Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy kultury Renesansu i Baroku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-EKRB-SR Kod Erasmus / ISCED: 09.5 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Elementy kultury Renesansu i Baroku
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma na celu ukazanie najważniejszych aspektów kultury Renesansu i Baroku w ujęciu synchronicznym i diachronicznym. Wykład odwołuje się do takich dziedzin jak: filologia, historia i teoria literatury, historia, historia sztuki.

Pełny opis:

Wykład prowadzony w semestrze zimowym ma za zadanie zwięzłe ukazanie najważniejszych aspektów kultury renesansu włoskiego i europejskiego. Obejmuje takie tematy, jak geneza odrodzenia, odrębność jego kultury względem kultury średniowiecza i elementy kontynuacji, narodziny i rozwój ruchu humanistycznego, najważniejsze przejawy humanizmu renesansowego w kulturze włoskiej i europejskiej (z naciskiem na literaturę), postawa humanistów wobec dziedzictwa starożytnego, a także problemy związane z różnymi interpretacją zjawiska odrodzenia.

Wykład w semestrze letnim na celu ukazanie przemian, jakie zachodziły w kulturze na przestrzeni XVI-XVIII wieku. Wskazuje się z jednej strony na ciągłość i związki baroku z antykiem, średniowieczem i renesansem, z drugiej zaś sygnalizuje różnice i nowości nieobecne we wcześniejszych okresach. W trakcie zajęć na tle najważniejszych wydarzeń historycznych i politycznych doby baroku omawia się dominujące w ówczesnej sztuce i literaturze tendencje oraz zjawiska. Zakres tematów poruszanych w trakcje zajęć obejmuje takie zagadnienia, jak zjawisko baroku, odrębność jego kultury względem renesansu, kontrreformacja i reformacja w XVII w., cenzura (z wyszczególnieniem Polski), sarmatyzm, postawa ówczesnych intelektualistów wobec starożytności, pojęcie manieryzmu, długie trwanie baroku w polskiej kulturze.

Literatura:

renesans

Andrzej Borowski, Renesans, Kraków 2002, s. 5–152.

Peter Burke, Renesans, Kraków 2009

Eugenio Garin, Powrót filozofów starożytnych, Warszawa 1993

Janusz Gruchała, Iucunda familia librorum. Humaniści renesansowi w świecie książki, Kraków 2002, s. 57–137

Ponadto jedna pozycja bibliograficzna zaproponowana przez studenta (monografia zagadnienia lub postaci renesansu)

barok

Czesław Hernas, Barok, Warszawa 2006.

Janusz Pelc, Barok – epoka przeciwieństw, Warszawa 1993.

Janusz Pelc, Słowo i obraz. Na pograniczu literatury i sztuk plastycznych, Kraków 2002.

Janusz Tazbir, Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit – upadek – relikty, Warszawa 1979.

Ponadto jedna pozycja bibliograficzna dotycząca kultury lub literatury baroku zaproponowana przez studenta i uzgodniona z prowadzącym zajęcia.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

- definiuje podstawowe pojęcia literackie związane z kulturą renesansu i baroku (K_W01/P7S_WG)

- określa różnice między kulturą renesansową a barokową (K_W01/ P7S_WG);

- charakteryzuje specyfikę recepcji literatury i kultury antycznej w okresie renesansu i baroku (K_W06/ P7S_WG);

- opisuje główne kierunki rozwoju i najważniejsze nowe osiągnięcia w obszarze studiów nad renesansem i barokiem (K_W13/ P7S_WG);

- umieszcza w kontekście kulturowym wybrane teksty literackie XV-XVII wieku (K_U09/ P7S_UW);

- charakteryzuje wpływ osiągnięć kultury odrodzenia i baroku na kulturę czasów późniejszych (K_W17/ P7S_WG);

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy (K_K01/ P7S_KK)

- docenia tradycję i dziedzictwo kultury renesansu i baroku (K_K04/ P7S_KO)

- ma świadomość znaczenia nauk o kulturze renesansu i baroku w kulturze europejskiej (K_K04/ P7S_KO)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny 100%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Czarski, Włodzimierz Olszaniec
Prowadzący grup: Bartłomiej Czarski, Włodzimierz Olszaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Wykład ma na celu ukazanie najważniejszych aspektów kultury Renesansu i Baroku w ujęciu synchronicznym i diachronicznym. Wykład odwołuje się do takich dziedzin jak: filologia, historia i teoria literatury, historia, historia sztuki.

Pełny opis:

Wykład w semestrze zimowym ma za zadanie zwięzłe ukazanie najważniejszych aspektów kultury renesansu włoskiego i europejskiego. Obejmuje takie tematy, jak geneza odrodzenia, odrębność jego kultury względem kultury średniowiecza i elementy kontynuacji, narodziny i rozwój ruchu humanistycznego, najważniejsze przejawy humanizmu renesansowego w kulturze włoskiej i europejskiej (z naciskiem na literaturę), postawa humanistów wobec dziedzictwa starożytnego, a także problemy związane z różnymi interpretacją zjawiska odrodzenia.

Wykład w semestrze letnim na celu ukazanie przemian, jakie zachodziły w kulturze na przestrzeni XVI-XVIII wieku. Wskazuje się z jednej strony na ciągłość i związki baroku z antykiem, średniowieczem i renesansem, z drugiej zaś sygnalizuje różnice i nowości nieobecne we wcześniejszych okresach. W trakcie zajęć na tle najważniejszych wydarzeń historycznych i politycznych doby baroku omawia się dominujące w ówczesnej sztuce i literaturze tendencje oraz zjawiska. Zakres tematów poruszanych w trakcje zajęć obejmuje takie zagadnienia, jak zjawisko baroku, odrębność jego kultury względem renesansu, kontrreformacja i reformacja w XVII w., cenzura (z wyszczególnieniem Polski), sarmatyzm, postawa ówczesnych intelektualistów wobec starożytności, pojęcie manieryzmu, długie trwanie baroku w polskiej kulturze.

Sposób realizacji przdmiotu: Konwersatorium w sali dydaktycznej lub w formie zdalnej za pośrednictwem Google Meet

Literatura:

renesans

Andrzej Borowski, Renesans, Kraków 2002, s. 5–152.

Peter Burke, Renesans, Kraków 2009

Eugenio Garin, Powrót filozofów starożytnych, Warszawa 1993

Janusz Gruchała, Iucunda familia librorum. Humaniści renesansowi w świecie książki, Kraków 2002, s. 57–137

Ponadto jedna pozycja bibliograficzna zaproponowana przez studenta (monografia zagadnienia lub postaci renesansu)

barok

Czesław Hernas, Barok, Warszawa 2006.

Janusz Pelc, Barok – epoka przeciwieństw, Warszawa 1993.

Janusz Pelc, Słowo i obraz. Na pograniczu literatury i sztuk plastycznych, Kraków 2002.

Janusz Tazbir, Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit – upadek – relikty, Warszawa 1979.

Ponadto jedna pozycja bibliograficzna dotycząca kultury lub literatury baroku zaproponowana przez studenta i uzgodniona z prowadzącym zajęcia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.