Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Uprawnienia jednostek w oparciu o prawo międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-5PM-18 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Uprawnienia jednostek w oparciu o prawo międzynarodowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest omówienie wybranych praw wynikających z konstrukcji podmiotowości jednostek rozwiniętej przez prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej (traktowane jako sub-system prawa międzynarodowego) oraz zasad, dzięki którym jednostki mogą korzystać z przysługujących im praw.

Pełny opis:

1. Uprawnienia jednostek wynikające z prawa UE – systemu, który najdalej rozwinął konstrukcję podmiotowości jednostek

2. Obywatelstwo Unii Europejskiej

A. Pojecie obywatelstwa Unii Europejskiej

B. Katalog praw obywatelskich

3. Swobodny przepływ pracowników najemnych

A. Pojęcie pracownika najemnego

B. Zakaz dyskryminacji pracowników najemnych

C. Prawo do swobodnego poruszania się pracowników najemnych.

D. Prawo do zatrudnienia pracowników najemnych

E. Prawo do przywilejów socjalnych i ulg podatkowych

F. Prawo do nauki

G. Prawo do pozostania na terytorium państwa przyjmującego

H. Prawa członków rodziny pracownika najemnego

4. Swobodny przepływ innych kategorii osób

A. Swobodny przepływ pracowników samodzielnych

B. Swobodny przepływ byłych pracowników

C. Swobodny przepływ studentów

D. Swobodny przepływ innych osób

5. Prawo do wzajemnego uznawania kwalifikacji

A. Uwagi ogólne

B. Reżim ogólny uznawania kwalifikacji

C Reżim szczególny uznawania kwalifikacji

D. Orzecznictwo TS dotyczące uznawania kwalifikacji

6. Ograniczenia w swobodnym przepływie osób

7. Uregulowania zawarte w dyrektywie 2004/38

8. Uregulowania zawarte w Traktacie Akcesyjnym

A Procedura stosowania okresów przejściowych w odniesieniu do zasady swobodnego przepływu osób

B. Prawa pracowników i członków ich rodzin w przypadku obowiązywania okresów przejściowych

C. Uprawnienia pracowników samodzielnych po przystąpieniu Polski do UE

D. Ochrona danych osobowych

9. Ochrona praw podstawowych

A. Geneza ochrony praw podstawowych w UE

B. Charakter prawny Karty Praw Podstawowych

C. Struktura i zakres przedmiotowy Karty Praw Podstawowych

D. Przystąpienie Unii do systemu strasburskiego

Literatura:

B. Mielnik, Obywatelstwo Unii Europejskiej, Wrocław 2000; M. Muszyński, Opieka dyplomatyczna i konsularna w prawie wspólnotowym, KPPub 2002, nr 3, s. 143; A. Łazowski, Obywatelstwo Unii Europejskiej – uwagi teoretyczne i praktyczne w dziesięć lat po wejściu w życie Traktatu z Maastricht, w: Szkice z prawa Unii Europejskiej, E. Piontek, A. Zawidzka (red.), Kraków 2003; L. Mitrus, Swoboda przemieszczania się pracowników po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2003; L. Mitrus, Swoboda przemieszczania się pracowników. Komentarz, Kraków 2001.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu Studenci będą posiadali kompleksową wiedzę dotyczącą uprawnień jednostek w prawie międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej. W szczególności Studenci będą potrafili

- opisać mechanizmy tworzenia się prawa w jego kontekście historycznym i społecznym;

- posługiwać się właściwą terminologią, nauczyć się języka prawnego;

-wyjaśnić genezę i cel konkretnych rozwiązań prawnych;

- rozpoznać problem prawny i zaproponować jego rozwiązanie;

- rozumieć i krytycznie odnosić się do prezentowanych rozwiązań

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności – potwierdzona listami obecności;

- ocena ciągła polegająca na sprawdzeniu przygotowania do zajęć oraz aktywności podczas zajęć (w przypadku nieobecności – możliwość zaliczenia ustnego, przygotowania pracy pisemnej – według wyboru osoby prowadzącej zajęcia);

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Myszona-Kostrzewa
Prowadzący grup: Katarzyna Myszona-Kostrzewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.