Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Blok specjalizacyjny - Prawa człowieka w praktyce prawnika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-PRSM46 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Blok specjalizacyjny - Prawa człowieka w praktyce prawnika
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)
Strona przedmiotu: http://pl.zpc.wpia.uw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 12.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu nauk prawnych, w szczególności praw człowieka i obywatela oraz prawa konstytucyjnego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy z zakresu praw człowieka i obywatela, a także umiejętności praktycznych dotyczących posługiwania się zarzutami i argumentacją nawiązującą do praw człowieka w postępowaniach przed organami władzy publicznej oraz krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi organami sądowymi.

Pełny opis:

W ramach bloku będą prowadzone następujące przedmioty:

- Prawa człowieka w orzecznictwie sądów krajowych (prof. UW Marcin Wiącek, 30 godzin)

- Prawa człowieka w pismach procesowych (prof. UW Marcin Wiącek, 14 godzin)

- Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - prawo do prywatności i wolności wypowiedzi (dr Maciej Pisz, 16 godzin)

- Church and State in Europe (dr hab. Wojciech Brzozowski - zajęcia w języku angielskim, 30 godzin)

- Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - zajęcia warsztatowe (dr Michał Szwast, 10 godzin)

- Prawa człowieka w postępowaniu sądowym (dr Michał Szwast, 20 godzin)

Literatura:

Literatura oraz materiały źródłowe zostały podane w informacjach o poszczególnych przedmiotach wchodzących w skład bloku specjalizacyjnego.

Podstawowym opracowaniem, którego znajomość będzie wymagana, jest podręcznik: W. Brzozowski, A. Krzywoń, M. Wiącek: "Prawa człowieka", Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- posiada wiedzę na temat wolności i praw człowieka na gruncie Konstytucji RP, a także aktów prawa międzynarodowego i unijnego, w szczególności Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej

- posiada wiedzę na temat funkcjonowania krajowych i międzynarodowych środków proceduralnych służących ochronie statusu jednostki

- posiada umiejętność samodzielnej analizy krajowych i międzynarodowych aktów prawnych odnoszących się do statusu jednostki

- posiada umiejętność samodzielnej analizy orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego, a także międzynarodowych organów sądowniczych zajmujących się ochroną praw człowieka

- potrafi identyfikować problemy praktyczne z zakresu ochrony praw człowieka, a także proponować rozwiązania tych problemów

- potrafi samodzielnie formułować argumentację nawiązującą do praw człowieka w postępowaniach przed organami władzy publicznej, w szczególności w pismach procesowych kierowanych do sądów krajowych

- posiada wiedzę dotyczącą formalnych wymagań sporządzenia pism procesowych w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

- potrafi samodzielnie przygotować skargę konstytucyjną i skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Metody i kryteria oceniania:

Każdy z przedmiotów prowadzonych w ramach bloku będzie zaliczany na ocenę.

Praktyki zawodowe:

Po ukończeniu przedmiotu studenci uzyskają wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na odbycie praktyk w organach władzy sądowniczej, instytucjach oraz organizacjach pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka, a także kancelariach prawnych zajmujących się problematyką ochrony praw człowieka.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wiącek
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: http://pl.zpc.wpia.uw.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Uwagi:

Przedmioty wchodzące w skład bloku:

- Prawa człowieka w orzecznictwie sądów krajowych (całoroczny 2200-1S404)

- Prawa człowieka w pismach procesowych (sem. zimowy 2200-1S405)

- Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - prawo do prywatności i wolności wypowiedzi (sem. zimowy 2200-1S406)

- Church and State in Europe (sem. letni 2200-1S407)

- Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - zajęcia warsztatowe (sem. zimowy 2200-1S408)

- Prawa człowieka w postępowaniu sądowym (całoroczny 2200-1S409)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wiącek
Prowadzący grup: Marcin Wiącek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Uwagi:

Przedmioty wchodzące w skład bloku:

- Prawa człowieka w orzecznictwie sądów krajowych (całoroczny 2200-1S404)

- Prawa człowieka w pismach procesowych (sem. zimowy 2200-1S405)

- Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - prawo do prywatności i wolności wypowiedzi (sem. zimowy 2200-1S406)

- Church and State in Europe (sem. letni 2200-1S407)

- Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - zajęcia warsztatowe (sem. zimowy 2200-1S408)

- Prawa człowieka w postępowaniu sądowym (całoroczny 2200-1S409)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.