Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-FA-02-07 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia Wychowacza i Rozwoju
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów do tematu psychoterapii dzieci i młodzieży: zapoznanie studentów z formami i szkołami terapii, podstawowymi zjawiskami, mechanizmami oraz czynnikami leczącymi w psychoterapii dzieci i młodzieży. Zostaną omówione poszczególne szkoły psychoterapii dzieci w szczególności niedyrektywna terapia zabawą, terapia poznawczo-behawioralna oraz oparta o mentalizację. Studenci poznają metody terapii i pracy z rodzicami i rodzinami dzieci i młodzieży, a także uzyskają wiedzę na temat szkoleń i miejsc pracy dla terapeutów dziecięcych.

Pełny opis:

Wprowadzenie do tematu terapii dzieci i młodzieży.

Historia, formy i szkoły psychoterapii dzieci i młodzieży. Kwestie etyczne.

Podstawowe zjawiska i mechanizmy w terapii dzieci i młodzieży. Czynniki leczące w psychoterapii.

Niedyrektywna terapia zabawą.

Specyfika pracy terapeutycznej z młodzieżą.

Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży.

Terapia akceptacji i zaangażowania.

Grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

Rodzice a terapia dzieci i młodzieży. Rożne formy pracy z rodzicami i rodziną.

Terapia dzieci z zaburzeniami eksternalizacyjnymi (ADHD, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi)

Terapia dzieci z zaburzeniami internalizacyjnymi (lękiem, depresją) i innymi problemami. Terapia dzieci, które doświadczyły przemocy

Kończenie terapii dzieci i młodzieży. Szkolenia i miejsca pracy dla terapeutów dziecięcych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Zalewska, M., Schier, K. (2006) Psychoterapia dzieci i młodzieży. W: Grzesiuk, L. (red) Psychoterapia. Praktyka, Warszawa, Eneteia.

Landreth, G. ( 2012). The Art of the Relationship. Routlege. Taylor & Francis Group (wybrane fragmenty)

Literatura uzupełniająca:

Axline, V. (1986). Play Therapy . Nowy Jork: The Random House Publishing Group

Kendal. Terapia dzieci i młodzieży. Procedury poznawczo-behawioralne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kendall P. C., Hedtke, K.A. (2013). Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci. Gdańsk: GWP

Oaklander, V. (1988). Windows To Our Children.

Święcicka M., Zalewska M., red. (2005). Problematyka kontaktu w diagnozie i terapii dzieci. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka, t.3.Warszawa: Emu.

Kaduson, H., Schaefer Ch. (2001). Zabawa w psychoterapii.

Efekty uczenia się:

Wiedza. Student:

Posiada podstawową wiedzę na temat historii, form, szkół psychoterapii dzieci i młodzieży

Wie, jakie są podstawowe zasady i dylematy etyczne w psychoterapii dzieci i młodzieży

Zna podstawowe zjawiska i mechanizmy w terapii dzieci i młodzieży oraz czynniki leczące w psychoterapii.

Posiada wiedzę na temat form pomocy psychologicznej rodzicom i rodzinom dzieci

Umiejętności. Student:

potrafi posługiwać się podstawowymi technikami sprzyjającymi nawiązaniu akceptującej i empatycznej relacji z dzieckiem

Postawy. Student:

przyjmuje postawę rozumiejącą, nieoceniającą i empatyczną wobec dziecka oraz jego rodziny.

Metody i kryteria oceniania:

60% - kolokwium sprawdzające wiedzę studentów.

10% - aktywność na zajęciach: branie udziału w dyskusjach oraz udział w ćwiczeniach dotyczących budowania relacji z dzieckiem.

30 % - przeprowadzenie wywiadu z terapeutą dziecięcym lub rodzinnym i przedstawienie na zajęciach lub przygotowanie referatu na wybrany z tematów (temat i literatura do ustalenia z prowadzącym)

Warunkiem zaliczenia zajęć jest pozytywny wynik kolokwium i obecność oraz aktywność na zajęciach (dopuszczane są 2 nieobecności).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.