Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do nauki o mediach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-M1A2WM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do nauki o mediach
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty I roku specjalizacji "filologia dla mediów" (II rok studiów) - stacjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Brak – przedmiot ma charakter propedeutyczny.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Media – przedmiot nauki o mediach – są przedmiotem uciekającym, tzn. w XXI wieku media rozwijają się szybciej niż nauka o nich. Mimo to polonista wybierający specjalizację „filologia dla mediów” powinien poznać historię mediów, współczesny rynek mediów, najważniejsze teorie mediów, pojęcia wykorzystywane przez medioznawstwo oraz skuteczne metody poszukiwania i analizy źródeł w świecie nadprodukcji informacyjnej.

Pełny opis:

Podjęte będą następujące tematy:

- Krótka historia mediów (ze szczególnym uwzględnieniem mediów polskich)

Przedmiot i główne problemy nauki o mediach. Kłopoty terminologiczne. Pojęcie "nowe media". Prehistoria środków masowego przekazu. Krótka historia prasy. Radio. Telewizja. Internet. Media społecznościowe. Rola przełomów technologicznych w historii mediów. Wpływ wydarzeń historycznych i politycznych na historię mediów.

- Panorama współczesnych mediów

Organizacja i rodzaje mediów, korporacje, grupy interesów, mechanizmy określające rynek mediów. Rodzaje badań rynku mediów. Uzależnienie rynku mediów od deklarowanych potrzeb odbiorców. Typy klasyfikacji współczesnych mediów. Media publiczne i prywatne. Media lokalne, regionalne, narodowe i globalne. Zasada konkurencji. Niezależność a polityczne ambicje mediów. Przyszłość mediów w czasach rewolucji technologicznej. Procesy konwergencji mediów. Instytucje nadzorujące działania mediów (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji). Stan mediów lokalnych w Polsce. Polski Internet.

- Media w komunikacji społecznej

Zakres komunikowania społecznego, jego środki i formy. Modele komunikacji. Co to jest "fakt medialny". Socjologia mediów. Media a polityka, społeczności, społeczeństwa i globalna wioska. Pojęcie i rozwój społeczeństwa informacyjnego. Rola mediów w rozwoju gospodarczym. Media a integracja europejska i globalizacja. Regulacje prawne. Media a rzeczywistość. Docieranie do klienta przez media.

- Z punktu widzenia odbiorcy

Odbiorca w przestrzeni mediów. Badania odbioru mediów. Charakterystyka badań telemetrycznych i innych badań sondażowych. Czytelnik - widz - odbiorca - uczestnik mediów interaktywnych. Kierunki rozwoju interaktywności. Zmieniająca się rola gatekeepera. Nowa publiczność. Psychologia mediów. Uzależnienia od mediów. Rola psychologii w kształtowaniu rynku mediów. Przyszłość reklamy w mediach interaktywnych.

- Współczesne szanse i zagrożenia związane z mediami

Nowe trendy w dziennikarstwie związane z rozwojem technologicznym i zmianami społecznymi. Media społecznościowe: charakterystyka działania, zasięgi. Fake news, false news, dezinformacja. Fact-checking i inne inicjatywy na rzecz poprawy komunikacji w sieci. Ekonomia uwagi i FOMO.

Literatura:

Zbigniew Bauer, Dziennikarstwo wobec nowych mediów, Kraków 2009

Regina Brady, Edward Forrest, Richard Mizerski, Marketing w Internecie, Warszawa 2002

Wojciech Chyła, Kultura audiowizualna, Poznań 1999

John Condry, Karl Popper, Telewizja - zagrożenie dla demokracji, Warszawa 1996

Wojciech Cwalina, Telewizyjna reklama polityczna. Emocje i poznanie w kształtowaniu preferencji wyborczych, Lublin 2000

Dziennikarstwo i świat mediów. Red. Zbigniew Bauer, Edward Chudziński, Kraków 2000

Europejskie manifesty kina. Od Matuszewskiego do Dogmy. Antologia. Wybór, wstęp i oprac. Andrzej Gwóźdź, Warszawa 2002

Tomasz Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa-Kraków 2001

Maria Gołębiewska, Demontaż atrakcji. O estetyce audiowizualności, Gdańska 2003

Andrzej Gwóźdź, Obrazy i rzeczy. Film miedzy mediami, Kraków 1997

Małgorzata Hendrykowska, Kronika kinematografii polskiej 1895-1997, Poznań 1999

Tom Jeffrey (ed.), Film Business. A Handbook for Producers, Crows Nest 2006

Elżbieta Kindler-Jaworska, Przewodnik po telewizji cyfrowej, Warszawa 2000

Barbara Kita, Między przestrzeniami. O kulturze nowych mediów, Kraków 2003

Ryszard W. Kluszczyński, Film - wideo - multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Kraków 2002

