Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Niedokształcenie mowy u osób z upośledzeniem umysłowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1B2NU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Niedokształcenie mowy u osób z upośledzeniem umysłowym
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przekazanie studentom wiedzy na temat przyczyn, patomechanizmów i objawów zaburzeń mowy u osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz zasad i wybranych metod terapii logopedycznej osób z upośledzeniem umysłowym.

Pełny opis:

Na wykładach student otrzymuje informacje dotyczące:

1. Znaczenia i zakresów pojęć związanych z rozwojem mowy osób z obniżoną sprawnością intelektualną

2. Różnorodności uwarunkowań i przyczyn niepełnej sprawności intelektualnej (wzajemnego wpływu czynników biologicznych i środowiskowych na możliwości komunikacyjne osób z upośledzeniem umysłowym)

3. Zróżnicowanego funkcjonowania komunikacyjnego i językowego osób z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej

4. Podstawowych zasad i wybranych metod diagnozy i terapii osób z upośledzeniem umysłowym

Literatura:

1. Cieszyńska J., Korendo M., Wczesna interwencja terapeutyczna, Kraków 2008

2. Błeszyński J., Diagnoza rozwoju mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Czaplewska E., Milewski S. (red.) Diagnoza logopedyczna Podręcznik akademicki, Sopot, 2012

3. red. Cytowska B., Winczura B. , Stawarski A., Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju, Kraków 2008

4. Lovaas I., Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo, WSiP, Warszawa, 1993 r.

5. Minczakiewicz E. „Zaburzenia mowy u osób z upośledzeniem umysłowym”, Scholasticus nr 1/93

6. Minczakiewicz E. - Zaburzenia mowy u osób z upośledzeniem umysłowym (w:) Polska terminologia logopedyczna, pod red. J.

Ożdżyńskiego, Wydawnictwo „Secesja”, Kraków 1994;

7. Minczakiewicz E. „Kształtowanie i usprawnianie mowy dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym” Szkoła specjalna nr 3, 1984

8. Tarkowski Z., Mowa osób upośledzonych umysłowo i jej zaburzenia, [w:] Gałkowski T., Szeląg E., Jastrzębowska G. red., Podstawy Neurologopedii, Opole, 2005

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Student zna i rozumie pojęcia związane z globalnie obniżoną sprawnością intelektualną

2. Potrafi opisać funkcjonowanie osób o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej

3. Rozumie i zna stanowiska dotyczące przyczyn i objawów zaburzeń mowy i komunikacji u osób upośledzonych umysłowo

4. Zna i rozumie zasady i wybrane metody usprawniania logopedycznego osób z niepełnosprawnością intelektualną

Metody i kryteria oceniania:

Odpowiedzi na testowe pytania egzaminacyjne (szczegóły dotyczące kryteriów oceniania podano w części dotyczącej bieżącego cyklu zajęć).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 44 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Jauer-Niworowska, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Olga Jauer-Niworowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem jest przekazanie słuchaczom wiedzy dotyczącej objawów, patomechanizmu oraz podstawowych zasad terapii logopedycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Pełny opis:

1.Pojecie i istota upośledzenia umysłowego.

2.Biologiczne i funkcjonalne stanowiska dotyczące patomechanizmu niepełnosprawności intelektualnej – podkreślenie wzajemnego wpływu oddziaływań środowiskowych i terapeutycznych oraz uwarunkowań strukturalnych

3.Opis trudności w komunikacji u osób z różnymi poziomami niepełnosprawności intelektualnej

4.Różne metody terapii mowy osób niepełnosprawnych intelektualnie (oddziaływania dyrektywne i niedyrektywne)

5.Wzbogacanie zasobu pojęć słownych i umiejętności komunikacyjnych w codziennej aktywności Wykorzystywanie oddziaływań pedagogicznych, muzykoterapeutycznych i psychologicznych w terapii logopedycznej.

Literatura:

1.Carr J. Pomoc dziecku upośledzonemu, Warszawa, 1984

2. Błeszyński J. Diagnoza rozwoju mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną [w:] Czaplewska E., Milewski S. Diagnoza logopedyczna podręcznik akademicki, Gdańsk, 2012

3. Kułakowska Z., Konera W. Wczesne uszkodzenie dojrzewającego mózgu, Lublin, 2003

Uwagi:

Wymienione powyżej publikacje stanowią rozszerzenie literatury podanej w opisie ogólnym przedmiotu. Aby przygotować się do egzaminu należy zapoznać się z podanymi publikacjami.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.