Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura Chorwacji I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL4LCHO Kod Erasmus / ISCED: 09.202 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura Chorwacji I
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Obowiązek wyboru na 2L grupy adekwatnej do jęz. A
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: chorwacki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka chorwackiego (B1) 3005-KL3CH

Założenia (opisowo):

Student/ka posługuje się językiem chorwackim na poziomie co najmniej B2. Jest w stanie czytać teksty literackie i publicystyczne we współczesnym języku chorwackim oraz zna podstawy historii Chorwacji i regionu.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje przemiany kultury chorwackiej przez pryzmat tekstów literackich oraz tworzenia kanonu. W centrum zainteresowania znajduje się relacja między dziełem, polem literatury a innymi dziedzinami życia społecznego.

Pełny opis:

Literatura jest jednym z najważniejszych obszarów wyrażania się kodu symbolicznego danej kultury i kształtowania się jej wartości oraz autostereotypów. To także przede wszystkim sposób, w jaki człowiek poznaje samego siebie jako byt indywidualny i istotę społeczną. Badanie literatury, a więc czytanie tekstów w pogłębiony sposób, przy wykorzystaniu zarówno wiedzy o procesach literackich, jak i perspektyw nauk humanistycznych, pozwala dotrzeć do odpowiedzi na najważniejsze pytania egzystencjalne, proponowanych w różnym czasie przez różnych autorów i autorki.

Literatura chorwacka będzie czytana przede wszystkim z perspektywy kanonu i tożsamości kulturowej chorwackiej, co wynika ze specyfiki studiów slawistycznych. Szczególną uwagę zwrócimy na polemiki toczone wokół najważniejszych kwestii, takich jak polityka kulturowa, wartości narodowe, postawy wobec Innego. Dużo miejsca poświęcimy również eseistyce oraz tekstom programowym, które zdradzają pragnienie zaangażowania i wywierania wpływu przez intelektualistów na ich otoczenie społeczne. I wreszcie zostaną przedstawione najważniejsze paradygmaty badań literackich w Chorwacji, jako że one także odzwierciedlają pewien zespół wyobrażeń o świecie i o sposobach interpretowania zjawisk kulturowych.

Literatura:

Wybór tekstów literackich zmienia się co roku. Poniżej podano wybór podręczników, opracowań i leksykonów pomocnych w interpretowaniu historii literatury w Chorwacji.

1--Krešimir Nemec, "Povijest hrvatskog romana" (tri sveska, svaki za pojedino razdoblje)

2--Viktor Žmegač, "Duh impresionizma i secesije"

3--Miroslav Šicel, "Hrvatska književnost 19. i 20. stoljeća"

4--Miroslav Šicel, "Programi i manifesti u hrvatskoj književnosti"

5--Maša Kolanović, "Udarnik! Buntoovnik? Potrošač..."

6--Maria Dąbrowska-Partyka, "Świadectwa i mistyfikacje"

7--Maciej Falski, "Porządkowanie przestrzeni narodowej"

8--Dominika Kaniecka, "Opowiedzieć naród - chorwackość według Augusta Šenoi"

9--Vladimir Biti, "Pojmovnik suvremene knjiżevne i kulturne teorije"

10--Patrycjusz Pająk, "Kategoria rozpadu w chorwackiej prozie awangardowej"

11--Maria Dąbrowska-Partyka, "Teksty i konteksty. Awangarda w kulturze literackiej Serbów i Chorwatów"

12--JOanan Rapacka, "Śródziemnomorze, Europa Środkowa, Bałkany" (teksty dotyczące kultury i kultury literackiej XIX i XX wieku)

13--"Leksikon hrvatske knjiżevnosti. Djela"

Efekty uczenia się:

Student/ka po ukończeniu przedmiotu:

/ zna najwybitniejsze bądź reprezentatywne dzieła literackie Chorwacji powstałe w XIX i XX wieku

/ potrafi interpretować tekst literacki także w kontekście historycznym i diachronicznym

/ umie wskazać na główne tematy literatury chorwackiej i umieścić je w kontekście przemian kulturowych

/ odnajduje punkty sporne procesu budowania kanonu i potrafi wyjaśnić źródła konfliktów w sferze symbolicznej

/ potrafi objaśnić powiązania między praktyką literacką a innymi sferami komunikacji społecznej

/ zna sposoby tworzenia kanonu literackiego i potrafi opisać rolę kanonu dla definiowania tożsamości narodowej

/ potrafi wymienić najważniejsze instytucje życia literackiego w Chorwacji od XIX wieku do lat 90. XX wieku

/ posługuje się terminami literackimi w opisie dzieła

/ zna najważniejsze paradygmaty badań literackich w Chorwacji.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot składa się z dwóch części: wykładu oraz ćwiczeń.

Uczestnictwo w obu trybach zajęciowych jest obowiązkowe, dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze łącznie.

Przewidywane są dwa testy semestralne oraz egzamin ustny z całości materiału na końcu roku akademickiego.

Sprawdzane są umiejętności interpretowania dzieł literackich w kontekście epoki oraz późniejszych interpretacji oraz mechanizmy tworzenia się i dekonstruowania kanonu literackiego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Falski
Prowadzący grup: Maciej Falski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.