Ryszard W. Kluszczyński, Obrazy na wolności. Studia z historii sztuk medialnych w Polsce, Warszawa 1998

Kody McLuhana. Topografia nowych mediów, Katowice 2009

Tadeusz Kowalski, Bohdan Jung, Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, Warszawa 2006

Michael Kunczik, Astrid Zipfel, Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu, Warszawa 2000

Agnieszka Kwasigroch, Edward Mikołajczyk, Czy wolno? Warszawa 2005

Lustra i krzywe zwierciadła. Społeczne konteksty kina i telewizji. Red. Konrad Klejsa i Grzegorz Skonieczko, Kraków 2002

Lev Manovich, Język nowych mediów, Warszawa 2006

Marshall McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, Warszawa 2004

Denis McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2008

Media. Red. Edyta Banaszkiewicz-Zygmunt, Warszawa 2000 (Leksykon PWN)

Media a integracja europejska. Red. Teresa Sasińska-Klas i Agnieszka Hess, Kraków 2004

Media - komunikacja - biznes elektroniczny. Red. Bohdan Jung, Warszawa 2001

Media masowe w systemach demokratycznych. Teoretyczne problemy i praktyczny wymiar komunikowania politycznego. Red. Bogusława Dąbek-Ostrowska, Wrocław 2003

Bolesław Michałek, Film - sztuka w ewolucji, Warszawa 1975

James Monaco, How to Read a Film. The Wolrd of Moovies, Media, and Multimedia, New York-Oxford 2001

Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia. Red. Maryla Hopfinger, Warszawa 2002

Beata Ociepka, Komunikowanie międzynarodowe, Wrocław 2002

Pejzaże audiowizualne. Telewizja - wideo - komputer. Wybór, wstęp i oprac. Andrzej Gwóźdź, Kraków 1997

Piękno w sieci. Estetyka a nowe media. Red. Krystyna Wilkoszewska, Kraków 1999

Problemy konwergencji mediów, t. 1 i 2, Sosnowiec-Praga 2013

Walery Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008

Przyszłość Mediów. Almanach. Z. 1: Materiały z konferencji "Czy media publiczne w Europie Środkowo-Wschodniej mają przyszłość? i seminarium "Przyszłość mediów: zagrożenia". Red. Krzysztof Kopczyński i Dorota Roszkowska, Warszawa 2002

Byron Reeves, Clifford Nass, Media i ludzie, Warszawa 2000

Giovanni Sartori, Homo videns. Telewizja i post-myślenie, Warszawa 2005

Myrl A. Schreibman, The Indie Producer's Handbook. Creative Producing From A To Z, Los Angeles 2001

Jacques Semelin, Wolność w eterze, Lublin 1999

Wojciech Siesicki, Telemetria, Warszawa 2000

Słownik wiedzy o mediach. Red. Edward Chudziński, Warszawa 2007

Pierre Sorlin, Mass media, Wrocław 2001

Ewa Szczęsna, Poetyka reklamy, Warszawa 2001

Tomasz Teluk, Polacy a cyfryzacja, Warszawa 2009

John B. Thompson, Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, Wrocław 2001

Transformacja systemów medialnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku. Red. Bogusława Dąbek-Ostrowska, Wrocław 2002

Jerzy Uszyński, Telewizyjny pejzaż genologiczny, Warszawa 2004

W świecie mediów. Red. Ewelina Nurczyńska-Fidelska, Kraków 2001

Patricia Wallace, Psychologia Internetu, Warszawa 2001

Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów. Wybór, wstęp i oprac. Andrzej Gwóźdź, Kraków 2001

Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia. Red. Andrzej Gwóźdź i Piotr Zawojski, Kraków 2002

ks. Tadeusz Zasępa, Media-człowiek-społeczeństwo. Doświadczenie europejsko-amerykańskie, Częstochowa 2002

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- opisuje rynek mediów, posługując się różnymi kryteriami i metodami badawczymi;

- potrafi przedstawić skróconą historię mediów;

- odróżnia i charakteryzuje różne modele komunikacji i teorie mediów;

- odróżnia i charakteryzuje technologie medialne, rozumie zasadę konwergencji;

- wie, jak korzystać z informacji przekazywanych przez media i umie je krytycznie analizować;

- korzysta z narzędzi ułatwiających poznawanie nowych trendów w mediach;

- rozumie relacje miedzy mediami, polityką, biznesem i kulturą;

- zna zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem zwodniczych informacji w sieci, zna narzędzie ułatwiające weryfikację treści.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest obecność na wykładach i udzielenie poprawnych odpowiedzi w krótkim online'owym teście z treści wykładu.

Praktyki zawodowe:

Nie są przewidziane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Lehr-Spławiński, Ewa Modrzejewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.