Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

ADHD u dzieci i młodzieży

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-FA-02-08 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: ADHD u dzieci i młodzieży
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia Wychowacza i Rozwoju
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów do tematu zespołu deficytu uwagi z nadaktywnością: zapoznanie studentów z obrazem klinicznym funkcjonowania oraz diagnozą osób z ADHD. Zostaną omówione przyczyny i mechanizmu leżące u podłoża objawów ADHD, jak również funkcjonowanie rodziny oraz funkcjonowanie społeczne i szkolne tej grupy dzieci. Studenci poznają zaburzenia najczęściej współwystępujące z ADHD, a także uzyskają wiedzę na temat metod terapii tej grupy dzieci.

Pełny opis:

Wprowadzenie do tematyki ADHD oraz psychopatologii dzieci i młodzieży.

Obraz kliniczny funkcjonowania dzieci i młodzieży z ADHD.

Diagnoza dzieci z ADHD.

Przyczyny i mechanizmy leżące u podłoża objawów ADHD. Czynniki genetyczne, neurologiczne, środowiskowe.

Przyczyny i mechanizmy u podłoża objawów ADHD c.d. Deficyty funkcji wykonawczych.

Przyczyny i mechanizmy u podłoża objawów ADHD c.d. Rola czynników emocjonalno-motywacyjnych.

Funkcjonowanie rodziny dziecka z ADHD.

Funkcjonowanie społeczne oraz trudności w mentalizacji u dzieci z ADHD.

Funkcjonowanie dziecka z ADHD w szkole.

Czynniki osobowościowe u dzieci z ADHD. Obraz własnej osoby, cele życiowe.

Współwystępowanie ADHD z zaburzeniami zachowaniami i zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi

Współwystępowanie ADHD z lękiem i depresją.

Współwystępowanie ADHD z innymi zaburzeniami (m.in. zespołem Aspergera, trudnościami w uczeniu).

Terapia dzieci i młodzieży z ADHD.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Kołakowski, A., Wolańczyk, T., Pisula, A., Skotnicka, M., Bryńska, A. (2007). ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców. Gdańsk: GWP cz. I (rozdziały 1-6).

Literatura uzupełniająca:

• Święcicka, M. (2005). Uwaga, samokontrola, emocje. Psychologiczna analiza zachowań dzieci z zaburzeniami uwagi. Warszawa: Wydawnictwo Emu.

Literatura uzupełniająca:

• Borkowska, A.R. (2006). ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej. W. Borkowska A.R., Domańska Ł. (red.). Neuropsychologia kliniczna dziecka. Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa.

• Święcicka, M. (2006). Nazwać czy zrozumieć. Rola psychologa w diagnozowaniu dziecka z objawami nadpobudliwości. W: A. Maryniak, M. Święcicka (red.), Problemy tożsamości i etyki zawodowej dziecięcego psychologa klinicznego. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP, t. 4, Warszawa: Emu.

Efekty uczenia się:

Wiedza. Student:

Posiada podstawową wiedzę na temat obrazu klinicznego funkcjonowania oraz diagnozy osób z ADHD . Zostaną omówione, jak również funkcjonowanie rodziny oraz funkcjonowanie społeczne i szkolne tej grupy dzieci . Studenci poznają zaburzenia najczęściej współwystępujące z ADHD, a także uzyskają wiedzę na temat metod terapii tej grupy dzieci.

Wie, jakie są przyczyny i mechanizmu leżące u podłoża objawów ADHD

Zna specyfikę funkcjonowania rodziny oraz funkcjonowania społecznego i szkolnego tej grupy dzieci

Posiada wiedzę na temat zaburzeń najczęściej współwystępujących z ADHD

Wie, jakie są metody terapii tej grupy dzieci.

Umiejętności. Student:

Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami dotyczącymi zespołu deficytu uwagi z nadaktywnością

Postawy. Student:

Przyjmuje postawę rozumiejącą i nieoceniającą wobec dziecka z ADHD oraz jego rodziny.

Metody i kryteria oceniania:

60% - kolokwium sprawdzające wiedzę studentów.

10% - aktywność na zajęciach: branie udziału w dyskusjach oraz udział w ćwiczeniach dotyczących budowania relacji z dzieckiem.

30 % - przeprowadzenie wywiadu z:

rodzicem dziecka z ADHD

terapeutą dziecięcym (rozmowa o dzieciach z objawami ADHD w terapii, diagnozie)

nauczycielem, który miał doświadczenia z pracą z uczniem z ADHD.

osobą dorosłą z ADHD.

Lub

przygotowanie referatu na wybrany z tematów (temat i literatura do ustalenia z prowadzącym)

Warunkiem zaliczenia zajęć jest pozytywny wynik kolokwium i obecność oraz aktywność na zajęciach (dopuszczane są 2 nieobecności).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.