Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rozwojowa i kliniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-LSA1PR Kod Erasmus / ISCED: 14.401 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwojowa i kliniczna
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Historia psychologii

Główne kierunki i teorie psychologiczne

Zapoznanie studentów z psychologicznymi aspektami rozwoju dziecka w wieku: od urodzenia do późnego dzieciństwa ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju mowy

Przedstawiane będą biologiczne, środowiskowe i społeczne przyczyny zaburzeń rozwoju.

Opisane zostanie upośledzenie umysłowe dziecka jako zaburzenie globalne oraz zaburzenia parcjalne.

Dużą wagę w rozważaniach poświęca się zaburzeniom rozwoju mowy.

Pełny opis:

1. Przedmiot psychologii

2. Metodologia psychologii

3. Biologiczne podstawy psychologii

4. Procesy poznawcze

5. Problematyka uczenia się

6. Język i komunikowanie się

7. Emocje i motywacja i osobowość człowieka

8. Funkcjonowanie społeczne

9. Rozwój procesów poznawczych dziecka: spostrzeganie, uwaga, pamięć, myślenie, uczenie się, inteligencja

10. Rozwój motoryczny dziecka: duża motoryka, mała motoryka, motoryka oralna

11. Rozwój emocjonalny dziecka: definicje emocji, teorie emocji, składowe emocji, mechanizm powstawania strachu, kształtowanie się osobowości

12. Rozwój moralności u dziecka

13. Rozwój społeczny dziecka

14. Kształtowanie się poczucia „ja” u dziecka

15. Rozwój dziecka w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym

16. Rozwój dziecka w okresie przedszkolnym

17. Rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym

18. Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dziecka.

19. Biologiczne, środowiskowe i społeczne przyczyny zaburzeń rozwojowych.

20. Globalne zaburzenie rozwojowe spowodowane upośledzeniem umysłowym dziecka.

21. Autyzm wczesnodziecięcy, zespół Aspergera i pozostałe zaburzenia z kręgu całościowych zaburzeń rozwojowych

22. Różne postaci nadruchliwości

23. Zaburzenia zachowania

24. Zaburzenia emocjonalne i motoryczne

25. Schizofrenia i zaburzenia mowy jej towarzyszące

26. CHAD (psychoza dwubiegunowa)

27. Zaburzenia osobowości

28. Międzynarodowe klasyfikacje zaburzeń (ICD i DSM).

Literatura:

Aronson E.: Człowiek – istota społeczna. PWN, Warszawa 1978. Rozdział IV

Birch A., Malim T.: Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości. PWN, Warszawa 1999.

Bobkowicz – Lewartowska L.: Autyzm dziecięcy, zagadnienia diagnozy i terapii. Oficyna wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000. (str. 15–125)

Bogdanowicz M.: Integracja percepcyjno – motoryczna – metody diagnozy i terapii. COMPW – Z, Warszawa 1990. (str.8–69, 194–232)

Bogdanowicz M.: Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym. WSIP, Warszawa 1985.

Dollard J., Miller N.E.: Osobowość i psychoterapia. PWN, Warszawa 1969. (strony: 122–214)

Fedorowska W., Wardowska B.: Wywiad biologiczno – środowiskowy do wykrywania wczesnych uwarunkowań zaburzeń mowy. Zakład Logopedii, U. Gd.. Gdańsk 1992.

Herzyk A., Borkowska A. (redakcja): Neuropsychologia emocji. Poglądy, badania, klinika. Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999. ( strony 13–59)

Ilg F. L., Ames B. L., Baker S. M.: Rozwój psychiczny dziecka od 10 do 14 lat. Poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2001

Ilg F.L., Ames B. L., Baker S. M.: Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat. Poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2001

Jankowski K.: Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej... dwadzieścia lat później. Jacek Santorski & CO, Agencja Wydawnicza, Warszawa 1994. (str. 107–165, 233–253

Kalat J.W.: Biologiczne podstawy psychologii. PWN, Warszawa 2007. (str. 73-107, 261-293, 355-451)

LeDoux J.: Mózg emocjonalny. Media Rodzina, Poznań 2000. (strony 209–264)

Martin G. N.: Neuropsychologia. PZWL, Warszawa 2001. (strony271–335)

Maas V.F.: Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej. WSIP, Warszawa 1998.

Martin G. N.: Neuropsychologia. PZWL, Warszawa 2001. (strony271–335)

Obuchowska I.: Dynamika nerwic. Psychologiczne aspekty zaburzeń nerwicowych u dzieci i młodzieży. PWN, Warszawa 1976. (strony: 116–305)

Psychologia rozwoju człowieka. T. 2. Praca zbiorowa pod red. nauk. B. Harwas-Napierały i J. Trempały. PWN, Warszawa 2002 (str. 47 – 163)

Wolańczyk T., Kołakowski A., Skotnicka M.: Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. BiFolium, Lublin 1999. (strony:12 – 61) 

Wolpe J., Wolpe D.: Wolni od lęku. WiR Partner, Kraków 1999. (strony: 15–49 oraz 55–95)

Zimbardo Ph. G., Ruch F. L: Psychologia i życie. PWN, Warszawa 1996. (strony: 352–369, 456–462, 496–512)

Efekty uczenia się:

Wiedza i umiejętności:

posiadanie wiedzy na temat historii psychologii

zaznajomienie się z głównymi szkołami psychologicznymi

poznanie podstawowych procesów psychicznych

zdobycie wiedzy na temat rodzajów i praw uczenia się

nauczenie się rozpoznawania emocji i różnicowania ich z innymi procesami psychicznymi

umiejętność oceny podstawowych typów osobowości

zapoznanie się z prawami funkcjonowania społecznego

ocena podstawowych szkół psychologicznych

rozumienie praw rozwoju dziecka

umiejętność określenia możliwości i umiejętności dziecka w określonym wieku

umiejętność określenia poziomu rozwoju mowy i opóźnień tego rozwoju

potrafi opisywać, jakie są uwarunkowania struktury emocjonalnej jednostki

umiejętność opisania podstawowych współczesnych ustaleń dotyczących zaburzeń psychoruchowych dziecka

umiejętność nazywania i charakteryzowania patomechanizmów powstawania zaburzeń rozwoju dziecka

Kompetencje społeczne:

ma świadomość złożoności procesów rozwoju psychicznego człowieka

rozumie związki pomiędzy patomechanizmami rozwoju a procesami rozwoju dziecka

zdaje sobie sprawę, że zaburzenia rozwoju dziecka mają swoje źródła w czynnikach psychogenetycznych, społecznych i poznawczych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w dwóch częściach – po I i II semestrze

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Stępień, Krzysztof Szamburski
Prowadzący grup: Krzysztof Szamburski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.