Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia kultury skandynawskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-HKOS2CE2 Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Historia kultury skandynawskiej
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W semestrze letnim zajęcia poświęcone są dyskursom kultury skandynawskiej. Mogą nosić tytuł: Literatura i film jako skandynawskie narracje o kulturze.

Zajęcia poświęcone będą wybranym skandynawskim filmom fabularnym (lub/i dokumentalnym) oraz tekstom literackim (proza, poezja),

reportażom i esejom. Nacisk położony zostanie na metodę – odczytywania tychże dzieł w kontekstach kultur Północy.

Do wydań literatury pięknej studenci będą musieli w II semestrze docierać samodzielnie.

W semestrze wiosennym kurs przyjmuje formułę bardziej konwersatoryjno-warsztatową.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu syntetyczne przybliżenie najważniejszych zagadnień z historii krajów i kultur nordyckich, zarówno z uwzględnieniem

tropów wspólnej tożsamości północnoeuropejskiej, jak i lokalnych oraz etnicznych zróżnicowań. Kryterium porządkowania materiału -

historycznego, socjologicznego, artystycznego (literackiego i filmowego), folklorystycznego itd. - będzie z jednej strony proces

cywilizacyjny, tj. analiza kulturowych uwarunkowań tzw. skandynawskiej trzeciej drogi (modelu demokracji, państwa opiekuńczego,

społeczeństwa dobrobytu), a z drugiej - kształtowanie się politycznej, społecznej i etnicznej mapy współczesnej Skandynawii, tj.

rozpatrywane w szerokim kontekście kulturowym i społecznym dążenia do niezależności poszczególnych krajów. Wiedza ta zostanie

zestawiona i skonfrontowana ze współczesnymi dyskursami społeczno-kulturowymi skandynawskich państw opiekuńczych.

Pełny opis:

Wstępnie proponowane utwory do wzięcia na warsztat (program zajęć ramowo zapowiedziany zostanie na początku semestru i będzie precyzowany na bieżąco)

Książki:

Lars Mytting, Porąb i spal

Per Olov Enquist, Wizyta królewskiego konsyliarza

Niklas Orrenius Strzały w Kopenhadze

Nina Witoszek, Najlepszy kraj na świecie

Maciej Czarnecki, Dzieci Norwegii

Sigríður Hagalín Björnsdóttir, Wyspa

Johanna Sinissalo, Krew aniołów

Kim Leine, Prorocy znad fiordu wieczności

Dzieła filmowe:

AFR

Szwedzka teoria miłości

Kłopotliwy człowiek

Obce niebo

Para do życia

Paradiset

Literatura:

Zenon Ciesielski, Dzieje kultury skandynawskiej, Gdańsk 2016, tomy 2.

Efekty uczenia się:

K_W02, K_W03, K_W04, K_W07, K_W08, K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K09

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia II semestru:

- aktywne przygotowywanie się do zajęć, w tym lektura dłuższych tekstów literackich;

- przygotowanie recenzji z wybranego tekstu kultury skandynawskiej lub zagajenia na zajęcia;

- w przypadku niespełnienia pierwszego warunku (zob. wyżej) kolokwium ze znajomości tekstów literackich i filmów.

Dopuszcza się 2 nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Pessel
Prowadzący grup: Włodzimierz Pessel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.