Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Trening Interpersonalny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP309-03 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Trening Interpersonalny
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Wspieranie rozwoju osobowości
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Skrócony opis:

Trening interpersonalny służy pogłębieniu świadomości własnych myśli, uczuć i zachowań, lepszemu rozumieniu siebie. W trakcie warsztatu studenci będą mieli szansę przećwiczyć nowe, bardziej konstruktywne zachowania, które sprzyjają budowaniu relacji interpersonalnych. . Przez osobiste uczestnictwo w procesie grupowym studenci będą nie tylko poznawać, ale doświadczać procesu grupowego.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student rozumie lepiej proces grupowy

- student ma wiedzę na temat swoich mocnych i słabych stron w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji interpersonalnych

- student ma wiedzę na temat faz procesu grupowego

Umiejętności:

- student potrafi rozpoznawać swoje emocje i emocje innych, związane z przebywaniem w grupie i wchodzeniem w relacje z innymi ludźmi

- student potrafi wyrażać siebie w sposób czytelny dla innych

- student potrafi rozpoznawać role grupowe

- student potrafi lepiej rozumieć siebie i innych ludzi

- student potrafi stosować podstawowe zasady komunikacyjne związane z otrzymywaniem i udzielaniem informacji zwrotnych

Postawy:

- student docenia rolę emocji w interakcjach między ludźmi i zachowaniach grupowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kobylińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Sylabus:

1. Rozpoznawanie własnych emocji

2. Informacje zwrotne na własny temat

4. Świadomość grupy

3. Role grupowe

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

Rogers, C. R. (1991). Terapia nastawiona na klienta. Grupy spotkaniowe. Wrocław: Thesaurus-Press.

Jedliński, K, Golińska, L., Karczewska, M., Łabędź, D., Ossowska, T. i Szczepańska, H. (1997). Trening interpersonalny. Warszawa: WAB.

Zaborowski, Z. (1997). Trening interpersonalny. Warszawa: Wyd. Scholar.

Egan, G. (2001). Twarzą w twarz: Uczestnictwo w grupowym treningu psychologicznym i rozwój interpersonalny. Poznań: Zysk i S-ka.

Praszkier, R. i Różycki, A. (1984). Bliskie spotkania. Rzecz o treningu grupowym. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Rogers, C. R. (1981). Grupy spotkaniowe. W: K. Jankowski (red.), Psychologia w działaniu. Warszawa: Czytelnik (s. 78-155).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Gregorczuk, Hubert Suszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

"Trening jest okazją, by poznać siebie i swój sposób funkcjonowania w grupie. Interakcje jakie zachodzą w grupie dają uczestnikom możliwość przyjrzenia się, jak w niej funkcjonują, w jaki sposób się komunikują i jak to wpływa na inne osoby. Służy pogłębieniu świadomości własnych myśli, uczuć i zachowań, lepszemu rozumieniu siebie i innych ludzi oraz eksperymentowaniu z nowymi, bardziej korzystnymi sposobami kontaktu. Przez osobiste uczestnictwo w procesie grupowym może zostać pogłębiona wiedza na temat funkcjonowania grup i czynników działających w grupie.

Trening interpersonalny nie ma struktury i zaplanowanego przebiegu, choć nie wyklucza elementów psychoedukacji. To od uczestników zależy, co się będzie działo w czasie samego spotkania. W bezpiecznym otoczeniu każdy z uczestników ma szansę na lepsze poznanie siebie i badanie swoich zachowań.

Nastawiony jest głównie na rozwój kompetencji interpersonalnych, mniej na pracę nad indywidualnymi obszarami. Nie ma charakteru psychoterapeutycznego.

"

Literatura:

"1. Jedliński, K, Golińska, L., Karczewska, M., Łabędź, D., Ossowska, T. i Szczepańska, H. (1997). Trening interpersonalny. Warszawa: WAB.

2. Zaborowski, Z. (1997). Trening interpersonalny. Warszawa: Wyd. Scholar.

3. Egan, G. (2001). Twarzą w twarz: Uczestnictwo w grupowym treningu psychologicznym i rozwój interpersonalny. Poznań: Zysk i S-ka.

4. Praszkier, R. i Różycki, A. (1984). Bliskie spotkania. Rzecz o treningu grupowym. Warszawa: Nasza Księgarnia.

5. Rogers, C. R. (1991). Terapia nastawiona na klienta. Grupy spotkaniowe. Wrocław: Thesaurus-Press.

6. Kozak, A. (2014). Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców. Wydanie II rozszerzone. Gliwice: Onepress"

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.