Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Retoryka w komunikowaniu publicznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-M1A2RK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Retoryka w komunikowaniu publicznym
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć przedstawiane będą najważniejsze elementy klasycznej teorii retorycznej, a także wybrane koncepcje retoryki współczesnej. Celem zajęć jest przedstawienie użyteczności metod retorycznych do badania i tworzenia różnego typu tekstów w przestrzeni komunikacji publicznej.

Pełny opis:

Podczas zajęć przedstawiane będą najważniejsze elementy klasycznej teorii retorycznej, a także wybrane koncepcje retoryki współczesnej. Ilustracją dla teoretycznych założeń retorycznych będą współczesne teksty i nagrania użytkowe. Zajęcia odbywają się z użyciem technik informacyjno-komunikacyjnych.

Najważniejsze tematy:

1. Retoryka – klasyczna i współczesna: definicje, koncepcje i ich zastosowania.

2. Sytuacja retoryczna – typy audytoriów, ograniczenia sytuacyjne, ethos mówcy, emocje i zagadnienia manipulacji.

3. Topika inwencyjna – rodzaje retoryczne, teoria status, rodzaje dowodzenia retorycznego według Arystotelesa (dowody techniczne i nietechniczne

4. Kompozycja retoryczna – teoria i praktyka budowy tekstu retorycznego

5. Argumentacja – siła argumentu, typy argumentów; budowa argumentu; entymemat i topos;

6. Elokucja – style retoryczne, tropy; figury słów i figury myśli.

7. Refutacja – kontrargumentacja, sofistyka, erystyka.

8. Analiza przemówień i innych tekstów perswazyjnych – elementy krytyki retorycznej.

9. Retoryka wizualna – elementy krytyki retorycznej.

10. Elementy actio.

Literatura:

Budzyńska-Daca A., Kwosek J., "Erystyka czyli o sztuce prowadzenia sporów. Komentarze do Schopenhauera", Warszawa 2009.

"Ćwiczenia z retoryki", pod red. M. Barłowskiej, A. Budzyńskiej-Dacy, M. Załęskiej, Warszawa 2010.

Lichański J.Z., "Retoryka. Historia - teoria - praktyka", t. 1-2, Warszawa 2007.

Meyer M., M.M.Carrilho, B. Timmermans, "Historia retoryki od Greków do dziś", przeł. Z. Baran, Warszawa 2010.

"O retoryce. Wybrane zagadnienia z teorii literatury", wyboru dokonał J. Z. Lichański, Warszawa 1995.

Perelman Ch., "Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja", przeł. M. Chomicz, Warszawa 2002.

"Retoryka", pod red. M. Barłowskiej, A. Budzyńskiej-Dacy i P. Wilczka, Warszawa 2008.

Tokarz M., "Argumentacja, perswazja , manipulacja", Gdańsk 2006.

Modrzejewska E. "Ile twarzy Andrzeja Dudy? O retoryce wizerunku medialnego z okładek tygodników", w: "Retoryka wizerunku medialnego", red. A. Budzyńska-Daca, A. Kampka, K. Molek-Kozakowska, Warszawa 2016, s. 107–151 (http://www.retoryka.edu.pl/files/Retoryka-wizerunku-medialnego.pdf).

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- rozpoznaje podstawowe gatunki wypowiedzi retorycznych,

- analizuje kompozycję wypowiedzi retorycznej,

- wie, na czym polega różnica między argumentacją merytoryczną a emocjonalną,

- zna formy i sposoby argumentowania,

- zna podstawowe elementy teorii retorycznej,

- potrafi krytycznie przeanalizować dowolny tekst perswazyjny,

- potrafi stworzyć własny tekst perswazyjny.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do wystawienia oceny jest:

- udział w zajęciach (dopuszczone są 2 nieobecności w semestrze),

- terminowe i rzetelne wykonanie zadań,

- praca końcowa (pisemna bądź ustna wg ustaleń podanych na początku semestru, która będzie oceniana wedle kryteriów sprawności retorycznej).

Podstawą do zwolnienia z egzaminu końcowego są:

- bardzo dobra ocena końcowa z zajęć,

- aktywny i konstruktywny udział w zajęciach,

- dodatkowa aktywność na forum grupy (np. omówienie wybranego tematu),

- wysoki merytoryczny poziom oddawanych prac i zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.