Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia z zakresu podatków dochodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-7A8 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia z zakresu podatków dochodowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest przekazanie podstawowych informacji o elementach konstrukcji podatków dochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Przewidziano przy tym samodzielną – pod kierunkiem wykładowcy – pracę studenta z tekstem normatywnym, orzecznictwem sądów administracyjnych i komentarzami. Zarysowany też zostanie problem opodatkowania dochodów w relacjach transgranicznych.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następującą tematykę:

1. Konstrukcja podatku dochodowego na tle innych typów podatków. Podatki „pogranicza” (rolny, leśny, tonażowy, od wydobycia niektórych kopalin)

2. Rys historyczny podatków dochodowych w Polsce

3. Podstawy prawne i ogólne zasady podatku dochodowego od osób fizycznych

4. Podstawy prawne i ogólne zasady podatku dochodowego od osób prawnych

5. Opodatkowanie dochodów w relacjach transgranicznych – ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy, podatek u źródła, problem podwójnego opodatkowania, rola umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i dyrektyw podatkowych UE

6. Podmiot podatku dochodowego (osoba fizyczna, osoba prawna, problem spółek osobowych, podatkowych grup kapitałowych i jednostek sektora finansów publicznych)

7. Wpływ sytuacji rodzinnej podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych na zasady opodatkowania

8. Rok podatkowy. Zasady rozliczania straty podatkowej.

9. Pojęcia dochodów, przychodów i kosztów ich uzyskania; przegląd źródeł przychodów w podatkach dochodowych; zasada kasowa a zasada memoriałowa

10. Przychody z działalności gospodarczej

11. Koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej. Amortyzacja

12. Przychody osobiste osób fizycznych z poszczególnych źródeł

13. Koszty uzyskania przychodów osobistych osób fizycznych

14. Stawki podatków dochodowych

15. Ulgi i zwolnienia w podatkach dochodowych

16. Terminy i formy płatności podatków dochodowych Pobór podatku

17. Szczególne zasady ustalania dochodu

18. Wybrane zagadnienia szczegółowe podatków dochodowych (np. różnice kursowe, odsetki, dywidendy, ceny transferowe, zjawiska restrukturyzacyjne, podatek dochodowy w działalności instytucji finansowych)

19. Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

20. Wybrane problemy dyskusyjne podatków dochodowych (m. in.: stawka liniowa a progresywna, jednolity podatek dochodowy czy odrębne dla poszczególnych kategorii podatników lub źródeł przychodów, unikanie i obchodzenie podatku dochodowego, podatek pro-rodzinny czy neutralny)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Bitner [et al.], Prawo finansowe. Prawo finansów publicznych. Prawo podatkowe. Prawo bankowe, Warszawa 2017

2. H. Litwińczuk (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Warszawa 2017 – wybrane fragmenty

3. W. Modzelewski (red.), Materialne prawo podatkowe (część szczegółowa). Zarys wykładu, Warszawa 2009 – wybrane fragmenty

4. W. Modzelewski (red.), Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego, Warszawa 2010 – wybrane fragmenty

Literatura uzupełniająca:

1. A. Gomułowicz, D. Mączyński, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2016, rozdz. XXII

2. R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2018 – wybrane fragmenty

3. W. Modzelewski (red.), Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Warszawa 2015 – wybrane fragmenty

4. W. Modzelewski (red.), Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Warszawa 2015 – wybrane fragmenty

5. A. Bartosiewicz, PIT. Komentarz LEX, Warszawa 2015 – wybrane fragmenty

6. P. Małecki, M. Mazurkiewicz, CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz, Warszawa 2019

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Chowaniec, Krzysztof Radzikowski, Marek Waluga
Prowadzący grup: Jakub Chowaniec, Bartosz Gryziak, Krzysztof Radzikowski, Karolina Tetłak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest przekazanie podstawowych informacji o elementach konstrukcji podatków dochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Przewidziano przy tym samodzielną – pod kierunkiem wykładowcy – pracę studenta z tekstem normatywnym, orzecznictwem sądów administracyjnych i komentarzami. Zarysowany też zostanie problem opodatkowania dochodów w relacjach transgranicznych.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następującą tematykę:

1. Konstrukcja podatku dochodowego na tle innych typów podatków. Podatki „pogranicza” (rolny, leśny, tonażowy, od wydobycia niektórych kopalin)

2. Rys historyczny podatków dochodowych w Polsce

3. Podstawy prawne i ogólne zasady podatku dochodowego od osób fizycznych

4. Podstawy prawne i ogólne zasady podatku dochodowego od osób prawnych

5. Opodatkowanie dochodów w relacjach transgranicznych – ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy, podatek u źródła, problem podwójnego opodatkowania, rola umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i dyrektyw podatkowych UE

6. Podmiot podatku dochodowego (osoba fizyczna, osoba prawna, problem spółek osobowych, podatkowych grup kapitałowych i jednostek sektora finansów publicznych)

7. Wpływ sytuacji rodzinnej podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych na zasady opodatkowania

8. Rok podatkowy. Zasady rozliczania straty podatkowej.

9. Pojęcia dochodów, przychodów i kosztów ich uzyskania; przegląd źródeł przychodów w podatkach dochodowych; zasada kasowa a zasada memoriałowa

10. Przychody z działalności gospodarczej

11. Koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej. Amortyzacja

12. Przychody osobiste osób fizycznych z poszczególnych źródeł

13. Koszty uzyskania przychodów osobistych osób fizycznych

14. Stawki podatków dochodowych

15. Ulgi i zwolnienia w podatkach dochodowych

16. Terminy i formy płatności podatków dochodowych Pobór podatku

17. Szczególne zasady ustalania dochodu

18. Wybrane zagadnienia szczegółowe podatków dochodowych (np. różnice kursowe, odsetki, dywidendy, ceny transferowe, zjawiska restrukturyzacyjne, podatek dochodowy w działalności instytucji finansowych)

19. Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

20. Wybrane problemy dyskusyjne podatków dochodowych (m. in.: stawka liniowa a progresywna, jednolity podatek dochodowy czy odrębne dla poszczególnych kategorii podatników lub źródeł przychodów, unikanie i obchodzenie podatku dochodowego, podatek pro-rodzinny czy neutralny)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Bitner [et al.], Prawo finansowe. Prawo finansów publicznych. Prawo podatkowe. Prawo bankowe, Warszawa 2017

2. H. Litwińczuk (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Warszawa 2017 – wybrane fragmenty

3. W. Modzelewski (red.), Materialne prawo podatkowe (część szczegółowa). Zarys wykładu, Warszawa 2009 – wybrane fragmenty

4. W. Modzelewski (red.), Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego, Warszawa 2010 – wybrane fragmenty

Literatura uzupełniająca:

1. A. Gomułowicz, D. Mączyński, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2016, rozdz. XXII

2. R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2018 – wybrane fragmenty

3. W. Modzelewski (red.), Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Warszawa 2015 – wybrane fragmenty

4. W. Modzelewski (red.), Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Warszawa 2015 – wybrane fragmenty

5. A. Bartosiewicz, PIT. Komentarz LEX, Warszawa 2015 – wybrane fragmenty

6. P. Małecki, M. Mazurkiewicz, CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz, Warszawa 2019

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.