Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ewolucja ustrojów państwowych i instytucji prawnych - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1P006C Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Ewolucja ustrojów państwowych i instytucji prawnych - ćwiczenia
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty podstawowe dla I roku studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ćwiczenia mają poprzez samodzielną pracę na źródłach nauczyć studenta krytycznej ich analizy, dostrzeganie rzeczywistych intencji twórcy norm, możliwości działań przezeń nieprzewidzianych, formułowania własnych sądów i ich uargumentowanej obrony.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest przekazanie pogłębionej wiedzy na temat przekształceń niektórych polskich instytucji ustrojowych i prawnych na tle powszechnym, aby student mógł lepiej zrozumieć uwarunkowania współczesnego ustroju i prawa. Jednocześnie maja one w wprowadzać pojęcia prawne, elementy rozumowania prawniczego oraz wskazywać na niezbędne w pracy prawnika wartości kultury prawnej.

Pełny opis:

Ćwiczenia prowadzone są w układzie chronologiczno-problemowym w czterech przekrojach czasowych. Tematyka zajęć: semestr zimowy: przedrozbiorowa Rzeczpospolita i jej ziemie w XIX stuleciu: Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie: przedmiot i metody uczenia się, ramy terytorialne, narodziny i rozwój konstytucjonalizmu (z elementem porównawczym). Semestr letni: kształtowanie się zalążków nowego Państwa Polskiego pod okupacją austriacką i niemiecką, pierwsze akty konstytucyjne Państwa Polskiego, stabilizacja: uchwalenie konstytucji 1921 r. i jej niewydolność, zamach 1926 r. i próba racjonalizacji ustroju, zwrot w kierunku autorytaryzmu, „konstytucjonalizm” Polski Ludowej, oryginalne rozwiązanie – konstytucja francuska z 1958 r.; „życie po życiu” dawnego prawa polskiego w prawie prywatnym XIX stulecia.

Literatura:

A. Ajnenkiel, Konstytucje polskie 1791 – 1997, wyd. 2

J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, wyd. VI.

A. Moniuszko, Prawo sądowe Rzeczypospolitej szlacheckiej (XVI–XVIII w.): Zarys wykładu z wyborem źródeł, Warszawa 2017, dostępne:

http://naszestrony.eu/campidoglio/graph/srodki/sadownictwo-rp-szlach.pdf

M. Wąsowicz, Historia ustroju państw Zachodu, wyd. 3 [MW]

M. Wąsowicz, Prawo i obywatel, Warszawa 2015

Literatura dodatkowa do poszczególnych tematów podana w poszczególnych tematach, bądź – przed zajęciami.

Efekty uczenia się:

Studentka/Student będzie potrafić:

WIEDZA

1. Opisać mechanizmy tworzenia się prawa w jego kontekście historycznym i społecznym

2. Posługiwać się siatką pojęć właściwych dla języka prawnego, definiować podstawowe instytucje prawne w ich historycznym kształcie.

UMIĘJĘTNOŚCI

1. Wyjaśnić genezę i cel konkretnych rozwiązań prawnych

2. Dokonywać egzegezy prostych tekstów prawnych (ustnie i pisemnie)

3. rozpoznać problem prawny i zaproponować jego rozwiązanie

4. potrafić uzasadnić merytorycznie swoje stanowisko w dyskusji

5. potrafić wyjaśnić zagadnienie współczesnych poprzez historyczna genezę

POSTAWY

1. Postrzegać prawo jako wypadkową potrzeb danej społeczności, rozumieć zależność między nim, a postawami etycznymi w niej obecnymi.

2. Rozumieć i krytycznie odnosić się do prezentowanych rozwiązań prawnych

3. Akceptować różnorodność opinii naukowych na temat instytucji i zjawisk prawnych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach. Bez żadnych konsekwencji dopuszczalne są trzy nieobecności na zajęciach w ciągu całego roku. Większa ich liczba wymaga zaliczenia za pomocą colloquium. Nieobecność na więcej niż połowie zajęć – poza szczególnymi przypadkami losowymi – powoduje brak możliwości zaliczenia ćwiczeń

Colloquium zaliczeniowe dla całej grupy – bez względu na osiągnięcia podczas semestru – na jej życzenie.

Dopuszczenie do egzaminu w terminie zerowym:

1. Obecność na ćwiczeniach i regularna aktywność na nich (ocena bieżąca).

2. Zaliczenie colloquium dopuszczającego (w drugiej połowie kwietnia) – na ocenę minimum dobrą. Jego zakres obejmuje: całość materiału przerobionego na ćwiczeniach.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Wąsowicz, Andrzej Zakrzewski
Prowadzący grup: Andrzej Bielecki, Paweł Borecki, Romuald Kraczkowski, Jarosław Kuisz, Adam Moniuszko, Piotr Pomianowski, Marek Wąsowicz, Andrzej Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Wąsowicz, Andrzej Zakrzewski
Prowadzący grup: Andrzej Bielecki, Paweł Borecki, Romuald Kraczkowski, Tomasz Królasik, Jarosław Kuisz, Piotr Pomianowski, Michał Sadłowski, Jan Sowa, Marek Wąsowicz, Andrzej Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Wąsowicz, Andrzej Zakrzewski
Prowadzący grup: Andrzej Bielecki, Paweł Borecki, Romuald Kraczkowski, Tomasz Królasik, Adam Moniuszko, Piotr Pomianowski, Marek Wąsowicz, Andrzej Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Literatura:

A. Ajnenkiel, Konstytucje polskie 1791 – 1997, wyd. 2

J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, wyd. VI.

A. Moniuszko, Prawo sądowe Rzeczypospolitej szlacheckiej (XVI–XVIII w.): Zarys wykładu z wyborem źródeł, Warszawa 2017, dostępne:

http://naszestrony.eu/campidoglio/graph/srodki/sadownictwo-rp-szlach.pdf

M. Wąsowicz, Historia ustroju państw Zachodu, wyd. 3 [MW]

M. Wąsowicz, Prawo i obywatel, Warszawa 2015

Literatura dodatkowa do poszczególnych tematów podana w poszczególnych tematach, bądź – przed zajęciami

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Wąsowicz, Andrzej Zakrzewski
Prowadzący grup: Andrzej Bielecki, Paweł Borecki, Romuald Kraczkowski, Tomasz Królasik, Jarosław Kuisz, Adam Moniuszko, Piotr Pomianowski, Marek Wąsowicz, Andrzej Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Literatura:

A. Ajnenkiel, Konstytucje polskie 1791 – 1997, wyd. 2

J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, wyd. VI.

A. Moniuszko, Prawo sądowe Rzeczypospolitej szlacheckiej (XVI–XVIII w.): Zarys wykładu z wyborem źródeł, Warszawa 2017, dostępne:

http://naszestrony.eu/campidoglio/graph/srodki/sadownictwo-rp-szlach.pdf

M. Wąsowicz, Historia ustroju państw Zachodu, wyd. 3 [MW]

M. Wąsowicz, Prawo i obywatel, Warszawa 2015

Literatura dodatkowa do poszczególnych tematów podana w poszczególnych tematach, bądź – przed zajęciami

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.