjaśnienia rzeczywistości politycznej i porównywania zjawisk społeczno-politycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Metody: dyskusja, rozmowa nauczająca.

Warunkiem zaliczenia konwersatorium jest obecność (dopuszczalne 2 nieobecności), aktywność podczas zajęć (do 30%) i pomyślne zdanie egzaminu. Egzamin będzie miał formę pisemną, a znajdą się na nim zadania, wśród których będą występować: KO, RO, z materiałem źródłowym. Będzie on skonstruowany tak, aby sprawdzić stopień opanowania wiedzy przez studenta, jej rozumienie oraz umiejętność jej zastosowania. Część pytań będzie wymagała od studenta umiejętności analizy i syntezy oraz oceniania z wykorzystaniem nabytej wiedzy.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Marciniak
Prowadzący grup: Ewa Marciniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Bodio
Prowadzący grup: Tadeusz Bodio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.