Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

LaTeX nie tylko dla lingwistów – łagodne wprowadzenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-KOG-PL-F-1 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: LaTeX nie tylko dla lingwistów – łagodne wprowadzenie
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Kognitywistyka 2
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest prezentacja systemu składu tekstów LaTeX, powszechnie używanego w środowiskach naukowych związanych z naukami ścisłymi, lecz stosunkowo mało znanego w środowiskach humanistycznych. LaTeX pozwala na przygotowanie publikacji o profesjonalnej jakości składu; jest szczególnie często używany w naukach ścisłych, gdyż znacznie ułatwia skład treści matematycznych. Niniejszy kurs skupi się jednak na mechanizmach przydatnych do składania tekstów humanistycznych, szczególnie – ale nie tylko – językoznawczych.

Pełny opis:

W ramach niniejszego kursu zostanie przedstawiony zaawansowany system składu tesktów, LaTeX (czytaj: „latech”), często wykorzystywany do przygotowywania do druku publikacji naukowych, szczególnie w naukach ścisłych. LaTeX oferuje także mechanizmy przydatne do składania tekstów humanistycznych, w tym lingwistycznych, np. do rysowania drzew składniowych (zależnościowych i składnikowych), do składania struktur atrybutów wykorzystywanych w teoriach składniowych takich jak Head-driven Phrase Structure Grammar czy Lexical Functional Grammar, do przedstawiania reprezentacji semantycznych w języku logiki, do wizualizacji wyprowadzeń w gramatykach kategorialnych, do rysowania tablic w Optimality Theory, do składania reprezentacji fonetycznych itp. itd.

Niniejszy kurs oferuje łagodne wprowadzenie do systemu LaTeX dla studentów, którzy nie mieli wcześniej z nim bliższego kontaktu. W pierwszej części kursu zostaną przedstawione ogólne mechanizmy systemu LaTeX oraz edytory tekstu zintegrowane z LaTeX-em. W drugiej omówiona zostanie wielojęzyczność systemu pozwalająca na poprawne wprowadzanie tekstów w różnych językach, wykorzystujących różne systemy pisma, a także transkrypcji zgodnych z IPA (International Phonetic Alphabet). W trzeciej zaprezentowane zostaną wybrane rozszerzenia systemu LaTeX służące do składu wspomnianych powyżej struktur lingwistycznych (w zależności od zainteresowań studentów), ze szczególnym uwzględnieniem rozszerzeń opartych na pakiecie „tikz”. Także w zależności od zainteresowań studentów omówione zostaną rozszerzenia wykorzystywane w innych naukach humanistycznych. W czwartej części zostaną przedstawione mechanizmy generowania bibliografii oparte na rozszerzeniach „bibtex” i „biblatex”. W piątej części kursu zostanie omówiony pakiet „beamer”, pozwalający na przygotowanie prezentacji z wykorzystaniem rzutnika komputerowego. O ile czas na to pozwoli, zaprezentowany zostanie także najnowsza wersja systemu LaTeX, tj. XeLaTeX.

Literatura:

1. The Not So Short Introduction to LaTeX 2ε (PDF dostępny w Internecie)

2. dokumentacja odpowiednich pakietów (tikz, tikz-dependency, tikz-qtree-compat, beamer itp.)

Efekty kształcenia:

nabyta wiedza:

• zna podstawy systemu LaTeX

• zna mechanizmy wielojęzykowe i lingwistyczne systemu LaTeX

nabyte umiejętności:

• umie przygotować do druku publikację za pomocą systemu LaTeX

• umie przygotować prezentację (slajdy) za pomocą systemu LaTeX

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie własnej publikacji i prezentacji za pomocą systemu LaTeX.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.