Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona inwestycji w prawie unijnym i krajowym prawie prywatnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1W132N Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona inwestycji w prawie unijnym i krajowym prawie prywatnym
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Zasadniczym celem tego wykładu jest omówienie najważniejszych aspektów międzynarodowego i unijnego prawa ochrony inwestycji zagranicznych oraz omówienie najważniejszych aspektów cywilnoprawnych funkcjonowania inwestycji zagranicznych w Polsce.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Powyższy wykład prowadzony jest przez cały semestr zimowy, przy czym połowa zajęć poświęcona jest międzynarodowemu i unijnemu prawu ochrony inwestycji, (prowadzący dr hab. A. Gubrynowicz) druga zaś poświęcona jest aspektom cywilnoprawnym funkcjonowania inwestycji zagranicznych w Polsce (prowadzący dr hab. B. Lackoroński).

Pełny opis:

Zagadnienia omawiane w czasie zajęć obejmują najważniejsze mechanizmy ochrony inwestorów zagranicznych oferowane przez prawo międzynarodowe. W czasie zajęć student zostanie zaznajomiony z:

- Katalogiem najważniejszych źródeł tej gałęzi prawa ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji BIT, Europejskiej Karty Energetycznej i innych traktatów chroniących prawa inwestorów.

-pojęciami "inwestor" i "inwestycja", "kontrakt inwestycyjny" w świetle prawa międzynarodowego

-zagadnieniami dotyczącymi wywłaszczenia inwestycji zagranicznej

- najważniejszymi standardami ochrony inwestora ze szczególnym uwzględnieniem problematyki tzw. klauzuli FET oraz

- podstawowymi mechanizmami załatwiania sporów.

Literatura:

R. Dolzer, Ch. Schreuer, International Investment Law, OUP, 2012.

Efekty uczenia się:

Patrz opis części ogólnej.

Metody i kryteria oceniania:

Prowadzący przygotowują dwa oddzielne testy na podstawie których wystawiają ocenę z części prowadzonych przez siebie zajęć. Końcowa ocena z przedmiotu stanowi średnią arytmetyczną wyprowadzoną z dwóch ocen cząstkowych uzyskanych z obydwu testów ocenianych oddzielnie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Gubrynowicz, Bogusław Lackoroński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.