Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MKJO - Socio-cognitive development: theory and practice

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-KJO-49/SCD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MKJO - Socio-cognitive development: theory and practice
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest:

Zapoznanie studentów, przez dobór lektur i dyskusję nad nimi, z pojęciem rozwoju społeczno-poznawczego, w tym teorii umysłu, jej znaczeniem dla rozwoju człowieka, czynnikami wpływającymi na jej rozwój oraz jej konsekwencjami dla różnych sfer funkcjonowania.

Pełny opis:

Celem zajęć jest:

Zapoznanie studentów, przez dobór lektur i dyskusję nad nimi, z pojęciem rozwoju społeczno-poznawczego teorii umysłu, jej znaczeniem dla rozwoju człowieka, czynnikami wpływającymi na jej rozwój oraz jej konsekwencjami dla różnych sfer funkcjonowania.

Zakres tematów realizowanych na zajęciach obejmuje:

- Pojęcie rozwoju społeczno-poznawczego, teorię i praktykę (metody rozwijania um. społecznych i poznawczych oraz ich efektywność)

- Pojęcie teorii umysłu i sposoby jej rozumienia,

- Poznawcze teorie rozwoju teorii umysłu,

- Indywidualne cechy znaczące dla rozwoju teorii umysłu, tj. umiejętności społeczne, umiejętności językowe, funkcje wykonawcze, niepełnosprawność i in.,

- Rodzinne czynniki znaczące dla rozwoju teorii umysłu, tj. przywiązanie, styl wychowawczy, SES, mind-mindedness rodziców i in.,

- Pozarodzinne czynniki środowiskowe wpływające na teorię umysłu,

- Konsekwencje teorii umysłu dla społecznego i poznawczego funkcjonowania człowieka.

Literatura:

Apperly, I. (2012). Mindreaders. The Cognitive Basis of “Theory of Mind”. New York: Psychology Press.

Doherty, M. J. (2009). Theory of Mind. How Children Understanding Others’ Thoughts and Feelings. New York: Psychology Press.

Miller, S. A. (2012). Theory of Mind. Beyond the Preschool Years. New York: Psychology Press.

Miller, S. A. (2016). Parenting and Theory of Mind. New York: Oxford.

Oraz artykuły analizowane w czasie zajęć.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Student zna pojęcie rozwoju społeczno-poznawczego,

- Student zna pojęcie teorii umysłu,

- Student potrafi sformułować różnice między kilkoma poznawczymi teoriami rozwoju teorii umysłu,

- Student zna czynniki istotne dla rozwoju teorii umysłu i potrafi uzasadnić ich znaczenie.

Umiejętności:

- Student potrafi dokonać analizy tekstu anglojęzycznego i zreferować najważniejsze informacje na temat tekstu,

- Student czyta ze zrozumieniem i krytycznie analizuje teksty naukowe w języku angielskim,

- Student potrafi streścić ustnie i pisemnie przeczytany tekst naukowy.

Kompetencje społeczne:

- Student potrafi pracować w zespole w celu przygotowania prezentacji tekstu,

- Student prezentuje swoje argumenty i polemizuje z argumentami innych rozmówców w sposób asertywny.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

- Student może być nieobecny na 2 zajęciach, dodatkowe nieobecności można zaliczyć po wcześniejszym umówieniu się z prowadzącym,

- Studenci w kilkuosobowych zespołach przygotowują prezentację wybranego przez siebie tekstu anglojęzycznego,

- Student czyta teksty i bierze udział w dyskusji na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Godoń, Joanna Smogorzewska
Prowadzący grup: Joanna Smogorzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.