Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie cywilne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1B137 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Postępowanie cywilne jest przedmiotem przedstawiającym sądowe procedury dochodzenia praw i interesów prawnych, a także ich obrony przez zainteresowane podmioty prawa cywilnego (osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki prawne, korzystające z podmiotowości prawa cywilnego).

*

Przedmiot ma szczególne znaczenie dla studentów, zamierzających w przyszłości wykonywać zawody prawnicze (sędziego, adwokata, radcy prawnego, komornika sądowego, a także notariusza lub prokuratora).

Pełny opis:

Zadaniem wykładu kursowego jest przedstawienie w ogólnym zarysie zainteresowanym studentom podstawowych instytucji postępowania cywilnego (czyli cywilnego prawa procesowego) i najważniejszych relacji między nimi, a także z wybranymi instytucjami karnego prawa procesowego i administracyjnego prawa procesowego.

*

Zadaniem ćwiczeń jest zapewnienie pomocy zainteresowanym studentom w zrozumieniu i opanowaniu problematyki omawianej na wykładzie kursowym. Stąd też szczególnie ważnymi metodami są: omawianie poszczególnych instytucji procesowych „z kodeksem w ręku” i obrazowanie wybranych kwestii na podstawie przykładów, zaczerpniętych z praktyki sądowej (tzw. casusy).

*

Zadaniem wykładów specjalizacyjnych i konwersatoriów jest przedstawienie zainteresowanym studentom problematyki wybranych części tematycznych postępowania cywilnego – chodzi o pogłębienie analizy w odniesieniu do wybranych instytucji procesowych. Z uwagi na liczebności grup studenckich na konkretnych zajęciach metody wykładów specjalizacyjnych są takie same jak wykładów kursowych, a metody konwersatoriów zbliżone są do metod z ćwiczeń.

*

Seminaria (IV i V roku) mają na celu przygotowanie studentów do napisania i obrony pracy magisterskiej.

Literatura:

Podręcznik (tzw. warszawski): „Postępowanie cywilne” autorzy: J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K.Weitz (ostatnie – 6 wydanie - Warszawa 2009; LexisNexis). Prowadzący zajęcia może wskazać literaturę uzupełniającą, np. inny podręcznik do postępowania cywilnego (lub jego wybrane części).

Efekty uczenia się:

Dzięki metodycznej i systematycznej pracy w ramach uczestniczenia w zajęciach z postępowania cywilnego (wykład kursowy i ćwiczenia) student:

a) poznaje podstawy teoretyczne z zakresu tego przedmiotu, nieodzowne do prawidłowego przygotowania się do zdawania na aplikacje prawnicze (sądową, komorniczą, adwokacką, radcowską, notarialną i prokuratorską);

b) poznaje wybrane przykłady z praktyki sądowej, pozwalające prawidłowo rozpoznawać kwestie prawne występujące w sprawach cywilnych; jest to przydatne do uzyskania ogólnej orientacji co do specyfiki wykonywania zawodu prawnika;

c) dzięki powyższemu uzyskuje podstawy teoretyczne do napisania i obrony pracy magisterskiej z tego przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Ereciński
Prowadzący grup: Marcin Cieśliński, Tadeusz Ereciński, Karol Weitz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.