Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MEPP - Etyka a wychowanie - wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-F-MEPP-EaW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MEPP - Etyka a wychowanie - wykład
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Element Modułu: MEEP-Moduł: Nauczanie etyki w szkole.

W trosce o wysoki poziom kształcenia na naszym Wydziale proponujemy wszystkim studentom uczestnictwo w zajęciach Modułu przygotowującego do nauczania etyki.

Cykl wykładów, prezentujący najważniejsze problemy poruszane we współczesnych debatach z zakresu etyki. Wprowadza słuchaczy w problematykę etyczną, uwzględniając jej aspekty pedagogiczne.

Pełny opis:

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie i przybliżenie studentom współczesnych dylematów etycznych, szczególnie w perspektywie powinności stojących przed wychowawcami. Analiza napięć i sprzeczności nurtujących dzisiejszą refleksję moralną pobudzi słuchaczy do samodzielnych przemyśleń oraz pomoże w nabyciu kompetencji do inspirowania i prowadzenia racjonalnej debaty moralnej.

Treści kształcenia: analiza dylematów etycznych i wyzwań moralnych stawianych przez współczesność będzie przeprowadzona w perspektywie najważniejszych koncepcji etycznych: eudajmonizmu, hedonizmu, utylitaryzmu, naturalizmu, kontraktualizmu i emotywizmu. Podczas zajęć zanalizowana zostanie również problematyka zobowiązań moralnych, zarówno w perspektywie wymagań stawianych podmiotowi moralnemu przez wspólnotę, jak i uwarunkowań wynikających z zaakceptowania określonych wizji tożsamości i osobowości.

Literatura:

• Leszek Kołakowski, O odpowiedzialności,

• P. Singer, Etyka praktyczna,

• Alasdair MacIntyre, Krótka historia etyki,

• Ch. Taylor, Moralna topografia jaźni,

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia: uświadomienie studentom problematyczności i „nieoczywistości” najważniejszych koncepcji etycznych - postrzeganych często w sposób bezrefleksyjny - pozwoli uczestnikom zajęć: po pierwsze, na krytyczną analizę własnych, często intuicyjnych i bezrefleksyjnie formułowanych przekonań moralnych. Po drugie, umożliwi rekonstrukcję i racjonalne uzasadnienie własnego systemu norm etycznych oraz implikowanych przez nie rozwiązań. Zanalizowanie współczesnych dylematów moralnych w perspektywie głównych doktryn etycznych pozwoli studentom na lepsze zrozumienie ich istoty oraz wyposaży uczestników zajęć w umiejętności: pobudzania przyszłych wychowanków do refleksji etycznej i wprowadzania uczniów w racjonalną debatę dotyczącą kwestii moralnych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów na podstawie kolokwium pisemnego przeprowadzonego pod koniec semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Godoń, Jan Rutkowski
Prowadzący grup: Jan Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

Wykład obowiązkowy w Module "etycznym".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.