Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia prawa - V rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1DPP049A Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia prawa - V rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 25.00 LUB 12.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zakłada się, że student posiada podstawową wiedzę dotyczącą kanonów kultury europejskiej, głównych problemów etycznych i podstawowych procesów politycznych współczesności. Nie jest wymagane zaliczenie historii doktryn politycznych i prawnych, ani kursu filozofii ogólnej.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Proseminarium i seminarium magisterskie z teorii i filozofii prawa w roku akad. 2013/2014 będzie zatytułowane „Filozofia języka a filozofia prawa – wzajemne relacje”.

Zadaniem uczestników seminarium będzie:

a) identyfikacja takich elementów dorobku polskiej i światowej filozofii języka, które charakteryzują się szczególną wartością eksplikacyjną wobec zagadnień istotnych dla filozofii prawa;

oraz

b) próba aplikacji tak zidentyfikowanych filozofii języka do wybranych zagadnień filozoficzno-prawnych.

Pełny opis:

Seminarium będzie zorientowane wobec następujących tematów, które mogą w niektórych przypadkach być omawiane na więcej niż jednych zajęciach:

a) Przyczynowa i historyczna koncepcja referencji

b) Semantyka sytuacyjna

c) Realistyczne i anty-realistyczne podejścia do kwestii sensu i referencji

d) Koncepcja wielokrotnych ugruntowań

e) Koncepcja funkcji właściwej (proper function)

f) Charakter języka prawnego i prawniczego

g) Przedmiot referencji języka prawnego

h) Rola intencji w identyfikacji znaczenia w języku prawnym

i) Użycie języka prawniczego i jego wpływ na język prawny

j) Statyczne i dynamiczne koncepcje wykładni a dorośle współczesnej filozofii języka

k) Struktura i charakter reguł prawnych jako wyrażeń językowych

l) Podział pracy językowej a wspólnota prawników i jej relacja do społeczeństwa

Literatura:

1. S. Kripke, Nazywanie i konieczność

2. H. Putnam, O znaczeniu wyrazu „znaczenie”

3. M. Devitt, Designation,

4. R. Millikan, Language, Thought and Other Biological Categories

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium student powinien:

- znać dogłębnie wybrane elementy dorobku polskiej i światowej filozofii języka

- znać tło teoretyczne i filozoficzne wskazanych koncepcji filozoficznoprawnych

- umieć identyfikować obszary z zakresu filozofii prawa, w których istnieje potrzeba zastosowania koncepcji filozoficznojęzykowych

- potrafić zaaplikować poznane koncepcje do rozwiązania konkretnego zagadnienia szczegółowego (praktycznego)

- umieć stosować interdyscyplinarne podejście w analizie prawniczej, w wykładni i stosowaniu prawa.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania obejmują zarówno znajomość zagadnień prezentowanych w trakcie seminarium, staranność w przygotowywaniu się do kolejnych spotkań, a także umiejętność samodzielnego formułowania poglądów oraz precyzyjnego ich uzasadniania oraz podważania argumentów przeciwnych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Matczak
Prowadzący grup: Marcin Matczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Matczak
Prowadzący grup: Marcin Matczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.