Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MTP - Pedagogika specjalna - wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MTP-PSP-W Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: MTP - Pedagogika specjalna - wykład
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Treści: pedagogika specjalna jako nauka, jej subdyscypliny i związki z innymi dziedzinami wiedzy. Rozmiary zjawiska niepełnosprawności. Zasady ,metody pracy z osobami niepełnosprawnymi w procesie diagnozy, w edukacji, w rodzinie, w zatrudnieniu, w czasie wolnym. Koncepcje normalizacji i społecznej integracji. Psychospołeczne problemy osób niepełnosprawnych i sposoby ich rozwiązywania w Polsce i w świecie.

Pełny opis:

Cele: poznanie przez słuchaczy przedmiotu i zakresu pedagogiki specjalnej oraz psychospołecznych problemów osób niepełnosprawnych, przyswojenie podstawowych pojęć a także zdobycie podstawowych umiejętności pracy dydaktyczno-wychowawczej w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Treści: pedagogika specjalna jako nauka, jej subdyscypliny i związki z innymi dziedzinami wiedzy. Rozmiary zjawiska niepełnosprawności. Zasady, metody pracy z osobami niepełnosprawnymi w procesie diagnozy, w edukacji, w rodzinie, w zatrudnieniu, w czasie wolnym. Koncepcje normalizacji i społecznej integracji. Psychospołeczne problemy osób niepełnosprawnych i sposoby ich rozwiązywania w Polsce i w świecie.

Literatura:

Dykcik Wł./red./ :Pedagogika specjalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997 i wydania późniejsze

Hulek A. /red./ : Pedagogika rewalidacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1977 i wydania późniejsze

Obuchowska I. /red./ : Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995 i wydania późniejsze

Sowa J., Fr. Wojciechowski : Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2001

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia - kompetencje i umiejętności:

Kompetencje:

Student uzyskuje wiedzę o:

- przyczynach poszczególnych dysfunkcji i niepełnosprawności,

- o ich skutkach motorycznych, sensorycznych, psychologicznych /poznawczych

i emocjonalnych /oraz o konsekwencjach społecznych /dla

edukacji,zatrudnienia oraz dla szeroko pojmowanego udziału w życiu

społecznym/,

- podstawowych celach rehabilitacji w odniesieniu do poszczególnych grup

osób niepełnosprawnych,

-instytucjach edukacji,zatrudnienia ,poradnictwa i opieki,

- metodach kompleksowej rehabilitacji.

Umiejętności:

Po zakończeniu kursu student potrafi:

- dokonać wstępnej diagnozy osoby niepełnosprawnej dla potrzeb edukacji i

poradnictwa,

- skierować daną osobę do instytucji zajmujących się rehabilitacją,

- pełnić funkcję doradcy w zakresie projektowania procesu integracji

społecznej osoby niepełnosprawnej,

- pełnić funkcję doradcy w edukacji osób niepełnosprawnych w szkołach

masowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.