Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MHPP-Filozoficzne podstawy pedagogiki - konwersatorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ1-MHPP-FPP-K Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MHPP-Filozoficzne podstawy pedagogiki - konwersatorium
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Formuła zajęć polega na samodzielnej lekturze zadanych tekstów źródłowych. Następnie teksty te są analizowane w trakcie zajęć, w czasie których ich treść zostaje uzupełniona o szerszy kontekst kulturowy i filozoficzny.

Pełny opis:

zagadnienia:

1) Platon: trójpodział duszy i struktura państwa; alegoria jaskini;

2) Arystoteles: polemika z Platonem; klasyfikacja cnót, etyka złotego środka, problem sprawiedliwości, dzielność etyczna;

3) Hegel: etyczność bezpośrednia i etyczność zapośredniczona;

4) Kant: rozum praktyczny a rozum teoretyczny; warunki możliwości moralności; rodzaje imperatywów i imperatyw kategoryczny;

5) Baumgartner: pojęcie oświecenia i filozofia;

6) Winch: problem uogólnialności sądów moralnych; sytuacja i podmiot moralny; nagroda i kara;

7) Weber: kryzys uniwersytetu; postulat nauki „wolnej od wartości”;

8) Gadamer: różne rozumienia prawdy, prawda i pewność (metoda); prawda poza nauką;

9) Kuhn: kumulatywna i rewolucyjna historia nauki, pojęcie paradygmatu i anomalii

Literatura:

1) Martin Buber, Miejsce Kopernika w filozofii, tłum. Michał Galas, „Znak” 1995, nr 5 (480).

2) Platon, Państwo, tłum. Władysław Witwicki, ks. VII.

3) Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. Daniela Gromska, księgi I, II, V [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, t.V.

4) Georg W.F. Hegel, Wykłady z filozofii dziejów, tłum. Janusz Grabowski i Adam Landman, PWN, Warszawa 1958, t. II, ks. II Świat grecki.

5) Immanuel Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. Mścisław Wartenberg, PWN, Warszawa 1984, rozdz. I i II.

6) Hans-Michael Baumgartner, Rozum skończony, tłum. Andrzej Maciej Kaniowski, Oficyna Naukowa, Warszawa 1996, rozdz. Oświecenie – moment stanowiący o istocie filozofii.

7) Max Weber, Nauka jako zawód i powołanie, w: Polityka jako zawód i powołanie, Znak, Warszawa 1998.

8) Hans-Georg Gadamer, Cóż to jest prawda?, tłum. Małgorzata Łukasiewicz [w:] Hans-Georg Gadamer, Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, Warszawa 1979.

9) Peter Winch, Uogólnialność sądów moralnych [w:] Peter Winch, Etyka a działanie, Warszawa, PIW 1990.

10) Peter Winch, Etyczna nagroda i kara [w:] tamże.

11) Thomas S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, tłum. Helena Ostromęcka, Warszawa 2001, rozdz. I, IV, IX, X.

Efekty uczenia się:

Student:

- sprawnie porusza się w ramach omawianych zagadnień

- potrafi wskazać różnice w podejściach i założeniach różnych autorów

- potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia omawiane w trakcie zajęć

- potrafi odtworzyć argumentację omawianych autorów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Fijałkowski
Prowadzący grup: Katarzyna Dworakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.