Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Paleografia grecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-PG Kod Erasmus / ISCED: 09.5 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Paleografia grecka
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są kursem paleografii greckiej przeznaczonym dla studentów filologii klasycznej (studia magisterskie). Kurs ma na celu zaznajomienie studentów z najważniejszymi typami pisma greckiego od starożytności do upadku Bizancjum. Stosowaną metodą jest wspólna lektura tekstu rękopiśmiennego, której towarzyszy objaśnianie napotykanych problemów i zagadnień paleograficznych.

Pełny opis:

wymagania formalne: Dobra znajomość języka greckiego, np. ukończenie dwuletniego kursu Praktycznej nauki języka greckiego

Zajęcia są kursem paleografii greckiej przeznaczonym dla studentów filologii klasycznej (studia magisterskie). Kurs ma na celu zaznajomienie studentów z najważniejszymi typami pisma greckiego od starożytności do upadku Bizancjum. Stosowaną metodą jest wspólna lektura tekstu rękopiśmiennego, której towarzyszy objaśnianie napotykanych problemów i zagadnień paleograficznych.

Zaliczenie przedmiotu wymaga znacznej liczby godzin przeznaczonej na pracę własną. Przygotowanie do zajęć (odrabianie zadań domowych i powtórzenie materiału) umożliwiające aktywne w nich uczestnictwo powinno wynosić około dwie godziny pracy własnej tygodniowo.

Literatura:

Zajęcia prowadzone są bez obowiązkowego podręcznika, na bazie konspektów i tekstów przygotowanych przez prowadzącego.

Literatura uzupełniająca:

Guglielmo Cavallo, Herwig Maehler , Greek bookhands of the early Byzantine period, A.D. 300-800, University of London, Institute of Classical Studies, 1987

Guglielmo Cavallo, Herwig Maehler, Hellenistic Bookhands, Walter de Gruyter 2008

Hermann Harrauer, Handbuch der griechischen Paläographie, Anton Hiersemann Verlag 2010

Poza tym słowniki języka greckiego

Efekty uczenia się:

Wiedza, którą student nabywa podczas kursu paleografii greckiej jest elementarna dla umiejętności odczytania i zrozumienia tekstu rękopiśmiennego zapisanego w tym języku.

Student wynosi znajomość podstawowych typów pisma greckiego i potrafi wykorzystać tę wiedzę do rozpoznania różnych typów tekstów (K_W01, K_W02).

Student posiada również umiejętności warsztatowe (posługiwanie się słownikami i kompendiami skrótów) umożliwiające kontynuowanie samodzielnej pracy w zakresie lektury, rozumienia i interpretacji greckich tekstów rękopiśmiennych (K_U03, K_U04).

Dodatkowo, poznając kontekst kulturowy czytanych tekstów, docenia ich znaczenie dla historii kultury europejskiej (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się ocena przygotowywanej samodzielnie pracy pisemnej (50%) oraz ocena przygotowania do zajęć i aktywności na zajęciach (50%).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Derda
Prowadzący grup: Tomasz Derda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

wymagania formalne: Dobra znajomość języka greckiego, np. ukończenie dwuletniego kursu Praktycznej nauki języka greckiego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.