Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia różnic indywidualnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-OG-Psych-PRI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia różnic indywidualnych
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wymagany podstawowy kurs: Wprowadzenie do psychologii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przegląd podstawowej wiedzy na temat koncepcji i teorii odnoszących się do różnic indywidualnych w zakresie temperamentu, inteligencji i stylów poznawczych. Dodatkowo, wykład ma posłużyć do przedstawienia współczesnego stanu wiedzy na temat źródeł różnic indywidualnych oraz funkcjonalnego znaczenia różnic indywidualnych w zakresie inteligencji i temperamentu.

Pełny opis:

Problematyka wykładu obejmuje następujące szczegółowe zagadnienia:

Wprowadzenie do problematyki różnic indywidualnych.

Genetyczny i środowiskowy wpływ na osobowość. Źródła różnic indywidualnych.

Biologiczne koncepcje temperamentu: Eysenck, Gray, Cloninger.

Regulacyjna Teoria Temperamentu Jana Strelaua: podstawowe założenia.

Rozwój Regulacyjnej Teorii Temperamentu.

Osobowość w ujęciu Pięcioczynnikowej Teorii Osobowości P.T. Costy i R.R. McCrae.

Wybrane koncepcje temperamentu odnoszące się do dzieci.

Funkcjonalne znaczenie temperamentu.

Inteligencja i zdolności – zagadnienia ogólne.

Pojęcie inteligencji i jej struktura w ujęciu psychometrycznym.

Poznawcze podejście do inteligencji.

Biologiczne podejście do inteligencji.

Pojęcie stylu poznawczego: charakterystyka i znaczenie.

Literatura:

Literatura wymagana:

Strelau, J. (2013). Psychologia różnic indywidualnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Literatura zalecana:

Deary, I.J. (2012). Inteligencja. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Pisula, W., Oniszczenko, W. (2008). Genetyka zachowania i psychologia ewolucyjna. W: J. Strelau, D. Doliński (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki (t.1, s. 303 – 338). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Strelau, J. (2006). Temperament jako regulator zachowania. Z perspektywy półwiecza badań. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Efekty uczenia się:

Wiedza. Student

- zna podstawowe pojęcia dotyczące różnic indywidualnych

- zna najważniejsze zagadnienia związane z różnicami indywidualnymi

- zna główne koncepcje temperamentu i inteligencji

Umiejętności. Student

- potrafi wyjaśnić źródła różnic indywidualnych

- prawidłowo różnicuje koncepcje temperamentu i inteligencji

- prawidłowo wyjaśnia związek pomiędzy temperamentem i inteligencją a zachowaniem

Postawy. Student

- zachowuje krytycyzm wobec teorii różnic indywidualnych

- rozpoznaje wady i zalety różnych teorii temperamentu i inteligencji

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne: test zawierający 25 pytań zamkniętych.

Kryteria ocen:

15-16 punktów - dostateczny

17-18 punktów - dostateczny plus

19-20 punktów - dobry

21-22 punkty - dobry plus

23-24 punkty - bardzo dobry

25 punktów – celujący

Praktyki zawodowe:

Brak.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.