Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Bułgarii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL1HB Kod Erasmus / ISCED: 08.301 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia Bułgarii
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Obowiązek wyboru na 1L grupy adekwatnej do jęz.A
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia z historii Bułgarii.

Pełny opis:

Ćwiczenia z historii Bułgarii stanowią merytoryczne uzupełnienie wykładu z przedmiotu Dzieje regionu – Bałkany. Poświęcone są analizie tekstów źródłowych i komentarzy naukowych, które dotyczą wybranych zagadnień z historii politycznej, religijnej i społecznej ziem bułgarskich od początków bułgarskiej państwowości do czasów współczesnych.

1. Przodkowie: Trakowie, Propobułgarzy, Słowianie

2. Chrystianizacja

3. Pierwsze Państwo Bułgarskie

4. Herezja bogomilska

5. Drugie Państwo Bułgarskie

6. Niewola turecka

7. Odrodzenie narodowe

8. Bułgaria powyzwoleniowa

9. Wojny bałkańskie i I wojna światowa

10. Międzywojnie

11. II wojna światowa

12. Komunizm

13. Bułgaria po roku 1989

Literatura:

Apokryfy i legendy starotestamentowe Słowian Południowych, wyb. i red. G. Minczew, M. Skowronek, Kraków 2006.

B. Buden, Strefa przejścia: o końcu postkomunizmu, Warszawa 2012.

B. Jelavich, Historia Bałkanów, t. 1, Wiek XVIII i XIX, Kraków 2005.

B. Jelavich, Historia Bałkanów, t. 2, Wiek XX, Kraków 2005.

C. Juda, Pod znakiem BRL-u: kultura i literatura bułgarska w pułapce ideologii, Krakow 2003.

D. Kosew, Nowożytna historia Bułgarii, Warszawa 1955.

D. M. Lang, Bułgarzy. Od czasów pogańskich do podboju przez Turcję Osmańską, Warszawa 1983.

F. Sławski, Bułgaria – dzieje i piśmiennictwo w zarysie, Kraków 1947.

G. Szwat-Gyłybowa, Haeresis Bulgarica w bułgarskiej świadomości kulturowej XIX i XX wieku, Warszawa 2008.

J. Rubacha, A. Malinowski, A. Giza, Historia Bułgarii 1870-1915: materiały źródłowe z komentarzami. t. 1, Polityka międzynarodowa, Warszawa 2006.

J. Rubacha, A. Malinowski, Historia Bułgarii 1870-1915: materiały źródłowe z komentarzami, t. 2, Kwestia macedońska, Warszawa 2007.

J. Rubacha, A. Malinowski, Historia Bułgarii 1870-1915: materiały źródłowe z komentarzami, t. 3, Polityka wewnętrzna, Warszawa 2009.

J. Rubacha, Bułgarski sen o Bizancjum: polityka zagraniczna Bułgarii w latach 1878-1913, Warszawa 2004.

Leksykon tradycji bułgarskiej, pod red. G. Szwat-Gyłybowej, Warszawa 2011.

M. Todorowa, Bałkany wyobrażone, Wołowiec 2008.

Naród i kultura: antologia esejów i artykułów o narodzie i kulturze bułgarskiej, pod red. W. Gałązki, Kraków 1986.

P. Chilendarski, Słowianobułgarska historia, przeł. i oprac. F. Korwin Szymanowski, Warszawa 1981.

S. Bylina, Bogomilizm w średniowiecznej Bułgarii. Uwarunkowania społeczne, polityczne i kulturowe, „Balcanica Poznaniensia”, nr 2, Poznań 1985.

Siedem niebios i ziemia. Antologia dawnej prozy bułgarskiej, oprac. T. Dąbek-Wirgowa, Warszawa 1981.

T. Czekalski, Bułgaria, Warszawa 2010.

T. Dąbek-Wirgowa, Historia literatury bułgarskiej. Zarys, Warszawa-Wrocław 1980.

T. Wasilewski, Historia Bułgarii, Wrocław 1988.

Efekty uczenia się:

Student posiada podstawową wiedzę o historii Bułgarii. Umie wskazać symbole, postacie, miejsca, daty istotne dla narracji tożsamościowej oraz umieścić je w kontekście historycznym. Umie wskazać najważniejsze momenty dziejów Bułgarii na tle regionu oraz scharakteryzować specyfikę procesów historycznych, związków i zależności przyczynowo-skutkowych, czasowych i przestrzennych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze)

- przygotowanie prezentacji dotyczącej określonego zakresu tematycznego

- aktywny udział w zajęciach dowodzący znajomości literatury przedmiotu

Kolokwium pisemne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Falski
Prowadzący grup: Maciej Falski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.