Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacje międzynarodowe o charakterze polityczno-wojskowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-5PM-7 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacje międzynarodowe o charakterze polityczno-wojskowym
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład przeznaczony jest dla słuchaczy Podyplomowego Studium Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej. W trakcie wykładu słuchacze zostaną zapoznani z podstawowymi cechami organizacji międzynarodowych o charakterze polityczno – wojskowym (militarnym), odróżniającymi je od innych organizacji międzynarodowych. Omówione zostaną funkcje takich organizacji, wyjaśnione zostaną pojęcia casus foederis i casus belli. Dalsza część wykładu poświęcona jest Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego oraz Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Szczegółowe treści przedmiotu:

 Organizacje międzynarodowe o charakterze polityczno – wojskowym. Ogólna charakterystyka, cele i funkcje. Pojęcia casus belli i casus foederis.

 NATO. Geneza i rozwój. Cele i funkcje NATO. Struktura i zasady działania organizacji. Problematyka art. 5 Paktu.

 Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa. Zasady, organy, instrumenty działania, mechanizm decyzyjny.

Literatura:

Wybrana literatura

Teresa Łoś – Nowak (red.) Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota, mechanizmy działania, zasięg. Wrocław 1998

Zbigniew M. Doliwa – Klepacki Encyklopedia organizacji międzynarodowych Warszawa 1997

Jan Barcz Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Warszawa 2008

Piotr Wawrzyk Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej Warszawa 2009

www.nato.int.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Słuchacze po ukończeniu Studiów posiądą kompleksową wiedzę nie tylko na temat teorii, ale również funkcjonowania i egzekwowania wybranych dziedzin (przewidzianych programem Studiów) prawa międzynarodowego. Słuchacze poznają kierunki rozwoju prawa międzynarodowego, które będą omawiane w oparciu o zmieniające się stosunki międzynarodowe (m. in. takie jak: zwiększenie się roli organizacji międzynarodowych na arenie międzynarodowej i umacnianie się mechanizmów poszanowania praw jednostek), a także kwestie kontrowersyjne dotąd nieuregulowane. Słuchacze będą mieli wiedzę na temat orzecznictwa sądów międzynarodowych oraz obowiązywania i stosowania prawa międzynarodowego w wewnętrznym porządku prawnym wielu państw, w tym Polski.

Umiejętności: Słuchacze w szczególności będą potrafili:

- opisać mechanizmy tworzenia się prawa międzynarodowego w jego kontekście historycznym i społecznym;

- posługiwać się właściwą terminologią, nauczyć się języka prawniczego;

- wyjaśnić genezę i cel konkretnych rozwiązań prawnych;

- rozpoznać problemy prawne i zaproponować ich rozwiązanie;

- rozumieć i krytycznie odnosić się do prezentowanych rozwiązań prawnych;

- analizować orzeczenia sądów międzynarodowych.

Kompetencje społeczne-postawy: Słuchacze będą mogli:

- operować wiedzą na temat różnorodnych zagadnień z zakresu prawa międzynarodowego;

- wykorzystać nabyte umiejętności w miejscach pracy, urzędach;

– wyjaśnić współpracownikom, osobom zainteresowanym mechanizmy funkcjonowania prawa międzynarodowego

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności – potwierdzona listami obecności;

- ocena ciągła polegająca na sprawdzeniu przygotowania do zajęć oraz aktywności podczas zajęć (w przypadku nieobecności – możliwość zaliczenia ustnego, przygotowania pracy pisemnej – według wyboru osoby prowadzącej zajęcia);

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Myszona-Kostrzewa
Prowadzący grup: Tomasz Aleksandrowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.