Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS2 - Praca z rodziną z problemem alkoholowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS2-SDR-PRPA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS2 - Praca z rodziną z problemem alkoholowym
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot wchodzi w skład modułu specjalnościowego MS2-"Dziecko i rodzina w systemie pomocy społecznej" w ramach specjalności " Studia nad dzieckiem i rodziną" (II stopień).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące uzależnienia od alkoholu i jego wpływu na funkcjonowanie jednostki i rodziny.Materiał podzielono na 3 części:

•Podstawowe wiadomości o alkoholu i alkoholizmie

•Rodzina z problemem alkoholowym

•Leczenie –terapia-profilaktyka

Pełny opis:

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia pozwalające na:

•zrozumienie istoty uzależnienia i współuzależnienia

•przyjrzenie się różnym grupom pacjentów placówek odwykowych (mężczyźni, kobiety, młodzież, osoby starsze itd.)

•poznanie wymiarów funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym

•poznanie perspektywy wszystkich członków rodziny (uzależniony, współuzależniony, dzieci)

•poznanie możliwości leczenia alkoholizmu (modele, ośrodki, ruchy samopomocowe itd.)

•poznanie strategii i programów profilaktycznych zmniejszających ryzyko wystąpienia problemu alkoholowego

Literatura:

•J. Bradshaw, Zrozumieć rodzinę, Warszawa 1994

•L. Cierpiałowska, Alkoholizm. Małżeństwa w procesie zdrowienia, Poznań 1997

•A. Margasiński, Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu, Kraków 2010

•B. Robinson, J. Rhoden, Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików, Warszawa 2003

•A. Seweryńska: Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej. Przewodnik dla wychowawców i nauczycieli, Warszawa 2003

•S. Wegscheider-Cruse, Nowa szansa. Nadzieja dla rodziny alkoholowej, Warszawa 2000

•J. Woititz, Dorosłe dzieci alkoholików, Warszawa 2000

•K. Wojcieszek, Człowiek spotyka alkohol. Filozoficzne podstawy wychowania do trzeźwości w ujęciu tomistycznym, Warszawa 2010

•B. Woronowicz: Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

WIEDZA

•Zna kryteria diagnostyczne nadużywania i uzależnienia od alkoholu jak również współuzależnienia (ICE-11, DSM-V)

•Zna fazy, typy, konsekwencje alkoholizmu

•Zna mechanizmy związane z funkcjonowaniem rodziny alkoholowej z uwzględnieniem perspektywy wszystkich członków rodziny

•Zna programy i modele leczenia odwykowego oraz istotę ruchu samopomocowego

•Zna programy profilaktyczne uwzględniające problem alkoholowy

UMIEJĘTNOŚCI

•Potrafi diagnozować uzależnienie od alkoholu i współuzależnienie

•Ocenia sytuację dziecka alkoholika w środowisku rodzinnym i szkolnym.

•Wskazuje możliwości pomocy osobom/ rodzinie z problemem alkoholowym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

•potrafi współdziałać w grupie w celu stworzenia i realizacji programu pomocy dla osób/ rodziny z problemem alkoholowym

•potrafi wykorzystać w planowaniu i pracy różne koncepcje wyjaśniające uzależnienie i modele leczenia

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny końcowej są

• Zadania domowe -Karty pracy przygotowywane w oparciu o literaturę przedmiotu (w tym specyficzne grupy pacjentów lecznictwa odwykowego, charakterystyka potencjałów osoby uzależnionej, współuzależnionej a także poszczególnych ról dzieci).

•Udział i sprawozdanie z wybranego mitingu AA, A-ANON, DDA

•Obecność na zajęciach (dopuszczalna 2nb)

•Przygotowanie do zajęć (literatura)

• kolokwium

Praktyki zawodowe:

Przedmiot ściśle związany z realizowaną 60 godzinną praktykę instytucjonalną ukierunkowaną na poznanie form i metod pomocy rodzinie problemowej ze szczególnym uwzględnieniem problemu alkoholowego (dorośli, dzieci).

Na liście proponowanych miejsc praktyk są poradnie/ośrodki leczenia uzależnień, świetlice socjoterapeutyczne, zespoły kuratorskie, OPS (asystent rodzinny)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kozdrowicz, Agnieszka Naumiuk
Prowadzący grup: Ewa Kozdrowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.