Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sprawozdawczość finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-5RF-5 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sprawozdawczość finansowa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje analizę znaczenia i treści sprawozdań finansowych. W ramach wykładu zostają omówione: bilans oraz rachunek zysków i strat, a także zawartość informacyjna wprowadzenia do sprawozdania finansowego i dodatkowych informacji i objaśnień, w tym zasady wyceny bilansowej i not objaśniających do bilansu i rachunku zysków i strat oraz zawartość informacyjna i zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym.

Pełny opis:

Rachunkowość budżetowa - 10 godz.

Program szczegółowy przedmiotu obejmuje:

budżet w systemie finansowym państwa, zasady budżetowe, formy organizacyjne gospodarki budżetowej, klasyfikację budżetową, podstawy prawne rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, plan kont i rachunkowość budżetów jednostek samorządu terytorialnego, plan kont jednostek budżetowych, funkcjonowanie kont bilansowych i pozabilansowych, ewidencja dochodów i wydatków, zasady wyceny i ewidencji majątku trwałego, wycena i ewidencja rzeczowego majątku obrotowego, rozrachunki – wycena i ewidencja, wynik finansowy jednostek budżetowych, ustawa o naruszaniu dyscypliny finansów publicznych, kontrola zarządcza ogólna charakterystyka sprawozdawczości budżetowej, budżet zadaniowy a skuteczność, efektywność i zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych.

1. Wprowadzenie

2. Zakres podmiotowy obowiązków w zakresie sprawozdawczości finansowej

3. Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych

4. Sprawozdania finansowe – znaczenie i zawartość

5. Zakres informacji wykazywanych we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego

6. Zakres informacji wykazywanych w rachunku zysków i strat

7. Zakres informacji wykazywanych w bilansie

8. Sporządzanie, badanie, zatwierdzenie oraz składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych

9. Uproszczone zasady sprawozdawczości finansowej dla jednostek mikro

10. Sprawozdawczość finansowa a sprawozdawczość podatkowa

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

a) wiedza

Absolwent posiada wiedzę pozwalającą sporządzić sprawozdanie finansowe i zinterpretować dane wynikające z jego poszczególnych części.

b) umiejętności

Absolwent:

– rozpoznaje podstawowe problemy związane ze sporządzaniem sprawozdania finansowego,

– analizuje treść sprawozdania finansowego,

– interpretuje dane wynikające ze sprawozdania finansowego.

c) kompetencje społeczne

Absolwent studiów jest przygotowany do wykonywania czynności zawodowych wymagających wiedzy w zakresie sprawozdawczości finansowej.

Metody i kryteria oceniania:

Udział w zajęciach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Litwińczuk
Prowadzący grup: Anna Białek-Jaworska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.